EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0023

Nařízení Komise (ES) č. 23/2008 ze dne 11. ledna 2008 , kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 622/2003, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti (Text s významem pro EHP )

OJ L 9, 12.1.2008, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 19/08/2008; Implicitně zrušeno 32008R0820

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/23/oj

12.1.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 9/12


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 23/2008

ze dne 11. ledna 2008,

kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 622/2003, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2320/2002 ze dne 16. prosince 2002, kterým se stanoví společná pravidla v oblasti bezpečnosti civilního letectví (1), a zejména na čl. 4 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Na základě nařízení (ES) č. 2320/2002 je Komise povinna přijmout prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti v celém Společenství. Nařízení Komise (ES) č. 622/2003 ze dne 4. dubna 2003, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti (2), bylo prvním právním předpisem, který stanoví taková opatření.

(2)

Je třeba přijmout opatření upřesňující společné základní normy. Pokud jde o obrazové promítání nebezpečných předmětů (TIP), měly by být požadavky na výkon stanoveny v právním předpisu. Tyto požadavky by měly být v pravidelných intervalech a nejméně každé dva roky přezkoumávány, aby bylo zajištěno, že i nadále odráží technický rozvoj, zejména pokud jde o rozsah knihovny dostupného virtuálního zobrazení.

(3)

TIP by mělo být užíváno ke zvýšení výkonu osob provádějících detekční kontrolu kabinových a zapsaných zavazadel prostřednictvím promítání virtuálního zobrazení nebezpečných předmětů do rentgenového zobrazení zavazadla. Měl by existovat minimální a maximální procentní podíl virtuálního zobrazení nebezpečných předmětů, který je třeba promítat do zobrazení zavazadel. Podle reakcí osob provádějících detekční kontrolu na zobrazení zavazadel by je TIP měl informovat, zda reagovaly při určení virtuálního zobrazení nebezpečného předmětu správně. Knihovna virtuálního zobrazení používaná pro TIP by měla být dále pravidelně rozšiřována a obnovována, aby zahrnovala nové nebezpečné předměty a vyloučila zvyknutí si na virtuální zobrazení.

(4)

Informace o požadavcích na výkon bezpečnostního zařízení na letištích, včetně obrazového promítání nebezpečných předmětů, by neměly být zpřístupněny veřejnosti, jelikož by mohly být zneužity s cílem obejít bezpečnostní kontroly. Tyto informace by měly být dostupné pouze příslušným orgánům a výrobcům zařízení.

(5)

Nařízení (ES) č. 622/2003 by mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro bezpečnost civilního letectví,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha nařízení (ES) č. 622/2003 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Pokud jde o důvěrnou povahu této přílohy, použije se článek 3 uvedeného nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dne 1. února 2008.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 11. ledna 2008.

Za Komisi

Jacques BARROT

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 355, 30.12.2002, s. 1. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 849/2004 (Úř. věst. L 229, 29.6.2004, s.3).

(2)  Úř. věst. L 89, 5.4.2003, s. 9. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1477/2007 (Úř. věst. L 329, 14.12.2007, s. 22).


PŘÍLOHA

V souladu s článkem 1 je příloha utajovaná a nezveřejňuje se v Úředním věstníku Evropské unie.


Top