EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008E0479

Společný postoj Rady 2008/479/SZBP ze dne 23. června 2008 , kterým se mění společný postoj 2007/140/SZBP o omezujících opatřeních vůči Íránu

Úř. věst. L 163, 24.6.2008, p. 43–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Dokument byl zveřejněn v rámci zvláštního vydání (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 25/07/2010; Implicitně zrušeno 32010D0413

ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/2008/479/oj

24.6.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 163/43


SPOLEČNÝ POSTOJ RADY 2008/479/SZBP

ze dne 23. června 2008,

kterým se mění společný postoj 2007/140/SZBP o omezujících opatřeních vůči Íránu

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 15 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rada Evropské unie přijala dne 27. února 2007 v návaznosti na přijetí rezoluce Rady bezpečnosti Organizace spojených národů 1737 (2006) společný postoj 2007/140/SZBP o omezujících opatřeních vůči Íránu (1).

(2)

Zákaz zpřístupnit prostředky nebo hospodářské zdroje osobám a subjektům, na které se vztahují omezující opatření, by neměl bránit platbám na zmrazené účty splatným podle smluv, dohod nebo závazků uzavřených nebo vzniklých přede dnem, ke kterému se na tyto účty začala vztahovat omezující opatření, za předpokladu, že tyto platby zůstanou rovněž zmrazeny.

(3)

Rada určila další osoby a subjekty, které splňují kritéria stanovená v čl. 4 odst. 1 písm. b) a čl. 5 odst. 1 písm. b) společného postoje 2007/140/SZBP. Tyto osoby a subjekty by proto měly být zaneseny na seznam v příloze II zmíněného společného postoje,

PŘIJALA TENTO SPOLEČNÝ POSTOJ:

Článek 1

Společný postoj 2007/140/SZBP se mění takto:

1)

V čl. 5 odst. 5 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

plateb na zmrazené účty splatných podle smluv, dohod nebo závazků uzavřených nebo vzniklých přede dnem, ke kterému se na tyto účty začala vztahovat omezující opatření,“.

2)

Příloha II se nahrazuje zněním obsaženým v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Tento společný postoj nabývá účinku dnem přijetí.

Článek 3

Tento společný postoj bude zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie.

V Lucemburku dne 23. června 2008.

Za Radu

předseda

I. JARC


(1)  Úř. věst. L 61, 28.2.2007, s. 49. Společný postoj ve znění společného postoje 2007/246/SZBP (Úř. věst. L 106, 24.4.2007, s. 67).


PŘÍLOHA

A.   Fyzické osoby

 

Jméno

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

1.

Reza AGHAZADEH

Datum narození: 15.3.1949, pas č.: S4409483, s platností 26.4.2000 - 27.4.2010, místo vydání: Teherán, diplomatický pas č. D9001950, vydán dne 22. ledna 2008, platný do 21. ledna 2013, místo narození: Choj

Vedoucí Íránské organizace pro atomovou energii (AEOI). AEOI dohlíží na íránský jaderný program a je označena podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1737 (2006).

23.4.2007

2.

Amir Moajjed ALÁJ

 

Podílí se na řízení montáže a konstrukce odstředivek. Rada guvernérů MAAE a Rada bezpečnosti požadují, aby Írán zastavil všechny činnosti související s obohacováním uranu. To se vztahuje i na všechny práce související s odstředivkami. Dne 27. srpna 2006 Aláj obdržel od prezidenta Ahmadínežáda zvláštní ocenění za svoji úlohu při řízení montáže a konstrukce odstředivek.

23.4.2007

3.

Mohammed Fedáj AŠIANÍ

 

Podílí se na výrobě uhličitanu amonno-uranylu (AUC) a na řízení komplexu na obohacování uranu v Natanzu. Po Íránu se požaduje, aby zastavil všechny činnosti související s obohacováním. Dne 27. srpna 2006 Ašianí obdržel od prezidenta Ahmadínežáda zvláštní ocenění za svoji úlohu při výrobě AUC a při řízení a projektování komplexu na obohacování v Natanzu (Kašan).

23.4.2007

4.

Haleh BACHTIAR

 

Podílí se na výrobě 99,9 % hořčíku. Dne 27. srpna 2006 Bachtiar obdržel od prezidenta Ahmadínežáda zvláštní ocenění za svoji úlohu při výrobě 99,9 % hořčíku. Takto čistý hořčík se používá k výrobě kovového uranu, z něhož lze odlít materiál pro jaderné zbraně. Írán odmítá umožnit MAAE přístup k dokumentu o výrobě polokoulí kovového uranu, které lze použít pouze pro výrobu jaderných zbraní.

23.4.2007

5.

Morteza BEHZAD

 

Podílí se na výrobě součástek pro odstředivky. Po Íránu se požaduje, aby zastavil všechny činnosti související s obohacováním. To se vztahuje i na všechny práce související s odstředivkami. Dne 27. srpna 2006 Behzad obdržel od prezidenta Ahmadínežáda zvláštní ocenění za svoji úlohu při výrobě složitých a citlivých součástek pro odstředivky.

23.4.2007

6.

Brigádní generál Islámských revolučních gard (IRGC) Džavád DARVIŠ-VAND

 

Náměstek ministerstva obrany a logistiky ozbrojených sil (MODAFL) pro inspekci. Odpovídá za veškeré vybavení a zařízení ministerstva

23.6.2008

7.

Dr. Mohammad ISLÁMÍ

 

Vedoucí Ústavu pro vzdělávání a výzkum v odvětví obrany

23.6.2008

8.

Brigádní generál IRGC Sejjed Mahdí FARÁHÍ

 

Generální ředitel Organizace obranného průmyslu (DIO), která je označena podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1737 (2006)

23.6.2008

9.

Dr. Hosejn FAKIHIAN

Adresa NFPC: AEOI-NFPD, P.O. Box: 11365-8486, Teherán, Írán

Zástupce a generální ředitel Společnosti pro výrobu a získávání jaderného paliva (NFPC), která je součástí AEOI. AEOI dohlíží na íránský jaderný program a je označena podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1737 (2006). NFPC se podílí na činnostech souvisejících s obohacováním, které má Írán dle požadavku rady guvernérů MAAE a Rady bezpečnosti zastavit.

23.4.2007

10.

Inženýr Modžtaba HAERI

 

Náměstek MODAFL pro průmysl Vykonává dohled nad Organizací pro letectví a kosmonautiku (AIO) a DIO

23.6.2008

11.

Brigádní generál IRGC Alí HOSEJNITAŠ

 

Vedoucí hlavního úseku nejvyšší národní rady bezpečnosti, který je zapojen do vytváření politiky v souvislosti s jadernou otázkou

23.6.2008

12.

Sejjed Husejn (Hosejn) HUSEJNÍ (HOSEJNÍ)

Datum narození: 27. července 1973, pas č. K8196482, vydán dne 8. dubna 2006, platný do 8. dubna 2011

Pracovník AEOI, podílející se na projektu výzkumného reaktoru využívajícího těžké vody (IR40) v Araku. Rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1737 (2006) požaduje, aby Írán zastavil veškerou práci na projektech souvisejících s těžkou vodou.

23.4.2007

13.

Mohammad Alí DŽAFARÍ, IRGC

 

Vykonává velitelskou pozici v rámci IRGC.

23.6.2008

14.

Mahmúd DŽANNATIAN

 

Zástupce vedoucího Íránské organizace pro atomovou energii (AEOI).

23.6.2008

15.

M. Džavád KARÍMÍ SABET

 

Ředitel Novin Energy Company. Karímí Sabet byl v srpnu roku 2006 oceněn prezidentem Ahmadínežádem za svoji úlohu při vývoji, výrobě, zavádění a objednávání jaderných zařízení v závodě v Natanzu.

23.4.2007

16.

Saíd Esmail CHALILIPÚR

Datum narození: 24. listopadu 1945, místo narození: Langroud

Zástupce vedoucího AEOI. AEOI dohlíží na íránský jaderný program a je označena podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1737 (2006).

23.4.2007

17.

Alí Reza CHANŠÍ

Adresa střediska pro jaderný výzkum (NRC): AEOI-NRC P.O. Box: 11365-8486 Teherán, Írán Fax: (+9821) 8021412

Vedoucí střediska organizace AEOI pro jaderný výzkum v Teheránu (TNRC). MAAE stále požaduje od Íránu vysvětlení pokusů se štěpením plutonia prováděných TNRC a vysvětlení výskytu částic vysoce obohaceného uranu ve vzorcích odebraných z okolního prostředí v místě pro ukládání odpadů v Karadži, kde jsou skladovány kontejnery s ochuzeným uranem použitým při těchto pokusech. AEOI dohlíží na íránský jaderný program a je označena podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1737 (2006).

23.4.2007

18.

Ebrahim MAHMUDZADEH

 

Generální ředitel Iran Electronic Industries

23.6.2008

19.

Hamid-Reza MOHADŽERANÍ

 

Podílí se na řízení výroby v zařízení na přeměnu uranu (Uranium Conversion Facility - UCF) v Esfahánu. Dne 27. srpna 2006 Mohadžeraní obdržel od prezidenta Ahmadínežáda zvláštní ocenění za svoji úlohu v řízení výroby v UCF a při plánování, výstavbě a instalaci jednotky pro UF6 (UF6 je vstupním materiálem pro obohacování).

23.4.2007

20.

Brigádní generál Beik MOHAMMADLU

 

Náměstek MODAFL pro zásobování a logistiku

23.6.2008

21.

Anis NACCACHE

 

Správce Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal companies; tato společnost se pokusila získat citlivé zboží ve prospěch subjektů uvedených na seznamu podle rezoluce 1737

23.6.2008

22.

Brigádní generál Mohammad NADERI

 

Vedoucí AIO; tato organizace se účastnila citlivých íránských programů

23.6.2008

23.

Brigádní generál IRGC Mostafa Mohammad NADŽAR

 

Ministr MODAFL, odpovídá za všechny vojenské programy, mezi než patří i programy týkající se balistických raket.

23.6.2008

24.

Húšang NOBARÍ

 

Podílí se na řízení komplexu pro obohacování v Natanzu. Rada guvernérů MAAE a Rada bezpečnosti požadují, aby Írán zastavil všechny činnosti související s obohacováním uranu. To se vztahuje i na činnosti v komplexu pro obohacování v Natanzu (Kašan). Dne 27. srpna 2006 Nobarí obdržel od prezidenta Ahmadínežáda zvláštní ocenění za svoji úlohu při úspěšném řízení a provádění plánu závodu v Natanzu (Kašan).

23.4.2007

25.

Dr. Džavád RAHÍKÍ

Datum narození: 21. dubna 1954, místo narození: Mashad

Vedoucí střediska AEOI pro jadernou technologii v Esfahánu. Toto středisko dohlíží na závod na přeměnu uranu v Esfahánu. Rada guvernérů MAAE a Rada bezpečnosti požadují, aby Írán zastavil všechny činnosti související s obohacováním uranu. To se vztahuje i na všechny práce související s přeměnou uranu. AEOI dohlíží na íránský jaderný program a je označena podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1737 (2006).

23.4.2007

26.

Abbás RAŠÍDÍ

 

Podílí se na činnostech spojených s obohacováním v Natanzu. Rada guvernérů MAAE a Rada bezpečnosti požadují, aby Írán zastavil všechny činnosti související s obohacováním uranu. Dne 27. srpna 2006 Rašídí obdržel od prezidenta Ahmadínežáda zvláštní ocenění za řízení a významný podíl na úspěšném provozu obohacovací kaskády se 164 odstředivkami v Natanzu.

23.4.2007

27.

Kontraadmirál Mohammad SHAFI’I RUDSARI

 

Náměstek MODAFL pro koordinaci

23.6.2008

28.

Brigádní generál IRGC Alí ŠAMŠÍRÍ

 

Náměstek MODAFL pro kontrašpionáž, odpovědný za bezpečnost zaměstnanců a budov MODAFL

23.6.2008

29.

Abdolláh SOLAT SANA

 

Generální ředitel závodu na přeměnu uranu (Uranium Conversion Facility, UCF) v Esfahánu. Toto zařízení vyrábí vstupní materiál (UF6) pro obohacovací zařízení v Natanzu. Dne 27. srpna 2006 Solat Sana obdržel od prezidenta Ahmadínežáda zvláštní ocenění za svoji úlohu.

23.4.2007

30.

Brigádní generál IRGC Ahmad VAHÍDÍ

 

Náměstek ministra MODAFL

23.6.2008


B.   Subjekty

 

Název

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

1.

Abzar Boresh Kaveh Co. (ABK Co. Kaveh Cutting Tools Co.)

 

Podílí se na výrobě součástek pro odstředivky.

23.6.2008

2.

Organizace pro letectví a kosmonautiku (AIO)

AIO, 28 Shian 5, Lavizan, Teherán

AIO dohlíží na íránskou výrobu raket, včetně společností Shahid Hemmat Industrial Group, Shahid Bagheri Industrial Group a Fajr Industrial Group, které byly označeny podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1737 (2006). Vedoucí AIO a dva další vysocí představitelé byly rovněž označeni podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1737 (2006).

23.4.2007

3.

Armament Industries (Zbrojařský závod)

Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Teherán

Jedna z poboček DIO (Organizace obranného průmyslu).

23.4.2007

4.

Útvar ozbrojených sil pro geografii

 

Pravděpodobně poskytuje geoprostorové údaje pro program týkající se balistických raket

23.6.2008

5.

Banka Melli, Melli Bank Iran a všechny pobočky a dceřinné podniky včetně

Ferdowsi Avenue, PO Box 11365-171, Teherán

Poskytuje, či se pokouší poskytovat finanční podporu společnostem, které se podílejí na íránském jaderném a raketovém programu nebo které je zásobují (AIO, SHIG, SBIG, AEOI, Novin Energy Company, Mesbah Energy Company, Kalaye Electric Company a DIO). Banka Melli napomáhá citlivým činnostem Íránu. Napomohla řadě nákupů citlivých materiálů pro íránský jaderný a raketový program. Poskytla řadu finančních služeb ve prospěch subjektů napojených na íránský jaderný a raketový průmysl, včetně vystavení akreditivů a vedení účtů. Řada z výše uvedených společností byla označena podle rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1737 a 1747.

23.6.2008

a)

Melli Bank plc

London Wall, 11. poschodí, Londýn EC2Y 5EA, Spojené království

b)

Bank Melli Iran Zao

Č. 9/1, ulica Maškova, Moskva, 130064, Rusko

6.

Středisko obranné technologie a vědeckého výzkumu (DTSRC) - rovněž známé pod názvem Vzdělávací výzkumný ústav/Moassese Amozeh Va Tahgiaghati (ERI/MAVT Co.)

Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Teherán

Zabývá se výzkumem a vývojem. Jedna z poboček DIO. DTSRC významně přispívá k činnostem DIO.

23.4.2007

7.

Electro Sanam Company (E.S.Co.)

 

Krycí společnost AIO, jež se podílí na akvizicích v oblasti balistiky.

23.6.2008

8.

Ettehad Technical Group

 

Krycí společnost AIO, jež se podílí na akvizicích v oblasti balistiky.

23.6.2008

9.

Industrial Factories of Precision-Machinery (Průmyslový podnik na výrobu přesných obráběcích strojů, IFP) (Instrumentation Factories Plant, Fajr Industrial Group)

 

Podniky využívané AIO k akvizicím.

23.6.2008

10.

Iran Electronic Industries

P. O. Box 18575-365, Teherán, Írán

Dceřinná společnost plně vlastněná MODAFL (a tedy sesterská organizace AIO, AvIO a DIO). Úkolem společnosti je vyrábět elektronické součástky pro íránské zbraňové systémy.

23.6.2008

11.

Vzdušné síly IRGC

 

Odpovídá za íránský arzenál balistických raket krátkého a středního doletu. Velitel vzdušných sil IRGC byl označen podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1737.

23.6.2008

12.

Džabir ibn Hajján

AEOI-JIHRD P.O. Box: 11365-8486; Teherán, 84, 20th Av. Entehaye Karegar Shomali Street; Teherán

Džábir Ibn Hajján je laboratoř Íránské organizace pro atomovou energii (AEOI) podílející se na činnostech v souvislosti s palivovým cyklem. Je umístěna ve středisku pro jaderný výzkum v Teheránu (TNRC) a Írán ji neohlásil podle dohody o zárukách před rokem 2003, třebaže v ní docházelo k činnostem souvisejícím s přeměnou uranu.

23.4.2007

13.

Joza Industrial Co.

 

Krycí společnost AIO podílející se na balistickém programu.

23.6.2008

14.

Stavební organizace Khatem-ol Anbiya

Č. 221, North Falamak-Zarafshan Intersection, 4th Phase, Shahkrak-E-Ghods, Teherán 14678, Írán

Skupina společností vlastněná IRGC. Využívá technické zdroje IRGC pro stavebnictví a vystupuje jako hlavní dodavatel významných projektů včetně ražby tunelů; pravděpodobně podporuje íránský program balistických raket a jaderný program.

23.6.2008

15.

Khorasan Metallurgy Industries

 

Pobočka Ammunition Industries Group (Skupina výrobního odvětví střeliva), spadající pod DIO, podílející se na výrobě součástek pro odstředivky.

23.6.2008

16.

Univerzita Maleka Aštara

 

Napojená na ministerstvo obrany; v roce 2003 zavedla v úzké spolupráci s AIO vzdělávání v oblasti raket

23.6.2008

17.

Marine Indrustries (Závod námořního průmyslu)

Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Teherán

Jedna z poboček DIO.

23.4.2007

18.

Mechanic Industries Group (Skupina strojního průmyslu)

 

Podílela se na výrobě součástek pro balistický program

23.6.2008

19.

Ministerstvo obrany a logistiky ozbrojených sil (MODAFL)

West side of Dabestan Street, Abbas Abad District, Teherán

Odpovídá za íránský výzkumný, vývojový a výrobní program v oblasti obrany, podporuje rovněž raketový a jaderný program.

23.6.2008

20.

Ministerstvo obrany, útvar logistiky a vývozu (MODLEX)

P. O. Box 16315-189, Teherán, Írán

Vývozní sekce MODAFL a agentura používaná pro vývoz hotových zbraní v mezistátních transakcích. Podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1747 (2007) by MODLEX neměl obchodovat.

23.6.2008

21.

3M Mizan Machinery Manufacturing

 

Krycí společnost AIO, jež se podílí na akvizicích v oblasti balistiky.

23.6.2008

22.

Společnost pro výrobu a získávání jaderného paliva (NFPC)

AEOI-NFPD, P.O. Box: 11365-8486, Teherán, Írán

Divize výroby jaderného paliva (NFPD) je součástí AEOI a zabývá se výzkumem a vývojem v oblasti jaderného palivového cyklu včetně: průzkumu, těžby, drcení a obohacování uranu a nakládání s jaderným odpadem. NFPC je nástupcem NFDP, tj. přidružené společnosti v rámci AEOI, zabývající se výzkumem a vývojem v oblasti jaderného palivového cyklu včetně přeměny a obohacování.

23.4.2007

23.

Parchin Chemical Industries

 

Podílí se na vývoji pohonných technik pro íránský balistický program

23.6.2008

24.

Pishgam (Pioneer) Energy Industries Company

 

Podílí se na výstavbě zařízení na obohacování uranu v Isfahánu

23.6.2008

25.

Safety Equipment Procurement (Nákup bezpečnostního vybavení)

 

Krycí společnost AIO podílející se na balistickém programu.

23.6.2008

26.

Special Industries Group (Skupina speciálního průmyslu)

Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Teherán

Jedna z poboček DIO.

23.4.2007

27.

State Purchasing Organisation (Státní nákupní organizace, SPO)

 

SPO pravděpodobně podporuje dovoz kompletních zbraní. Je pravděpodobně jednou z poboček MODAFL.

23.6.2008

28.

Společnost TAMAS

 

TAMAS se podílí na činnostech souvisejících s obohacováním, které má Írán dle požadavku Rady guvernérů MAAE a Rady bezpečnosti zastavit. TAMAS je hlavním subjektem, pod nějž spadají čtyři dceřinné společnosti, z nichž jedna provádí extrakci uranu za účelem získání náležité koncentrace a další se zabývá zpracováním, obohacováním uranu a nakládáním s jeho odpadem.

23.4.2007


Top