EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0029(01)

2009/5/ES: Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 18. prosince 2008 , kterým se odkládá zavedení rotačního systému v Radě guvernérů Evropské centrální banky (ECB/2008/29)

OJ L 3, 7.1.2009, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 014 P. 72 - 73

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/5(2)/oj

7.1.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 3/4


ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

ze dne 18. prosince 2008,

kterým se odkládá zavedení rotačního systému v Radě guvernérů Evropské centrální banky

(ECB/2008/29)

(2009/5/ES)

RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky (dále jen „statut ESCB“), a zejména na článek 10.2 tohoto statutu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle rozhodnutí Rady 2008/608/ES ze dne 8. července 2008 v souladu s čl. 122 odst. 2 Smlouvy o přijetí jednotné měny Slovenskem ke dni 1. ledna 2009 (1) Slovensko splňuje podmínky nezbytné pro přijetí eura a výjimka v jeho prospěch podle článku 4 aktu o přistoupení (2) se s účinkem od 1. ledna 2009 zrušuje.

(2)

Po přijetí eura Slovenskem přesáhne počet členů Rady guvernérů Evropské centrální banky 21. Článek 10.2 statutu ESCB stanoví, že ode dne, kdy počet členů Rady guvernérů přesáhne 21, bude mít každý člen Výkonné rady jeden hlas a počet guvernérů s hlasovacím právem bude 15. Uvedené ustanovení rovněž vymezuje pravidla rotace hlasovacích práv. Podle šesté odrážky článku 10.2 může Rada guvernérů dvoutřetinovou většinou všech svých členů, s hlasovacím právem i bez něj, rozhodnout o odložení zavedení rotačního systému až do dne, kdy počet guvernérů přesáhne 18.

(3)

Ustanovení 6. bodu odůvodnění doporučení ECB/2003/1 ze dne 3. února 2003 pro rozhodnutí Rady o změně článku 10.2 statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky (3) a 6. bod odůvodnění rozhodnutí Rady zasedající na úrovni hlav států nebo předsedů vlád 2003/223/ES ze dne 21. března 2003 o změně článku 10.2 statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky (4) odkazují na možnost přijmout rozhodnutí o odložení zavedení rotačního systému, aby nedošlo k situaci, že by guvernéři v jakékoli skupině měli hlasovací právo se 100 % frekvencí. Zavedení rotačního systému v okamžiku, kdy počet guvernérů přesáhne 15, by si vyžádalo přijetí zvláštní úpravy s cílem zajistit, aby první skupina guvernérů neměla nižší frekvenci hlasovacích práv než druhá skupina. Jedním ze způsobů jak zajistit splnění této podmínky by bylo přidělit pět hlasovacích práv první skupině. Takové řešení by však v důsledku znamenalo, že by členové první skupiny měli hlasovací právo se 100 % frekvencí, a bylo by tak v rozporu se záměrem, aby se na všechny guvernéry vztahoval rotační systém. Alternativní úprava, kterou by se dosáhlo toho, že první skupina nebude mít hlasovací právo se 100 % frekvencí, by rotační systém značně zkomplikovala.

(4)

Po důkladné úvaze dospěla Rada guvernérů k závěru, že výhody spojené s odložením zavedení rotačního systému až do dne, kdy počet guvernérů v Radě guvernérů ECB přesáhne 18, převažují nad výhodami jeho zavedení v okamžiku, kdy počet guvernérů přesáhne 15, přičemž se tak předchází dalšímu zkomplikování přechodného dvouskupinového rotačního systému. Je proto vhodné odložit zavedení rotačního systému až do dne, kdy počet guvernérů přesáhne 18,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Zavedení rotačního systému zakotveného v článku 10.2 statutu ESCB se odkládá až do dne, kdy počet guvernérů v Radě guvernérů ECB přesáhne 18.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 1. ledna 2009.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 18. prosince 2008.

Prezident ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  Úř. věst. L 195, 24.7.2008, s. 24.

(2)  Akt o podmínkách přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky a o úpravách smluv, na nichž je založena Evropská unie (Úř. věst. L 236, 23.9.2003, s. 33).

(3)  Úř. věst. C 29, 7.2.2003, s. 6.

(4)  Úř. věst. L 83, 1.4.2003, s. 66.


Top