EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1558

Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1558/2007 ze dne 17. prosince 2007 , kterým se s účinkem od 1. července 2007 upravují odměny a důchody úředníků a ostatních zaměstnanců Evropských společenství a opravné koeficienty použitelné na tyto odměny a důchody

OJ L 340, 22.12.2007, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1558/oj

22.12.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 340/1


NAŘÍZENÍ RADY (ES, EURATOM) č. 1558/2007

ze dne 17. prosince 2007,

kterým se s účinkem od 1. července 2007 upravují odměny a důchody úředníků a ostatních zaměstnanců Evropských společenství a opravné koeficienty použitelné na tyto odměny a důchody

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na Protokol o výsadách a imunitách Evropských společenství, a zejména na článek 13 tohoto protokolu,

s ohledem na služební řád úředníků a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství stanovené nařízením Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 (1), a zejména na články 63, 64, 65, 82 a přílohy VII, XI a XIII uvedeného služebního řádu a čl. 20 první pododstavec a články 64 a 92 uvedeného pracovního řádu,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k tomu, že s cílem zaručit úředníkům a ostatním zaměstnancům Evropských společenství stejný vývoj kupní síly jako osobám ve veřejné službě členských států je nutné upravit odměny a důchody úředníků a ostatních zaměstnanců Společenství v rámci přezkoumání v roce 2007,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

S účinkem ode dne 1. července 2007 se v čl. 63 druhém pododstavci služebního řádu datum „1. července 2006“ nahrazuje datem „1. července 2007“.

Článek 2

S účinkem ode dne 1. července 2007 se v článku 66 služebního řádu tabulka základních měsíčních platů použitelná pro účely vyměření odměn a důchodů nahrazuje tímto:

1.7.2007

Stupeň

Platová třída

1

2

3

4

5

16

15 761,93

16 424,26

17 114,43

 

 

15

13 930,91

14 516,30

15 126,30

15 547,14

15 761,93

14

12 312,60

12 829,99

13 369,12

13 741,07

13 930,91

13

10 882,28

11 339,57

11 816,07

12 144,81

12 312,60

12

9 618,12

10 022,29

10 443,43

10 733,99

10 882,28

11

8 500,81

8 858,03

9 230,25

9 487,05

9 618,12

10

7 513,30

7 829,02

8 158,00

8 384,97

8 500,81

9

6 640,50

6 919,54

7 210,31

7 410,91

7 513,30

8

5 869,09

6 115,72

6 372,71

6 550,01

6 640,50

7

5 187,30

5 405,28

5 632,41

5 789,12

5 869,09

6

4 584,71

4 777,36

4 978,11

5 116,61

5 187,30

5

4 052,11

4 222,39

4 399,82

4 522,23

4 584,71

4

3 581,39

3 731,89

3 888,71

3 996,90

4 052,11

3

3 165,35

3 298,37

3 436,97

3 532,59

3 581,39

2

2 797,64

2 915,20

3 037,71

3 122,22

3 165,35

1

2 472,65

2 576,55

2 684,82

2 759,52

2 797,64

Článek 3

S účinkem ode dne 1. července 2007 se opravné koeficienty použitelné podle článku 64 služebního řádu na odměny úředníků a ostatních zaměstnanců stanoví podle sloupce 2 následující tabulky.

S účinkem ode dne 1. ledna 2008 se opravné koeficienty použitelné podle čl. 17 odst. 3 přílohy VII služebního řádu na převody úředníků a ostatních zaměstnanců stanoví podle sloupce 3 následující tabulky.

S účinkem od 1. července 2007 se opravné koeficienty podle čl. 20 odst. 2 přílohy XIII služebního řádu použitelné na důchody stanoví podle sloupce 4 následující tabulky.

S účinkem od 1. května 2008 se opravné koeficienty podle čl. 20 odst. 2 přílohy XIII služebního řádu použitelné na důchody stanoví podle sloupce 5 následující tabulky.

1

2

3

4

5

Země/Místo

Odměna

1.7.2007

Převod

1.1.2008

Důchod

1.7.2007

Důchod

1.5.2008

Bulharsko

65,8

58,0

100,0

100,0

Česká republika

81,2

74,7

100,0

100,0

Dánsko

139,4

135,3

136,1

135,3

Německo

99,3

99,7

100,0

100,0

Bonn

98,3

 

 

 

Karlsruhe

96,9

 

 

 

Mnichov

106,6

 

 

 

Estonsko

79,6

77,7

100,0

100,0

Řecko

95,3

93,3

100,0

100,0

Španělsko

100,4

96,4

100,0

100,0

Francie

117,4

107,3

109,3

107,3

Irsko

121,8

118,0

118,8

118,0

Itálie

110,6

107,1

107,8

107,1

Varese

98,6

 

 

 

Kypr

89,9

92,0

100,0

100,0

Lotyšsko

79,3

75,2

100,0

100,0

Litva

71,3

67,8

100,0

100,0

Maďarsko

89,8

77,7

100,0

100,0

Malta

84,8

87,0

100,0

100,0

Nizozemsko

111,5

103,0

104,7

103,0

Rakousko

107,8

107,2

107,3

107,2

Polsko

80,7

73,0

100,0

100,0

Portugalsko

92,2

90,6

100,0

100,0

Rumunsko

76,3

70,5

100,0

100,0

Slovinsko

88,3

84,1

100,0

100,0

Slovensko

81,3

74,8

100,0

100,0

Finsko

117,8

114,6

115,2

114,6

Švédsko

117,0

113,7

114,4

113,7

Spojené království

143,1

119,8

124,5

119,8

Culham

115,9

 

 

 

Článek 4

S účinkem ode dne 1. července 2007 činí příspěvek na rodičovskou dovolenou stanovený v čl. 42a druhém a třetím pododstavci služebního řádu 849,38 EUR a 1 132,49 EUR pro osamělé rodiče.

Článek 5

S účinkem ode dne 1. července 2007 činí základní příspěvek na domácnost stanovený v čl. 1 odst. 1 přílohy VII služebního řádu 158,86 EUR.

S účinkem ode dne 1. července 2007 činí příspěvek na vyživované dítě stanovený v čl. 2 odst. 1 přílohy VII služebního řádu 347,13 EUR.

S účinkem ode dne 1. července 2007 činí příspěvek na vzdělání stanovený v čl. 3 odst. 1 přílohy VII služebního řádu 235,53 EUR.

S účinkem ode dne 1. července 2007 činí příspěvek na vzdělání stanovený v čl. 3 odst. 2 přílohy VII služebního řádu 84,80 EUR.

S účinkem ode dne 1. července 2007 činí minimální částka pro příspěvek za práci v zahraničí stanovená v článku 69 služebního řádu a v čl. 4 odst. 1 druhém pododstavci přílohy VII služebního řádu 470,83 EUR.

Článek 6

S účinkem ode dne 1. ledna 2008 se příspěvek na cestovné za kilometr stanovený v čl. 8 odst. 2 druhém pododstavci přílohy VII služebního řádu upravuje takto:

 

0 EUR za každý kilometr od 0 do 200 km

 

0,3531 EUR za každý kilometr od 201 do 1 000 km

 

0,5884 EUR za každý kilometr od 1 001 do 2 000 km

 

0,3531 EUR za každý kilometr od 2 001 do 3 000 km

 

0,1177 EUR za každý kilometr od 3 001 do 4 000 km

 

0,0567 EUR za každý kilometr od 4 001 do 10 000 km

 

0 EUR za každý kilometr nad 10 000 km.

K uvedenému příspěvku na cestovné za kilometr se připočítá doplňkový paušální příspěvek:

176,52 EUR, je-li vzdálenost po železnici mezi místem výkonu služebních povinností a místem původu od 725 km do 1 450 km,

353,02 EUR, je-li vzdálenost po železnici mezi místem výkonu služebních povinností a místem původu rovna nebo větší než 1 450 km.

Článek 7

S účinkem ode dne 1. července 2007 činí denní příspěvek stanovený v čl. 10 odst. 1 přílohy VII služebního řádu:

36,48 EUR pro úředníka, který má nárok na příspěvek na domácnost,

29,41 EUR pro úředníka, který nemá nárok na příspěvek na domácnost.

Článek 8

S účinkem ode dne 1. července 2007 činí dolní hranice příspěvku na zařízení stanovená v čl. 24 odst. 3 pracovního řádu ostatních zaměstnanců:

1 038,73 EUR pro zaměstnance, který má nárok na příspěvek na domácnost,

617,64 EUR pro zaměstnance, který nemá nárok na příspěvek na domácnost.

Článek 9

S účinkem ode dne 1. července 2007 činí dolní hranice pro příspěvek v nezaměstnanosti stanovený v čl. 28a odst. 3 druhém pododstavci pracovního řádu ostatních zaměstnanců 1 245,73 EUR a horní hranice 2 491,48 EUR a paušální srážka činí 1 132,49 EUR.

Článek 10

S účinkem ode dne 1. července 2007 se tabulka základních měsíčních platů v článku 63 pracovního řádu ostatních zaměstnanců nahrazuje tímto:

1.7.2007

Stupeň

Kategorie

Skupina

1

2

3

4

A

I

6 348,95

7 135,39

7 921,83

8 708,27

II

4 607,96

5 056,98

5 506,00

5 955,02

III

3 872,28

4 044,77

4 217,26

4 389,75

B

IV

3 719,83

4 084,00

4 448,17

4 812,34

V

2 921,86

3 114,47

3 307,08

3 499,69

C

VI

2 778,90

2 942,50

3 106,10

3 269,70

VII

2 487,22

2 571,85

2 656,48

2 741,11

D

VIII

2 248,06

2 380,46

2 512,86

2 645,26

IX

2 164,97

2 195,13

2 225,29

2 255,45

Článek 11

S účinkem ode dne 1. července 2007 se tabulka základních měsíčních platů v článku 93 pracovního řádu ostatních zaměstnanců nahrazuje tímto:

Funkční skupina

1.7.2007

Stupeň

Platová třída

1

2

3

4

5

6

7

IV

18

5 433,53

5 546,53

5 661,87

5 779,61

5 899,81

6 022,50

6 147,74

17

4 802,29

4 902,16

5 004,11

5 108,17

5 214,40

5 322,84

5 433,53

16

4 244,39

4 332,66

4 422,76

4 514,73

4 608,62

4 704,46

4 802,29

15

3 751,30

3 829,31

3 908,95

3 990,24

4 073,22

4 157,92

4 244,39

14

3 315,50

3 384,44

3 454,83

3 526,67

3 600,01

3 674,88

3 751,30

13

2 930,32

2 991,26

3 053,46

3 116,96

3 181,78

3 247,95

3 315,50

III

12

3 751,25

3 829,25

3 908,88

3 990,16

4 073,14

4 157,84

4 244,30

11

3 315,47

3 384,41

3 454,79

3 526,63

3 599,97

3 674,83

3 751,25

10

2 930,32

2 991,25

3 053,45

3 116,95

3 181,77

3 247,93

3 315,47

9

2 589,91

2 643,76

2 698,74

2 754,86

2 812,14

2 870,62

2 930,32

8

2 289,04

2 336,64

2 385,23

2 434,83

2 485,46

2 537,15

2 589,91

II

7

2 589,84

2 643,71

2 698,70

2 754,83

2 812,12

2 870,61

2 930,32

6

2 288,93

2 336,53

2 385,13

2 434,74

2 485,38

2 537,07

2 589,84

5

2 022,97

2 065,05

2 108,00

2 151,84

2 196,60

2 242,29

2 288,93

4

1 787,92

1 825,11

1 863,07

1 901,82

1 941,37

1 981,75

2 022,97

I

3

2 202,57

2 248,29

2 294,95

2 342,58

2 391,20

2 440,82

2 491,48

2

1 947,17

1 987,58

2 028,83

2 070,94

2 113,92

2 157,79

2 202,57

1

1 721,38

1 757,11

1 793,57

1 830,80

1 868,79

1 907,58

1 947,17

Článek 12

S účinkem ode dne 1. července 2007 činí dolní hranice příspěvku na zařízení stanovená v článku 94 pracovního řádu ostatních zaměstnanců:

781,31 EUR pro zaměstnance, který má nárok na příspěvek na domácnost,

463,22 EUR pro zaměstnance, který nemá nárok na příspěvek na domácnost.

Článek 13

S účinkem ode dne 1. července 2007 činí dolní hranice pro příspěvek v nezaměstnanosti stanovený v čl. 96 odst. 3 druhém pododstavci pracovního řádu ostatních zaměstnanců 934,31 EUR a horní hranice 1 868,61 EUR a paušální srážka činí 849,38 EUR.

Článek 14

S účinkem ode dne 1. července 2007 činí příspěvky za práci na směny stanovené v čl. 1 odst. 1 prvním pododstavci nařízení Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 300/76 (2) 356,04 EUR, 537,38 EUR, 587,56 EUR a 801,03 EUR.

Článek 15

S účinkem ode dne 1. července 2007 se na částky uvedené v článku 4 nařízení Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 260/68 (3) použije opravný koeficient 5,139465.

Článek 16

S účinkem ode dne 1. července 2007 se tabulka v čl. 8 odst. 2 přílohy XIII služebního řádu nahrazuje tímto:

1.7.2007

Stupeň

Platová třída

1

2

3

4

5

6

7

8

16

15 761,93

16 424,26

17 114,43

17 114,43

17 114,43

17 114,43

 

 

15

13 930,91

14 516,30

15 126,30

15 547,14

15 761,93

16 424,26

 

 

14

12 312,60

12 829,99

13 369,12

13 741,07

13 930,91

14 516,30

15 126,30

15 761,93

13

10 882,28

11 339,57

11 816,07

12 144,81

12 312,60

 

 

 

12

9 618,12

10 022,29

10 443,43

10 733,99

10 882,28

11 339,57

11 816,07

12 312,60

11

8 500,81

8 858,03

9 230,25

9 487,05

9 618,12

10 022,29

10 443,43

10 882,28

10

7 513,30

7 829,02

8 158,00

8 384,97

8 500,81

8 858,03

9 230,25

9 618,12

9

6 640,50

6 919,54

7 210,31

7 410,91

7 513,30

 

 

 

8

5 869,09

6 115,72

6 372,71

6 550,01

6 640,50

6 919,54

7 210,31

7 513,30

7

5 187,30

5 405,28

5 632,41

5 789,12

5 869,09

6 115,72

6 372,71

6 640,50

6

4 584,71

4 777,36

4 978,11

5 116,61

5 187,30

5 405,28

5 632,41

5 869,09

5

4 052,11

4 222,39

4 399,82

4 522,23

4 584,71

4 777,36

4 978,11

5 187,30

4

3 581,39

3 731,89

3 888,71

3 996,90

4 052,11

4 222,39

4 399,82

4 584,71

3

3 165,35

3 298,37

3 436,97

3 532,59

3 581,39

3 731,89

3 888,71

4 052,11

2

2 797,64

2 915,20

3 037,71

3 122,22

3 165,35

3 298,37

3 436,97

3 581,39

1

2 472,65

2 576,55

2 684,82

2 759,52

2 797,64

 

 

 

Článek 17

S účinkem ode dne 1. července 2007 činí příspěvek na vyživované dítě stanovený v čl. 14 prvním pododstavci přílohy XIII služebního řádu:

1.7.2007–31.12.2007

319,27

1.1.2008–31.12.2008

333,19

Článek 18

S účinkem ode dne 1. července 2007 činí příspěvek na vzdělání stanovený v čl. 15 prvním pododstavci přílohy XIII služebního řádu:

1.7.2007–31.8.2007

50,86

1.9.2007–31.8.2008

67,83

Článek 19

S účinkem ode dne 1. července 2007 pro účely uplatňování čl. 18 odst. 1 přílohy XIII služebního řádu činí částka paušálního příspěvku uvedená v článku 4a přílohy VII služebního řádu platného do 1. května 2004:

122,83 EUR měsíčně pro úředníky platové třídy C4 nebo C5,

188,31 EUR měsíčně pro úředníky platové třídy C1, C2 nebo C3.

Článek 20

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. prosince 2007.

Za Radu

předseda

J. SILVA


(1)  Úř. věst. L 56, 4.3.1968, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES, Euratom) č. 337/2007 (Úř. věst. L 90, 30.3.2007, p. 1).

(2)  Nařízení Rady (ESUO, ES, Euratom) č. 300/76 ze dne 9. února 1976 o stanovení kategorií úředníků, podmínek poskytování a výše příspěvků, které mohou být poskytovány úředníkům pracujícím na směny (Úř. věst. L 38, 13.2.1976, s. 1). Nařízení doplněné nařízením (Euratom, ESUO, EHS) č. 1307/87 (Úř. věst. L 124, 13.5.1987, s. 6) a naposledy pozměněné nařízením (ES, Euratom) č. 1873/2006 (Úř. věst. L 360, 19.12.2006, s. 61).

(3)  Nařízení Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 260/68 ze dne 29. února 1968, kterým se stanoví podmínky a postup pro uplatňování daně ve prospěch Evropských společenství (Úř. věst. L 56, 4.3.1968, s. 8). Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES, Euratom) č. 1750/2002 (Úř. věst. L 264, 2.10.2002, s. 15).


Top