EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0788

Nařízení Komise (ES) č. 788/2007 ze dne 4. července 2007 , kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný pro žádosti o dovozní licence podané od 25. června do 2. července 2007 v rámci celní kvóty Společenství otevřené pro kukuřici nařízením (ES) č. 969/2006

OJ L 175, 5.7.2007, p. 26–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/788/oj

5.7.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 175/26


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 788/2007

ze dne 4. července 2007,

kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný pro žádosti o dovozní licence podané od 25. června do 2. července 2007 v rámci celní kvóty Společenství otevřené pro kukuřici nařízením (ES) č. 969/2006

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 ze dne 31. srpna 2006, kterým se stanoví společná pravidla ke správě dovozních celních kvót pro zemědělské produkty, které podléhají režimu dovozních licencí (2), a zejména na čl. 7 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Komise (ES) č. 969/2006 (3) byla otevřena roční celní kvóta o objemu 242 074 tun pro dovoz kukuřice (pořadové číslo 09.4131).

(2)

Podle čl. 2 odst. 1 nařízení (ES) č. 959/2006 bylo množství tranše č. 2 na období od 1. července do 31. prosince 2007 stanoveno na 121 037 tun.

(3)

Ze sdělení provedeného v souladu s čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 969/2006 vyplývá, že se žádosti podané od 25. června 2007 od 13:00 hodin bruselského času do 2. července 2007 do 13:00 hodin v souladu s čl. 4 odst. 1 uvedeného nařízení týkají množství vyšších než ta, která jsou k dispozici. Je proto nutné stanovit, v jakém rozsahu mohou být dovozní licence vydávány, a určit koeficient přidělení, který se použije pro požadovaná množství.

(4)

Je rovněž nutné zastavit vydávání dovozních licencí ve smyslu nařízení (ES) č. 969/2006 pro stávající kvótové období,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Každé žádosti o dovozní licenci pro kukuřici kvóty uvedené v nařízení (ES) č. 969/2006, která byla podána 25. června 2007 od 13:00 hodin bruselského času do 2. července 2007 do hodin, se vyhovuje a je vydána licence pro požadovaná množství s použitím koeficientu přidělení ve výši 1,542232 %.

2.   Vydávání dovozních licencí pro množství, pro která byly podány žádosti od 2. července 2007 od 13:00 hodin bruselského času, je pro stávající kvótové období pozastaveno.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 4. července 2007.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78. Nařízení ve znění nařízení Komise (ES) č. 1154/2005 (Úř. věst. L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  Úř. věst. L 238, 1.9.2006, s. 13. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 289/2007 (Úř. věst. L 78, 17.3.2007, s. 17).

(3)  Úř. věst. L 176, 30.6.2006, s. 44. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 2022/2006 (Úř. věst. L 384, 29.12.2006, s. 70).


Top