Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0340

2007/340/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 19. dubna 2007 o uzavření dohody mezi Evropským společenstvím a Ruskou federací o usnadnění udělování krátkodobých víz

OJ L 129, 17.5.2007, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 013 P. 294 - 295

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/340/oj

17.5.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 129/25


ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 19. dubna 2007

o uzavření dohody mezi Evropským společenstvím a Ruskou federací o usnadnění udělování krátkodobých víz

(2007/340/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 62 odst. 2 písm. b) body i) a ii) ve spojení s čl. 300 odst. 2 prvním pododstavcem první větou a čl. 300 odst. 3 prvním pododstavcem této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Komise sjednala jménem Evropského společenství dohodu s Ruskou federací o usnadnění udělování víz občanům Evropské unie a Ruské federace.

(2)

Dohoda byla jménem Evropského společenství podepsána s výhradou pozdějšího uzavření dne 25. května 2006 v souladu s rozhodnutím Rady ze dne 22. května 2006.

(3)

Dohoda by měla být schválena.

(4)

Dohodou se zřizuje smíšený výbor pro správu dohody, který může přijmout svůj jednací řád. V takovém případě je vhodné, aby Společenství zaujalo své stanovisko zjednodušeným postupem.

(5)

V souladu s Protokolem o postavení Spojeného království a Irska a Protokolu o začlenění schengenského acquis do rámce Evropské unie se Spojené království a Irsko neúčastní přijímání tohoto rozhodnutí, a proto pro ně není závazné ani použitelné.

(6)

V souladu s Protokolem o postavení Dánska připojeným ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o založení Evropského společenství se Dánsko neúčastní přijímání tohoto rozhodnutí, a proto pro ně není závazné ani použitelné,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Dohoda mezi Evropským společenstvím a Ruskou federací o usnadnění udělování víz občanům Evropské unie a Ruské federace se schvaluje jménem Společenství.

Znění dohody se připojuje k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Předseda Rady provede oznámení podle čl. 15 odst. 1 dohody (1).

Článek 3

Komise, které jsou nápomocni odborníci z členských států, zastupuje Společenství ve smíšeném výboru odborníků zřízeném podle článku 13 dohody.

Článek 4

Postoj Společenství v rámci smíšeného výboru odborníků k přijetí jeho jednacího řádu podle čl. 13 odst. 4 dohody zaujme Komise po konzultaci se zvláštním výborem jmenovaným Radou.

Článek 5

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

V Lucemburku dne 19. dubna 2007.

Za Radu

předsedkyně

B. ZYPRIES


(1)  Den vstupu dohody v platnost zveřejní Generální sekretariát Rady v Úředním věstníku Evropské unie.


Top