Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0014

Rozhodnutí Komise ze dne 22. prosince 2006 , kterým se mění rozhodnutí 2002/613/ES, pokud jde o schválené inseminační stanice pro prasata v Kanadě (oznámeno pod číslem K(2006) 6812) (Text s významem pro EHP)

OJ L 7, 12.1.2007, p. 28–29 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 219M , 24.8.2007, p. 14–15 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 081 P. 254 - 255
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 081 P. 254 - 255

No longer in force, Date of end of validity: 14/12/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/14(1)/oj

12.1.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 7/28


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 22. prosince 2006,

kterým se mění rozhodnutí 2002/613/ES, pokud jde o schválené inseminační stanice pro prasata v Kanadě

(oznámeno pod číslem K(2006) 6812)

(Text s významem pro EHP)

(2007/14/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 90/429/EHS ze dne 26. června 1990, kterou se stanoví veterinární požadavky na obchod se spermatem prasat uvnitř Společenství a na jeho dovoz (1), a zejména na čl. 8 odst. 1 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V rozhodnutí Komise 2002/613/ES ze dne 19. července 2002, kterým se stanoví podmínky pro dovoz spermatu domácích prasat (2), je uveden seznam třetích zemí včetně Kanady, ze kterých členské státy povolují dovoz spermatu domácích prasat.

(2)

Kanada požádala, aby byla provedena změna seznamu inseminačních stanic schválených podle rozhodnutí 2002/613/ES, pokud jde o inseminační stanice této země.

(3)

Kanada poskytla záruky ohledně souladu s příslušnými pravidly stanovenými ve směrnici 90/429/EHS a nová stanice, která má být doplněna do seznamu, byla veterinárními útvary uvedené země úředně schválena pro vývoz do Společenství.

(4)

Rozhodnutí 2002/613/ES by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(5)

Opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha V rozhodnutí 2002/613/ES se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí se použije od třetího dne po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 22. prosince 2006.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 62. Směrnice naposledy pozměněná nařízením (ES) č. 806/2003 (Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 196, 25.7.2002, s. 45. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím 2006/271/ES (Úř. věst. L 99, 7.4.2006, s. 29).


PŘÍLOHA

V příloze V rozhodnutí 2002/613/ES se v seznamu pro Kanadu doplňuje nový řádek, který zní:

„CA

1-AI-01

International Genetics PEI Ltd

P.O. Box 43, Mount Stewart

Prince-Edward-Island, C1A 7Z5“


Top