EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0802

Nařízení Komise (ES) č. 802/2006 ze dne 30. května 2006 , kterým se stanoví vyrovnávací koeficienty vztahující se na ryby rodu Thunnus a  Euthynnus

OJ L 144, 31.5.2006, p. 15–17 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 338M , 17.12.2008, p. 369–373 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 008 P. 253 - 256
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 008 P. 253 - 256
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 010 P. 54 - 56

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; Zrušeno 32013R1420

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/802/oj

31.5.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 144/15


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 802/2006

ze dne 30. května 2006,

kterým se stanoví vyrovnávací koeficienty vztahující se na ryby rodu Thunnus a Euthynnus

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 104/2000 ze dne 17. prosince 1999 o společné organizaci trhu s produkty rybolovu a akvakultury (1), a zejména na čl. 26 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (EHS) č. 3510/82 ze dne 23. prosince 1982, kterým se stanoví vyrovnávací koeficienty vztahující se na ryby rodu Thunnus a Euthynnus  (2), bylo několikrát podstatně změněno (3). Z důvodu srozumitelnosti a přehlednosti by mělo být uvedené nařízení kodifikováno.

(2)

Každoročně se stanoví produkční cena Společenství pro ryby rodu Thunnus a Euthynnus určené pro konzervárenský průmysl.

(3)

Měly by být rovněž stanoveny vyrovnávací koeficienty vztahující se na různé druhy, velikosti a způsoby úpravy ryb rodu Thunnus a Euthynnus.

(4)

Opatření uvedená v tomto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro produkty rybolovu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vyrovnávací koeficienty vztahující se na různé druhy, velikosti a způsoby úpravy ryb rodu Thunnus a Euthynnus se stanovují podle přílohy I.

Článek 2

Nařízení (EHS) č. 3510/82 se zrušuje.

Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze III.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. května 2006.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 17, 21.1.2000, s. 22. Nařízení ve znění Aktu o přistoupení z roku 2003.

(2)  Úř. věst. L 368, 28.12.1982, s. 27. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 3899/92 (Úř. věst. L 392, 31.12.1992, s. 24).

(3)  Viz příloha II.


PŘÍLOHA I

I.   Vyrovnávací koeficienty vztahující se na různé druhy tuňáků

Druh

Vyrovnávací koeficient

A.

Tuňák žlutoploutvý (Thunnus albacares)

 

o hmotnosti vyšší než 10 kg/ks

1,0

o hmotnosti 10 kg/ks a nižší

0,78

B.

Tuňák křídlatý (Thunnus alalunga)

1,40

C.

Tuňák pruhovaný (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis)

0,62

D.

Ostatní druhy

0,75


II.   Vyrovnávací koeficienty vztahující se na každý druh uvedený v bodě I podle různých způsobů úpravy

Způsob úpravy

Vyrovnávací koeficient

A.

Vcelku

1

B.

Vykuchané a bez žaber

1,14

C.

Ostatní

1,24


PŘÍLOHA II

Zrušené nařízení a jeho následné změny

Nařízení Komise (EHS) č. 3510/82 (Úř. věst. L 368, 28.12.1982, s. 27)

 

Nařízení Komise (EHS) č. 3940/87 (Úř. věst. L 373, 31.12.1987, s. 6)

pouze příloha bod VII

Nařízení Komise (EHS) č. 3971/89 (Úř. věst. L 385, 30.12.1989, s. 35)

 

Nařízení Komise (EHS) č. 3899/92 (Úř. věst. L 392, 31.12.1992, s. 24)

 


PŘÍLOHA III

SROVNÁVACÍ TABULKA

Nařízení (EHS) č. 3510/82

Toto nařízení

Článek 1

Článek 1

Článek 2

Článek 2

Článek 3

Příloha

Příloha I

Příloha II

Příloha III


Top