Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0087

Nařízení Komise (ES) č. 87/2006 ze dne 19. ledna 2006 o zahájení stálého nabídkového řízení pro opětovný prodej neloupané rýže ze zásob řecké intervenční agentury na vnitřním trhu

OJ L 15, 20.1.2006, p. 26–27 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 06/02/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/87/oj

20.1.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 15/26


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 87/2006

ze dne 19. ledna 2006

o zahájení stálého nabídkového řízení pro opětovný prodej neloupané rýže ze zásob řecké intervenční agentury na vnitřním trhu

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1785/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s rýží (1), a zejména na čl. 7 odst. 4 a 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (EHS) č. 75/91 (2) stanovilo postupy a podmínky pro uvedení neloupané rýže do prodeje intervenčními agenturami.

(2)

Množství neloupané rýže, které je v současnosti skladováno řeckou intervenční agenturou, je velmi vysoké a doba skladování je velmi dlouhá. Je proto vhodné zahájit stálé nabídkové řízení pro opětovný prodej přibližně 11 115 tun neloupané rýže ze zásob této agentury na vnitřním trhu.

(3)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Řecká intervenční agentura zahájí za podmínek stanovených nařízením (EHS) č. 75/91 stálé nabídkové řízení pro opětovný prodej množství neloupané rýže ze svých zásob na vnitřním trhu, která jsou uvedena v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

1.   Lhůta pro podání nabídek pro první dílčí nabídkové řízení je stanovena do 1. února 2006.

2.   Lhůta pro podání nabídek pro poslední dílčí nabídkové řízení končí dne 29. března 2006.

3.   Nabídky musejí být podány u řecké intervenční agentury:

OPEKEPE

Acharnon Street 241

GR-10446 Atény

Telefon (30-210) 212 48 46 a 212 47 88

Fax (30-210) 212 47 91

Článek 3

Odchylně od článku 19 nařízení (EHS) č. 75/91 sdělí řecká intervenční agentura Komisi nejpozději v úterý v týdnu, který následuje po skončení lhůty pro podání nabídek, množství a průměrné ceny různých prodaných šarží, rozdělených případně podle skupin.

Článek 4

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. ledna 2006.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 96.

(2)  Úř. věst. L 9, 12.1.1991, s. 15.


PŘÍLOHA

Skupiny

1

2

3

Množství (přibližné)

3 658 t

5 859 t

1 598 t

Roky sklizně

1999

2000

2002

Druhy rýže

všechny

všechny

kulatozrnné, střednězrnné a dlouhozrnné A


Top