EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0124

Směrnice Komise 2006/124/ES ze dne 5. prosince 2006 , kterou se mění směrnice Rady 92/33/EHS o uvádění sadby a rozmnožovacího materiálu zeleniny mimo osivo na trh a směrnice Rady 2002/55/ES o uvádění osiva zeleniny na trh (Text s významem pro EHP)

OJ L 339, 6.12.2006, p. 12–15 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 314M , 1.12.2007, p. 393–396 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 078 P. 60 - 63
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 078 P. 60 - 63
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 004 P. 208 - 211

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/124/oj

6.12.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 339/12


SMĚRNICE KOMISE 2006/124/ES

ze dne 5. prosince 2006,

kterou se mění směrnice Rady 92/33/EHS o uvádění sadby a rozmnožovacího materiálu zeleniny mimo osivo na trh a směrnice Rady 2002/55/ES o uvádění osiva zeleniny na trh

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 92/33/EHS ze dne 28. dubna 1992 o uvádění sadby a rozmnožovacího materiálu zeleniny mimo osivo na trh (1), a zejména na čl. 1 odst. 3 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 2002/55/ES ze dne 13. června 2002 o uvádění osiva zeleniny na trh (2), a zejména čl. 2 odst. 2 a článek 45 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 2002/55/ES nezahrnuje všechny rody a druhy zeleniny spadající do působnosti směrnice 92/33/EHS. Je vhodné rozšířit působnost směrnice 2002/55/ES tak, aby se vztahovala na stejné rody a druhy jako směrnice 92/33/EHS.

(2)

Směrnice 2002/55/ES a 92/33/EHS nezahrnují Zea mays L. (kukuřice pukancová nebo kukuřice cukrová), rostlinu, která je z velké části pěstovaná v některých nových členských státech. Je vhodné rozšířit působnost obou směrnic na Zea mays L. Ačkoliv je kukuřice, včetně kukuřice pukancové a kukuřice cukrové, klasifikována jako obilovina podle právních předpisů týkajících se společné zemědělské politiky, semena k setí kukuřice cukrové a kukuřice pukancové se musí podřizovat zvláštním právním předpisům týkajícím se uvádění osiva zeleniny na trh.

(3)

V důsledku vývoje vědeckých a technických poznatků se ukázalo, že některé botanické názvy použité ve směrnicích 92/33/EHS a 2002/55/ES jsou nesprávné nebo jejich hodnověrnost je nejistá. Tyto názvy by se měly sjednotit s názvy běžně užívanými na mezinárodním úrovni.

(4)

Směrnice 92/33/EHS a 2002/55/ES by proto měly být změněny.

(5)

Opatření stanovená touto směrnicí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro osivo a sadbu v zemědělství, zahradnictví a lesnictví,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Rody a druhy uvedené v příloze II směrnice 92/33/EHS se nahrazují rody a druhy uvedenými v příloze této směrnice.

Článek 2

Směrnice 2002/55/ES se mění takto:

1.

Rody a druhy uvedené v čl. 2 odst. 1 písm. b) se nahrazují rody a druhy uvedenými v příloze této směrnice.

2.

V příloze II se bod 3 písm. a) mění takto:

a)

v abecedním pořadí se vkládají tyto řádky:

Allium fistulosum

97

0,5

65“

Allium sativum

97

0,5

65“

Allium schoenoprasum

97

0,5

65“

Rheum rhabarbarum

97

0,5

70“

Zea mays

98

0,1

85“;

b)

slova „Brassica oleracea (ostatní poddruhy)“ se nahrazují slovy „Brassica oleracea (jiné než květák)“;

c)

slova „Brassica pekinensis“ se nahrazují slovy „Brassica rapa (Zelí pekingské)“;

d)

slova „Brassica rapa“ se nahrazují slovy „Brassica rapa (vodnice)“;

e)

slova „Lycopersicon lycopersicum“ se nahrazují slovy „Lycopersicon esculentum“.

3.

V příloze III se bod 2 mění takto:

a)

v abecedním pořadí se vkládají tyto řádky:

Allium fistulosum

15“

Allium sativum

20“

Allium schoenoprasum

15“

Rheum rhabarbarum

135“

Zea mays

1 000“;

b)

slova „Brassica pekinensis“ se zrušují;

c)

slova „Lycopersicon lycopersicum“ se nahrazují slovy „Lycopersicon esculentum“.

Článek 3

1.   Členské státy přijmou a zveřejní nejpozději do 30. června 2007 právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí. Neprodleně sdělí Komisi znění uvedených předpisů a srovnávací tabulku mezi ustanoveními uvedených předpisů a této směrnice.

Budou tyto předpisy používat ode dne 1. července 2007. Mohou však až do 31. prosince 2009 odložit uplatňování ustanovení pro úřední uznání odrůd Allium cepa L. (skupina aggregatum), Allium fistulosum L., Allium sativum L., Allium schoenoprasum L., Rheum rhabarbarum L. a Zea mays L.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musejí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 4

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 5

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 5. prosince 2006.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 157, 10.6.1992, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná rozhodnutím Komise 2005/55/ES (Úř. věst. L 22, 26.1.2005, s. 17).

(2)  Úř. věst. L 193, 20.7.2002, s. 33. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2004/117/ES (Úř. věst. L 14, 18.1.2005, s. 18).


PŘÍLOHA

Allium cepa L.

skupina Cepa

Cibule

Echalion

skupina Aggregatum

Šalotka

Allium fistulosum L.

Cibule sečka

Allium porrum L.

Pór

Allium sativum L.

Česnek

Allium schoenoprasum L.

Pažitka

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.

Kerblík

Apium graveolens L.

Celer řapíkatý

Celer bulvový

Asparagus officinalis L.

Chřest

Beta vulgaris L.

Řepa salátová včetně ‚Cheltenham beet‘

Mangold

Brassica oleracea L.

Kadeřávek

Květák

Brokolice

Kapusta růžičková

Kapusta hlávková

Zelí hlávkové bílé

Zelí hlávkové červené

Kedluben

Brassica rapa L.

Zelí pekingské

Vodnice

Capsicum annuum L.

Chilli nebo paprika

Cichorium endivia L.

Endivie kadeřavá

Eskariol

Cichorium intybus L.

Čekanka pro puky

Čekanka hlávková

Čekanka průmyslová

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai

Meloun vodní

Cucumis melo L.

Meloun cukrový

Cucumis sativus L.

Okurka salátová

Okurka nakládačka

Cucurbita maxima Duchesne

Tykev velkoplodá

Cucurbita pepo L.

Tykev obecná

Cynara cardunculus L.

Artyčok

Karda

Daucus carota L.

Mrkev

Mrkev krmná

Foeniculum vulgare Mill.

Fenykl

Lactuca sativa L.

Salát

Lycopersicon esculentum Mill.

Rajče

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

Petržel

Phaseolus coccineus L.

Fazol šarlatový

Phaseolus vulgaris L.

Fazol obecný keříčkový

Fazol obecný pnoucí

Pisum sativum L. (partim)

Hrách dřeňový

Hrách kulatosemenný

Hrách cukrový

Raphanus sativus L.

Ředkvička

Ředkev

Rheum rhabarbarum L.

Reveň

Scorzonera hispanica L.

Hadí mord španělský neboli černý kořen

Solanum melongena L.

Lilek vejcoplodý

Spinacia oleracea L.

Špenát

Valerianella locusta (L.) Laterr.

Kozlíček polníček

Vicia faba L. (partim)

Bob zahradní

Zea mays L. (partim)

Kukuřice cukrová

Kukuřice pukancová“


Top