EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0899

2006/899/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 13. července 2005 , kterým se spojení označuje za slučitelné se společným trhem a fungováním Dohody o EHP (Věc č.: COMP/M.3653 – Siemens/VA Tech) (oznámeno pod číslem K(2005) 2676) (Text s významem pro EHP)

OJ L 353, 13.12.2006, p. 19–35 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/899/oj

13.12.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 353/19


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 13. července 2005,

kterým se spojení označuje za slučitelné se společným trhem a fungováním Dohody o EHP

(Věc č.: COMP/M.3653 – Siemens/VA Tech)

(oznámeno pod číslem K(2005) 2676)

(Pouze německé znění je závazné)

(Text s významem pro EHP)

(2006/899/ES)

Dne 13. července 2005 přijala Komise rozhodnutí o spojení podle nařízení Rady (ES) č. 139/2004 ze dne 20. ledna 2004 o kontrole spojování podniků, a zejména podle čl. 8 odst. 2 uvedeného nařízení. Znění celého rozhodnutí bez důvěrných informací je k dispozici v úředním jazyce případu a v pracovních jazycích Komise na internetových stránkách Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž na adrese: http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html.

I.   STRUČNÉ SHRNUTÍ

(1)

Tato věc se týká převzetí rakouského technologického koncernu VA Tech společností Siemens.

(2)

Společnost Siemens je diverzifikovaná technologická skupina, která působí v těchto hlavních obchodních oblastech: informace a komunikace, automatizační technika a pohony, energetická technika, doprava, veřejné osvětlení a lékařská vybavení.

(3)

Společnost VA Tech se sídlem v Linci je s přibližně 17 000 zaměstnanci a ročním obratem 4,3 mld. EUR největší průmyslová skupina v Rakousku. Její čtyři hlavní obchodní oblasti jsou výroba, přenos a rozvod energie, hutnická technika, výstavba elektrotechnických investičních celků a technika pro infrastrukturu.

(4)

Společnost Siemens podala dne 10. prosince 2004 veřejnou nabídku na převzetí společnosti VA Tech, aby navýšila svůj stávající podíl 16,45 % hlasovacích práv nejméně na 50 % plus jedna akcie. […] (1). Souhlas Komise je jedinou dosud chybějící podmínkou k tomu, aby nabídka nabyla účinnosti.

(5)

Záměrem koupě, díky které společnost Siemens získá výhradní kontrolu nad společností VA Tech, je spojení ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení o kontrole spojování podniků.

(6)

Zúčastněné společnosti dosahují celosvětově celkového obratu ve výši více než 5 mld. EUR (Siemens 74 mld. EUR v obchodním roce od 1. 10. 2002 do 30. 9. 2003 a VA Tech 3,9 mld. v obchodním roce 2003). Siemens a VA Tech společně dosahují ve Společenství celkového obratu ve výši více než 250 mil. EUR […] (1). Žádná z obou společností nedosáhla více než dvě třetiny svého příslušného celkového obratu ve Společenství v jednom a tomtéž členském státě. Ohlášené sloučení má proto význam pro celé Společenství.

(7)

Průzkum trhu provedený Komisí ukázal, že tento úmysl povede k četným horizontálním a vertikálním překrytím v následujících oblastech: výroba energie (viz odstavec A.), přenos a rozvod energie (B.), technika pro železniční dopravu (C.), frekvenční měniče (D.), hutnictví a výstavba elektrotechnických investičních celků (E.), rozváděče nízkého napětí (F.), technika budov (G.), infrastruktura a lanové dráhy (H.), další služby v oblasti informační technologie (I.).

(8)

Komise ve svém rozhodnutí dospěla k závěru, že ohlášené spojení, s přihlédnutím k předloženým příslibům zúčastněných stran pro oblasti (i) zařízení pro vodní elektrárny a (ii) výstavba mechanických investičních celků v hutnictví, významně nenaruší hospodářskou soutěž na společném trhu v žádné z uvedených oblastí nebo v její významné části.

II.   PODROBNÉ SHRNUTÍ

A.   VÝROBA ENERGIE

A1.   ZAŘÍZENÍ PRO VODNÍ ELEKTRÁRNY

Relevantní trhy

(9)

Zařízení pro vodní elektrárny obsahují řadu samostatných prvků, jako jsou vodní turbíny, generátory a různé mechanické a elektrické komponenty („mechanical (electrical) balance of plant“). Zákazníci často vypisují výběrová řízení na tyto komponenty odděleně, zejména v Evropě, kde se největší část poptávky týká náhrady nebo modernizace stávajících vodních elektráren. Na straně poptávky jsou různé komponenty nenahraditelné. Po řadě spojení mezi výrobci mechanických a elektrotechnických zařízení pro vodní elektrárny mohou společnosti Siemens/VA Tech a jejich hlavní konkurenti dodávat široký sortiment komponentů. Faktory na straně nabízejících přiměly Komisi k tomu, aby souhlasila se společností Siemens v tom, že pro zařízení pro vodní elektrárny existuje jediný věcně relevantní trh, přičemž výrobky tohoto trhu se navzájem výrazně liší.

(10)

Vzhledem k prostorově relevantnímu trhu se v rozhodnutí vysvětluje, že v různých světových oblastech existují různé konkurenční skupiny, avšak vedoucí evropské nabízející společnosti Siemens, VA Tech, Alstom a GE Hydro operují po celém světě. Zejména v Číně a jinde v Asii působí řada čínských, indických a japonských společností, evropští zákazníci však tyto společnosti nepovažují za hodnověrné nabízející. Zákazníci v EHP tyto výrobce buď neznají, nebo je jako nabízející pro Evropu hodnotí výrazně nízko. V EHP tito výrobci dosud nezískali žádnou zakázku a nepředložili ani žádnou nabídku (společnost Siemens poukázala na dva úspěšné projekty čínských nabízejících v Albánii v šedesátých a sedmdesátých létech).

(11)

[…] (1) V rozhodnutí je na závěr poznamenáno, že podmínky nabídky a poptávky se mezi EHP a ostatními oblastmi světa výrazně liší, a proto je třeba považovat EHP za prostorově relevantní trh.

Hodnocení z hlediska hospodářské soutěže

(12)

Společnost Siemens udávala pro období roků 2000-2004 svůj celkový podíl na trhu EHP společně s VA Tech ve výši [40-50] (1) % (Voith Siemens [20-30] (1) % (2), VA Tech [20-30] (1)). Společnost VA Tech udávala [40-50] (1) %, společnost Alstom stanovila celkový podíl na trhu společností Siemens/VA Tech ve výši 61 %. Odhady podílu na trhu provedené zákazníky se pohybují převážně ve stejném rozsahu, přičemž společnost Andino, což je menší konkurent, se domnívá, že společnosti Siemens/VA Tech si drží 70 % podílu na trhu EHP. Na základě údajů o obratu, které předložili hlavní soutěžitelé za stejné pětileté období, vycházejí následující podíly na trhu (včetně údajů společnosti Siemens o obratu „ostatních“):

EHP 2000-2004

Mil. EUR

Podíl na trhu %

Siemens

318

[10-20] (1) %

VA Tech

 

[30-40] (1) %

Celkem

 

50 %

Alstom

 

[20-30] (1) %

GE Hydro

 

[0-10] (1) %

Ansaldo

 

[<1] (1) %

Andritz

 

[<1] (1) %

Ostatní

473

[20-30] (1) %

Součet

 

100 %

Zdroj: Průzkum trhu provedený Komisí

(13)

Společnost Siemens sice namítá, že podíly na tomto trhu nabízejících každý rok výrazně klesaly […] (1), podle řady faktorů však lze usoudit, že v podílech na trhu jsou obsaženy důležité informace o rozdělení moci na tomto trhu. K tomu se přidává skutečnost, že často dochází k vyhlášení výběrových řízení, která se týkají zvláštních a výrazně rozdílných výrobků a že mají jen nepatrný objem (jen […] (1) z […] (1) nabídek společnosti Siemens mělo objem více než […] (1). EUR). U větších zakázek vzniká pro úspěšného nabízejícího počáteční nejistota ohledně konkrétní hodnoty záměru (tj. výnosnosti). Se snížením počtu hodnověrných nabízejících se však musí zvýšit hodnota nejnižší nabídky. Tak vzhledem k vysokému společnému podílu společností Siemens/VA Tech na trhu, k relativně nízkému rozsahu zbývajících konkurentů a k odpadnutí jednoho důležitého nabízejícího roste pravděpodobnost, že spojením dojde ke vzniku dominantního postavení.

(14)

Odpovědi při průzkumu trhu […] (1) odhalily skupinu čtyř vedoucích soutěžitelů (Siemens, VA Tech, Alstom a GE Hydro). Zákazníci považují tyto společnosti za hodnověrné nabízející velkých zařízení pro vodní elektrárny. Všichni zbývající soutěžitelé jsou hodnoceni výrazně níže nebo nevyrábějí žádná srovnatelná zařízení, i kdyby přicházeli v úvahu pro menší zakázky. V rozhodnutí jsou pro podporu tohoto závěru kvantitativně shrnuta hodnocení různých investorů, jak je provedli zákazníci. […] (1).

(15)

Ze seznamu nabízejících, předloženého společností Siemens, […] (1) také vyplývá, že společnost Siemens při výběrových řízeních častěji naráží na společnost VA Tech (v […] (1) % z výběrových řízení v hodnotě více než […] (1) EUR) […] (1) než na společnost Alstom [..] (1) nebo GE […] (1). V […] (1) řízeních byly společnosti Siemens a VA Tech jediní z velké čtyřky, kteří podali nabídku. Četnost tohoto vzájemného setkávání se částečně vysvětluje tím, že společnost GE Hydro jen zřídka podává nabídky mimo Skandinávii a Spojené království (společnost GE Hydro vznikla převzetím oblasti vodních elektráren společností GE od společnosti Kvaerner). Společnost Alstom se výběrových řízení v různých oblastech Evropy účastní častěji, působila však více na Pyrenejském poloostrově než v jiných částech Evropy. Kromě toho častěji nabízí při větších záměrech než při menších.

(16)

Mnoho zákazníků a konkurentů ve svých připomínkách podle článku 11 upozornilo, že pokud by se spojili dva blízcí konkurenti na již koncentrovaném trhu, vedlo by převzetí ke zvýšení cen.

(17)

Společnost Siemens jednoznačně souhlasí s výsledkem, ke kterému došla Komise, že společnosti Siemens, VA Tech a Alstom jsou v současné době hlavní soutěžitelé v EHP v oblasti zařízení pro vodní elektrárny. Ke svému ospravedlnění proto uvádí převážně dynamické argumenty.

(18)

Podle tohoto výsledku by čínští a menší evropští nabízející byli bez problémů schopni dodávat konkurenceschopná zařízení, pokud by se společnost Siemens/VA Tech pokusila po spojení zvýšit ceny. Dodavatelské vztahy, které již dlouho existují, doposud bránily tomu, aby na trh vstoupili noví nabízející a aby si zákazníci otevřeli nové dodavatelské zdroje. Společnost Siemens však nemá žádný důkaz záměrů nabízejících, kteří ještě nejsou aktivní v Evropě, účastnit se výběrových řízení v EHP. Vedle čínských výrobců uvedla společnost Siemens řadu menších evropských výrobců malých zařízení pro vodní elektrárny a dodavatelů malých komponentů, jejichž výrobky se mohou mj. použít také pro vodní elektrárny. Tyto společnosti však mají podíly na trhu menší než 1 % a dodávají výrobky, které nejsou rovnocenné výrobkům Siemens a VA Tech.

(19)

Rozhodnutí dospělo k výsledku, že se u argumentů společnosti Siemens jedná o spekulace, které směřují k obecnému tvrzení, že každý monopol dlouhodobě přitahuje nové příchozí. Z důvodu vysokého společného podílu společnosti Siemens/VA Tech na trhu, poklesu počtu hodnověrných nabízejících ze 4 na 3, na základě údajů nabízejících, podle kterých společnosti Siemens/VA Tech dodávají velice podobné nahraditelné výrobky a z důvodu velkého počtu stížností zákazníků dospěla Komise k závěru, že by spojení díky vzniku dominantního postavení na trhu zařízení pro vodní elektrárny vedlo k citelnému omezení účinné hospodářské soutěže.

A2.   ZAŘÍZENÍ PRO ELEKTRÁRNY NA FOSILNÍ PALIVA

(20)

V případě zařízení pro elektrárny na fosilní paliva dodává společnost VA Tech elektrárny s kombinovanými plynovými a parními turbínami jako systémový integrátor, který používá převážně komponenty dodávané třetí stranou, zejména plynové turbíny vyráběné společností GE, společně s turbogenerátory z vlastní výroby. Na trhu dodávek na klíč zůstává po spojení několik soutěžitelů, zejména výrobci turbín Siemens, GE, Alstom a Mitsubishi, ale také generální dodavatelé jako Bechtel a výrobce ohřívačů vody Foster& Wheeler. Podíl společnosti VA Tech na trhu EHP pro dodávky na klíč je menší než 15 % […] (1). S převzetím odpadne jeden odbytový kanál pro turbíny a jeden dodavatel generátorů pro jeho turbíny. Vzhledem ke strategické úloze plynových turbín u kombinovaných elektráren a k vedoucímu postavení společnosti GE na trhu v této oblasti dospělo rozhodnutí k závěru, že společnost GE bude schopna nahradit společnost VA Tech jako odbytový kanál pro svoje turbíny. Společnost GE má vlastní kapacity pro výrobu generátorů. V souvislostí s převzetím nevyjádřila žádné pochybnosti. V rozhodnutí proto nejsou vysloveny žádné pochybnosti v souvislosti s hospodářskou soutěží.

B.   PŘENOS A ROZVOD ENERGIE (T&D)

(21)

Trh T&D, stejně jako zařízení pro výrobu elektrické energie, zahrnuje širokou paletu různých komponentů, které se dodávají zákazníkům (převážně celostátní provozovatelé sítí a místní/regionální distributoři elektřiny) na určité souhrnné úrovni. Společnost Siemens s ohledem na horizontální překrývání mezi společnostmi Siemens a VA Tech navrhuje, aby se definovaly relevantní trhy na úrovni výrobkových skupin uvedených pod body a až e.

a.

VÝROBKY NA VYSOKÉ NAPĚTÍ (PRO PŘENOSOVÉ SÍTĚ NA NAPĚTÍ MEZI 52 A 800 KV)

(i)

vzduchem izolované spínací přístroje

(ii)

plynem izolované spínací přístroje

(iii)

jističe

(iv)

odpojovače

(v)

měřicí transformátory

(vi)

tlumivky

b.

TRANSFORMÁTORY

(i)

výkonové transformátory

(ii)

distribuční transformátory

c.

AUTOMATIZACE V ENERGETICE A INFORMAČNÍ SYSTÉMY

(i)

řídicí technika provozu sítě

(ii)

ochranná relé

d.

PROJEKTY NA KLÍČ

(i)

Projekty na vysoké napětí

(ii)

Projekty na střední napětí

e.

SLUŽBY V OBLASTI T&D

(i)

Služby v oblasti zařízení

(ii)

Síťové grafy

(22)

Průzkum trhu přinesl náznaky toho, že na výrobkových trzích by, na rozdíl od názoru společnosti Siemens, mohly přinejmenším některé komponenty, uvedené v každé skupině I, II, … tvořit oddělené prostorově relevantní trhy. Přesná definice výrobkového trhu však není pro toto rozhodnutí nutná, jelikož žádná z možných definicí by nedala podnět k pochybnostem o hospodářské soutěži.

(23)

Při definici prostorově relevantního trhu dospělo rozhodnutí k výsledku, že v oblasti T&D se jedná o trhy v celém EHP. Pro provozovatele spojených sítí již nejsou technické normy žádnou překážkou k nákupu výrobků v zahraničí, zejména na trhu s vysokým napětím, kde jsou výrobky ve velké míře zaměřeny na zákazníky. Velcí nabízející se po celém území EHP úspěšně účastní výběrových řízení na zařízení T&D.

(24)

Níže uvedené podíly na trhu a názvy konkurentů na každém trhu, uvedené v oznámení společnosti Siemens, byly z větší části potvrzeny průzkumem trhu. Výjimku představuje trh projektů na vysoké napětí na klíč, kde žádný jiný účastník trhu neuvedl vysoký podíl společnosti Siemens [50-60] (1) %. Trh projektů na klíč však zahrnuje širokou skupinu výrobků a komponentů, takže obraty účastníků průzkumu trhu v oblasti služeb na klíč mohly být rozděleny jinak, než u komponentů, které byly brány jako základ.

Výrobek

Siemens

VA Tech

Celkem

Hlavní konkurenti

a.

Výrobky na vysoké napětí

[10-20] (3)

[0-10] (3)

[20-30] (3)

Areva 18, ABB 15

(i)

vzduchem izolované spínací přístroje

[0-10] (3)

[0-10] (3)

[10-20] (3)

Areva 12; ABB 9, Cegelec 6, EFACEC 6

(ii)

plynem izolované spínací přístroje

[30-40] (3)

[10-20] (3)

[40-50] (3)

ABB 33, Areva 23

(iii)

jističe

[30-40] (3)

[0-10] (3)

[40-50] (3)

Areva 30, ABB 28

(iv)

odpojovače

[30-40] (3)

[20-30] (3)

[30-40] (3)

Areva 21, HAPAM 14

(v)

měřicí transformátory

10-20] (3)

[0-10] (3)

[10-20] (3)

Areva 20-25, ABB 10-15, Ritz 10-15, Arteche 10-15, Pfiffner 3-8

(vi)

tlumivky

[20-30] (3)

[10-20] (3)

[40-50] (3)

Areva 22-27, ABB 17-22, Trafomec 5-10

b.

Transformátory

[10-20] (3)

[0-10] (3)

[20-30] (3)

ABB 18-23, Areva 13-18, RWE Solutions 8-13, Schneider 4-7, Pauwels 4-7, ostatní

(i)

výkonové transformátory

[10-20] (3)

[10-20] (3)

[20-30] (3)

ABB 20-25, Areva 15-20,RWE Solutions 7-14, Pauwels 2-5, EFACEC 2-5, ostatní

(ii)

distribuční transformátory

[10-20] (3)

[0-10] (3)

[10-20] (3)

ABB 12-17, Schneider 10-15, RWE Solutions 8-13, Areva 7-12, Pauwels 5-10, ostatní

c.

Automatizace v energetice a informační systémy

 

 

 

 

(i)

řídicí technika provozu sítě

[10-20] (3)

[10-20] (3)

[20-30] (3)

ABB 8-12, Areva 6-10, ostatní (mj. různé softwarové společnosti)

(ii)

ochranná relé

[20-30] (3)

[0-10] (3)

[20-30] (3)

Areva 23-27, ABB 13-17, Schneider 4-8

d.

Projekty na klíč

[20-30] (3)

[0-10] (3)

[30-40] (3)

ABB 18, Areva 14, Cegelec 9

(i)

Projekty na vysoké napětí

[50-60] (3)

[10-20] (3)

[70-80] (3)

ABB 21, Areva 9

(ii)

Projekty na střední napětí

[10-20] (3)

[0-10] (3)

[10-20] (3)

ABB 17, Areva 16, Cegelec 12

e.

Služby v oblasti T&D

Žádné dotčené trhy na bázi EHP nebo na národní bázi

(25)

Zatímco společnosti Siemens, VA Tech, Areva a ABB dodávají pro oblast T&D širokou skupinu komponentů, menší konkurenti jako Cegelec, EFACEC, Ansaldo, HAPAM nebo Pauwels obsazují pouze menší výrobkové segmenty.

(26)

Převzetí vede k podílu více než [30-40] (1) % na některých možných trzích T&D, konkrétně v oblasti plynem izolovaných spínacích přístrojů, jističů a projektů na vysoké napětí na klíč. Kromě toho by se na těchto výrobkových trzích snížil počet hodnověrných konkurentů ze 4 na 3 (Siemens/VA Tech, Areva a ABB). Tyto tři trhy jsou spolu vertikálně propojeny, protože velká část projektů na vysoké napětí na klíč má jako hlavní komponent plynem izolované spínací přístroje. Jističe se zase používají jako součást plynem izolovaných zařízení. Společnosti Siemens, VA Tech, Areva a ABB působí na těchto třech vertikálních rovinách.

(27)

Na zbývajících trzích v oblasti T&D jsou společné podíly společností Siemens/VA Tech nižší, a kromě toho zde působí další konkurenti. Na těchto trzích nevznikají žádné pochybnosti o hospodářské soutěži.

(28)

Odpovědi zákazníků a konkurentů při průzkumu trhu prováděném Komisí byly celkově méně negativní než v oblasti zařízení pro vodní elektrárny. Negativní připomínky byly spíše všeobecného rázu a týkaly se skutečnosti, že z již koncentrovaného trhu odpadne jeden konkurent. Komise se proto při svém zkoumání zaměřila na možné důsledky snížení počtu hodnověrných nabízejících ze čtyř na tři.

(29)

Na trhu projektů na vysoké napětí na klíč dochází k překrývání mezi společnostmi Siemens a VA Tech především u rozvaděčů s technologií GIS. Síla trhu u projektů na vysoké napětí na klíč je tak vázána na tržní postavení společností nabízejících komponenty pro technologie GIS. Trh dodávek na klíč je ve velké míře určován projekty a vyznačuje se silně kolísavými podíly na trhu. V pětiletém období roků 1999 až 2003 kolísal podíl společnosti Siemens na trhu mezi [5-10] (1) % v roce 2000 a [50-60] (1) % v roce 2003, podíl společnosti VA Tech mezi [0-5] (1) v roce 1999 a [15-20] (1) % v roce 2002. Zbývající projekty v každém z těchto roků připadly společnostem ABB a Areva. Na podíl nabízejícího na trhu v jednom roce se může významně projevit i jeden jediný projekt. Takto vyšlo silné postavení společnosti Siemens na trhu v roce 2003 ve výši [50-60] (1) %. Rozhodnutí z toho vyvozuje, že projekty na vysoké napětí na klíč představují trh nabízejících s konkurencí „pro trh“ a ne „na trhu“, kde podíly na trhu vypovídají jen málo o schopnosti soutěžitele získat budoucí zakázky.

(30)

V oblasti technologie GIS působí v EHP stejní soutěžitelé jako u projektů na vysoké napětí na klíč, totiž společnosti Siemens, VA Tech, ABB a Areva. Podle společnosti Siemens činil v roce 2003 společný podíl na trhu se společností VA Tech [40-50] (1) % (Siemens [30-40] (1) %, VA Tech [10-15] (1) %). Společné podíly na trhu kolísaly v období roků 1999 až 2003 mezi [40-50] (1) % a [60-70] (1) % U příslušných podílů na trhu však docházelo k většímu kolísání (Siemens [10-15] (1) %-[40-50] (1) % a VA Tech ([10-15] (1) %-[40-50] (1) %). Zbývající podíly na trhu EHP připadly, stejně jako na trhu dodávek na klíč, společnostem ABB a Areva.

(31)

Bezpečnostní požadavky na výrobky na vysoké napětí omezují počet v úvahu připadajících dodavatelů pro evropské dodavatele elektrického proudu, přičemž je zřejmé, že mezi výrobky čtyř dodavatelů ovládajících trh, dodávaných pro určité výběrové řízení, existuje pouze nepatrný rozdíl. Vzhledem k těmto skutečnostem (trh nabízejících, nepatrný rozdíl mezi výrobky dodavatelů ovládajících trh) mohou trhy v oblasti technologie GIS/projektů na vysoké napětí na klíč v zásadě přinést konkurenceschopné výsledky i se třemi hodnověrnými nabízejícími.

(32)

Při průzkumu trhu se zkoumaly seznamy nabízejících v oblasti projektů na vysoké napětí na klíč, technologií GIS a jističů pro období od roku 1999, které předložila společnost Siemens a její konkurenti. Z průzkumu vyplývá, že společnost ABB byla při výběrových řízeních nejčastějším konkurentem společnosti Siemens, další v pořadí byla společnost Areva. Společnost VA Tech se výběrových řízení na technologie GIS účastnila méně často, a jako konkurent společnosti Siemens se tam téměř neobjevovala. Vysvětlením méně častého utkávání mezi společnostmi Siemens a VA Tech může být skutečnost, že obchodování společnosti VA Tech s technologiemi GIS v Evropě ovlivnilo převzetí aktivit v oblasti vysokého napětí společností Schneider v Grenoblu. Instalovaná základna této společnosti se koncentruje na Francii, zatímco tradiční oblast zájmů společnosti Siemens leží v jiných částech Evropy.

(33)

Poté, co se Maďarsko stalo členem EU, podala řadu nabídek v EHP společnost Ganz-Transelektro. Nedávno jí byla společně se společností Corus přidělena zakázka na technologii GIS v Nizozemí. Společnosti Toshiba-Mitsubishi (TM) a JAEPS, japonští výrobci technologií GIS, omezili svoji činnost v EHP na ostrovní státy Island a Kypr.

(34)

Komise porovnala nabídky na […] (1) výběrových řízení, kterých se účastnily všechny čtyři společnosti, aby zjistila, zda některá z nich často nepodávala nejnižší nebo druhou nejnižší nabídku. Nebylo tomu tak.

(35)

Jak je vysvětleno v rozhodnutí, mohl by trh s technologiemi GIS najít konkurenceschopná řešení i s pouhými třemi hodnověrnými nabízejícími, pokud se spojení neúčastní nabízející nebo konkurent s nejnižší nebo druhou nejnižší cenou, kteří by vytvořili náhradu v jiných řádových hodnotách ceny. Z předložených údajů o nabízejících lze usuzovat, že tomu tak nebude.

(36)

V rozhodnutí se zkoumá také možnost, že záměr by mohl způsobit koordinované účinky. Ze struktury trhů s technologiemi GIS, projektů na vysoké napětí na klíč a jističů (tři úzcí konkurenti, nehomogenní výrobky, velkoodběratelé) a zjištěného vzoru nabízejících (všichni konkurenti se úspěšně účastní výběrových řízení v celé Evropě) lze usuzovat, že účinný koordinační mechanismus na trhu s technologiemi GIS by musel být vykonstruován uměle a že by se obtížně prosazoval.

(37)

Rozhodnutí dospělo k závěru, že na trhu T&D neexistuje u žádné z možných definicí výrobkového trhu citelná překážka účinné hospodářské soutěže.

C.   ŽELEZNIČNÍ TECHNIKA

C1.   KOLEJOVÁ VOZIDLA

(38)

Převzetí společnosti VA Tech povede k odpadnutí společnosti VA Tech Elin EBG Traction (ETR) jako nezávislého subjektu nabízejícího elektrické pohony pro tramvaje, metro a regionální vlaky. Společnost ETR je také dodavatelem integrovaných výrobců kolejových vozidel, kteří vytvářejí konsorcia pro zvláštní typy tramvají a vlaků, mj. se společnostmi Bombardier a Siemens.

(39)

Po vzoru dřívějších rozhodnutí se v tomto rozhodnutí zkoumají dopady záměru na základě trhu EHP pro elektrické pohony a národních trhů pro kolejová vozidla, samostatně pro různé druhy vozidel jako jsou např. tramvaje, metro, regionální vlaky a lokomotivy. Překrytí na trhu elektrických pohonů nejsou významná a nezpůsobují žádné pochybnosti o hospodářské soutěži. Kvůli postavení společností ETR a Siemens v některých členských státech však existují vertikálně dotčené trhy.

(40)

Průzkum trhu ukázal, že na trzích dotčených zamýšleným spojením, tj. trzích s tramvajemi ve Španělsku, Polsku, Rakousku a České republice, s metrem v Belgii a regionálními vlaky v Německu a Rakousku, bude i po uskutečnění záměru stále existovat dostatečná hospodářská soutěž. Aby se rozdělily vazby mezi společnostmi ETR a Bombardier ve smyslu rozhodnutí Komise č. COMP/M.2139 Bombardier/Adtranz ze dne 3. dubna 2001 a pokud by společnost Siemens získala výhradní kontrolu nad společností VA Tech, navrhuje se vydat současně rozhodnutí podle čl. 8 odst. 2, kterým by se zrušil příslib, který společnost Bombardier v této věci dala. Tento příslib zavazuje společnost Bombardier k tomu, aby svoje tramvaje City-Runner typu „Linz“ nabízela jen s pohonem ETR.

(41)

Neintegrované společnosti nebyly izolovány z těchto důvodů: Jednak bude stále existovat vždy jeden nezávislý subjekt nabízející elektrické pohony pro tramvaje (Kiepe) a metro (Mitsubishi). Jednak existuje možnost, že neintegrovaní výrobci se s ohledem na tramvaje a regionální vlaky během dvou až tří roků spojí, jak tomu bylo u společnosti Stadler. Stejně tak stále trvá třetí možnost, že se, tak jako v minulosti, spojí integrovaní a neintegrovaní nabízející. Ostatně i v budoucnosti by na trhu kolejových vozidel existovala dostatečná hospodářská soutěž, i kdyby neintegrovaní nabízející museli trh kolejových vozidel opustit. Rozhodnutí dospělo k výsledku, že v souvislosti se záměrem nevyplynou žádné podstatné překážky pro účinnou hospodářskou soutěž na trhu s elektrickými pohony a na trhu s tramvajemi, metrem, regionálními železnicemi a lokomotivami.

C2.   TROLEJOVÁ VEDENÍ

(42)

Rozhodnutí dospělo k výsledku, že otázka, zda existuje společný trh se všemi druhy trolejových vedení, nebo zda existují menší výrobkové trhy, např. trolejová vedení pro dálkovou dopravu, může zůstat otevřená. Spojením je dotčen pouze jeden národní trh. Společnosti Siemens a VA Tech by na společném trhu v Německu měly podíl jen přibližně [30-40] (1) %, následovala by je společnost Balfour Beatty s přibližně stejně vysokým podílem a pět menších konkurentů. Komise z průzkumu trhu usuzuje, že po sloučení nevzniknou žádné citelné překážky pro účinnou hospodářskou soutěž. To stejné platí pro menší možné výrobkové trhy trolejových vedení pro dálkovou dopravu, na kterém pro výrobek, u něhož dochází k překrývání, existuje pouze jeden zákazník, Deutsche Bahn, a nejméně čtyři hodnověrní soutěžitelé. Kromě toho se ukázalo, že společnosti Siemens a VA Tech proti sobě soutěžily jen velice málo. Stejně tak je nutno považovat jako nepravděpodobnou tichou dohodu mezi slučující se jednotkou a společností Balfour Beatty, protože trh se každým rokem zmenšuje, a společnost VA Tech nelze považovat za samotáře, kterého by bylo možné převzít a který by usnadnil koordinaci. Rozhodnutí dospělo k závěru, že na trhu trolejových vedení neexistují žádné citelné překážky pro účinnou hospodářskou soutěž.

C3.   NAPÁJENÍ ŽELEZNICE ELEKTRICKÝM PROUDEM

(43)

Napájení železnice elektrickým proudem znamená dodávku elektrického proudu do sítě trolejového vedení provozovatele přes podružné trakční stanice (body napájení). V rozhodnutí byly rozděleny dva výrobkové trhy, jeden společný trh pro podružné trakční stanice a jeden trh pro komponenty. Překrytí existuje na trhu údržby elektráren pro dodávku elektrického proudu železnici v Německu. Spojení se dotýká dvou národních trhů pro napájení železnice elektrickým proudem. V Rakousku by společnosti Siemens a VA Tech společně držely podíl na trhu [40-50] (1) %. Kromě společností Siemens/VA Tech existují čtyři, mezinárodně aktivní hodnověrní nabízející, společnosti ABB, Areva, Balfour Beatty a SAG (RWE) s podíly na trhu mezi 5 a 25 % a několik menších nabízejících. Strana poptávky je vysoce koncentrovaná, více než 90 % poptávky připadá na tomto relativně malém trhu, na kterém jsou vyhlašována výběrová řízení, na rakouské spolkové dráhy a na společnost Wiener Linien. Proto na tomto trhu nabízejících dochází k výraznému kolísání.

(44)

V Německy by společnosti Siemens a VA Tech měly podobně vysoký podíl na trhu jako v Rakousku. Konkurenty jsou společnosti ABB, Balfour Beatty, Elpro a Spitzke. Společnost VA Tech je aktivní téměř výhradně v segmentu dálkové dopravy, kde jediným zákazníkem je společnost Deutsche Bahn. Jelikož se jedná o trh nabízejících se silným zákazníkem v segmentu, v němž existuje překrytí, nevznikají u žádných podružných trakčních stanic pro napájení železnice elektrickým proudem žádné problémy s hospodářskou soutěží. V souvislosti s komponenty pro podružné trakční stanice byla Komise upozorněna na to, že spojující se jednotka by u některých komponentů získala výsadní postavení, což by znamenalo nebezpečí odstavení konkurentů. Průzkum trhu však ukázal, že společnost Siemens nenabízí žádný ze tří dotčených komponentů, u dvou z těchto tří komponentů existují konkurenti a že u jednoho z komponentů, který společnost VA Tech nabízí jako jediná, se společnost Deutsche Bahn aktivně snažila, aby jej národní regulační orgán vyzkoušel a schválil. Rozhodnutí dospělo k závěru, že na trhu napájení železnice elektrickým proudem nevznikají žádné citelné překážky pro účinnou hospodářskou soutěž. To stejné platí také pro údržbu elektráren pro dodávku elektrického proudu železnici, kde společnost VA Tech dodala pouze jednu z přibližně 20 stanic, kterou může opravovat nejlépe sama, a protože existuje několik hodnověrných alternativ ke společnostem Siemens a VA Tech.

C4.   ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZDY

(45)

Siemens i VA Tech nabízejí železniční přejezdy. Společnost VA Tech působí výhradně v Rakousku, na společnost Siemens lze pohlížet jako na společnost, která by mohla vstoupit na rakouský trh. Jeden zákazník vyslovil otázku, zda společnost Siemens po spojení nestáhne výrobek společnosti VA Tech a nenahradí jej výrobkem ze své vlastní nabídky. Průzkum trhu však ukázal, že výrobek od společnosti VA Tech patří jedné německé společnosti, která je oprávněna převést práva prodeje na jinou společnost. Tím se na počtu nabízejících na rakouském trhu nic nemění.

D.   FREKVENČNÍ MĚNIČE

(46)

Společnosti Siemens a VA Tech nabízejí frekvenční měniče. Průzkum trhu potvrdil názor společnosti Siemens, že EHP je pro frekvenční měniče prostorově relevantní trh. V souladu s dřívějšími rozhodnutími se relevantní výrobkový trh musí rozdělit dělicí čárou 100 kW. Může zůstat otevřené, zda je u frekvenčních měničů s výkonem nad 100 kW nutné další dílčí rozdělení na měniče chlazené vodou a čtyřkvadrantové měniče, protože hodnocení z hlediska hospodářské soutěže by se tím nezměnilo.

(47)

Společný podíl společností Siemens a VA Tech na trhu je u frekvenčních měničů s výkonem nižším než 100 kW menší než [15-20] (1) %. Jelikož společnost VA Tech založila v roce 2004 společný podnik se společnostmi Schneider a Toshiba (STI), musí se připočíst i podíl STI na trhu. Avšak i v tomto případě je společný podíl na trhu nižší než [30-40] (1) %. Důležitými konkurenty jsou společnosti ABB a Danfoss s podíly 10-20 %, Lenze, SEW Eurodrive, Vacon a Yaskawa/Omron každá s podílem 5-10 %. Na místní úrovni existuje řada menších, ale dobře zastoupených podniků. U měničů s výkonem vyšším než 100 kW představuje společný podíl na trhu, včetně společného podniku STI méně než [20-30] (1) %. U měničů chlazených vodou a čtyřkvadrantových měničů představuje společný podíl na trhu méně než [20-30] (1) %. Komise proto dospěla k závěru, že u žádné z možných definicí výrobkového trhu nevznikají žádné pochybnosti o hospodářské soutěži.

E.   VÝSTAVBA INVESTIČNÍCH CELKŮ V HUTNICTVÍ A VÝSTAVBA OSTATNÍCH PRŮMYSLOVÝCH ZAŘÍZENÍ

1.   RELEVANTNÍ VÝROBKOVÉ TRHY

a.   Základní rozdělení

(48)

U výstavby průmyslových zařízení lze rozlišovat podle odvětví (např. hutnictví, chemie, papírenství, výroba cementu atd.). Tato věc se týká hlavně výstavby investičních celků v hutnictví. Zde lze rozlišovat podle výstavby elektrotechnických průmyslových zařízení a podle údržby zařízení a služeb.

(49)

U výstavby mechanických průmyslových zařízení se plánuje nasazení strojů pro příslušný průběh výroby, pořídí se strojní park a instaluje se výrobní zařízení. Společnost VA Tech působí v této oblasti jako nabízející přes svoji dceřinou společnost VAI. Společnost Siemens zde nevystupuje jako nabízející, v hutnickém sektoru však vlastní […] (1) podíl ve společnosti SMS Demag, jedné ze dvou největších konkurentů společnosti VA Tech.

(50)

Výstavba elektrotechnických průmyslových zařízení zahrnuje všeobecnou elektrifikaci zařízení, projektování a montáž pohonů a vlastní automatizaci, která se v podstatě skládá z řídících a regulačních systémů a také z automatizace provozu. Jak společnost Siemens tak i společnost VA Tech jsou v této oblasti nabízející, společnost VA Tech působí přes svoje dceřiné společnosti VAI (hutnictví) a Elin EBG (v různých sektorech).

(51)

Do údržby zařízení a služeb patří právě probíhající údržba a poskytování služeb, avšak nepatří sem nová koncepce součástí pro zařízení. Obě společnosti Siemens i VA Tech působí v oblasti údržby zařízení a služeb v hutnictví.

b.   Výstavba mechanických hutnických zařízení

(52)

Společnost Siemens pokládá mechanickou část průmyslových zařízení za specifickou pro dané odvětví, a proto vychází z vlastního výrobkového trhu mechanických hutnických zařízení. Neprovádí však dělení do dalších podoblastí podle kroků výrobního procesu, jak to provedla Komise ve svém rozhodnutí ve věci SMS/Mannesman Demag (4), ale zastává názor, že se zde jedná pouze o segmenty většího trhu výstavby mechanických hutnických zařízení.

(53)

Komise z výsledků průzkumu trhu vyvozuje, že dělení do dalších podoblastí podle kroků výrobního procesu, jak to bylo provedeno ve věci SMS/Mannesmann Demag pro výstavbu mechanických průmyslových zařízení v sektoru železa a oceli, je použitelné i v tomto rozhodnutí. K tomu je třeba rozlišovat mezi výrobkovými trhy pro výrobu surového železa, výrobu oceli, zařízení pro plynulé lití, válcovny pro válcování za tepla, válcovny pro válcování za studena, válcovny tvarové oceli, pásové dopravníky a lisování a kovárenství. Je třeba rozlišovat také mezi výstavbou hutnických zařízení pro železo a ocel na jedné straně a pro neželezné kovy, zejména hliník a měď, na straně druhé.

(54)

Přesná definice výrobkového trhu v oblasti výstavby mechanických hutnických zařízení však může zůstat otevřená.

c.   Výstavba elektrotechnických hutnických zařízení

(55)

Výstavba elektrotechnických hutnických zařízení zahrnuje automatizaci stupně 0 (dodávka elektrického proudu a elektrické pohony), vlastní automatizaci (stupně 1 a 2) a novější oblast řešení IT pro logistiku zařízení/MES (stupeň 3) (MES = Manufacturing Execution Systems = systémy pro operativní plánování a řízení výroby).

Není jednotný trh

(56)

Společnost Siemens je toho názoru, že výstavba elektrotechnických průmyslových zařízení pro oblast hutnictví je nezávislá na odvětvích a že netvoří jednotný trh.

(57)

Během průzkumu trhu však většina účastníků trhu zdůraznila, že pro výstavbu elektrotechnických zařízení v sektoru hutnictví je nutné vlastnit speciální know-how. Soutěžitelé ve svých vyjádřeních zdůraznili především specializaci svých inženýrů. Z významu referencí uvedených v odpovědích při průzkumu trhu lze usoudit, že většina zákazníků od nabízejících vyžaduje patřičné zkušenosti v oblasti hutnictví. […] (1). Dalším příznakem rostoucí specializace v odvětví je proniknutí společností Danieli, SMS Demag a VAI, někdejších specialistů na výstavbu mechanických hutnických zařízení, do oblasti výstavby elektrotechnických hutnických zařízení.

(58)

Zatímco výrobky úrovně 0 (elektrotechnika, pohony) jsou pro hutnictví specifické jen málo, pro výrobky úrovně 1 a 2 (vlastní automatizace) to neplatí. To se vysvětluje tím, že jsou zapotřebí řešení specifická pro odvětví (softwarové moduly), jež jsou použitelná na těchto úrovních. Společnost Siemens a její konkurenti jsou schopni taková řešení vyvinout pro oborově specifické skupiny výrobků v oblasti výstavby elektrotechnických průmyslových zařízení.

(59)

Z uvedených důvodů by se mělo při stanovení výrobkového trhu vycházet, přinejmenším v sektoru hutnictví, z existence vlastního trhu výstavby elektrotechnických zařízení. Takový trh může být definován buď jako celkový trh výstavby elektrotechnických hutnických zařízení včetně možných dílčích trhů, nebo, v užším smyslu, jako možný celkový trh výstavby elektrotechnických hutnických zařízení na úrovních automatizace 0-2 v oblasti železa a oceli.

Možné oddělené trhy pro jednotlivé oblasti nebo kroky výrobního procesu

(60)

Někteří účastníci trhu jsou toho názoru, že trh výstavby elektrotechnických zařízení lze dále rozdělit podle příslušných kroků procesu hutní výroby. Průzkum trhu k tomu podal některé důkazy, může však zůstat otevřené, zda existují oddělené trhy elektrotechnických výrobků pro tři hlavní kroky výrobního procesu v oblasti výstavby elektrotechnických hutnických zařízení (tekutá, teplá a studená fáze) a pro speciální oblast válcování dlouhých výrobků. Pro účely tohoto rozhodnutí může zůstat otevřená také otázka, zda je nutno provést podrobnější rozdělení podle kroků výrobního procesu.

Oddělené trhy pro úrovně automatizace 1 a 2?

(61)

V tomto rozhodnutí může také zůstat otevřená otázka, zda je nutno oddělené výrobkové trhy pro úrovně 1 a 2 považovat za společné nebo dílčí trhy.

Oddělené trhy pro sektor železo/ocel a hliník, především pro válcování hliníku za tepla a za studena

(62)

Otázka, zda je nutné oddělit výrobkové trhy pro válcování železa, oceli a hliníku, může také zůstat otevřená.

Možný trh pro řešení informační techniky pro logistiku zařízení/MES/úroveň 3

(63)

Průzkum trhu provedený Komisí upozornil na samostatně se rozvíjející výrobkový trh, specifický pro hutnictví, trh řešení informační techniky pro logistiku zařízení/MES/úroveň 3. Otázka, zda je to samostatné odvětví a zda se má začlenit do trhu výstavby elektrotechnických hutnických zařízení nebo zda se má z tohoto trhu vyčlenit, však také může zůstat otevřená.

d.   Údržba a služby

(64)

Společnost Siemens je toho názoru, že poskytování služeb pro hutnická zařízení tvoří samostatný trh. Šetření Komise potvrdilo, že tento názor odpovídá současné tendenci. Přesná definice této oblasti však může zůstat otevřená.

e.   Výstavba elektrotechnických průmyslových zařízení v odvětvích jiných než pro hutnictví

(65)

V tomto rozhodnutí může zůstat definice oborového trhu pro výstavbu elektrotechnických průmyslových zařízení jiných než pro hutnictví otevřená, protože nezávisle na definici výrobkového trhu (zahrnující více odvětví nebo oddělené trhy pro každé odvětví) nevyvolá předpokládané spojení žádné pochybnosti o hospodářské soutěži.

f.   Závěr k definici výrobkového trhu pro výstavbu hutnických zařízení a pro výstavbu průmyslových zařízení v jiných odvětvích

(66)

V tomto rozhodnutí se v oblasti výstavby mechanických hutnických zařízení musí vycházet z následujících výrobkových trhů:

celkový trh výstavby mechanických hutnických zařízení omezený buď na železné kovy nebo zahrnující železné i neželezné kovy;

možné dílčí trhy různých kroků průmyslové výroby při výstavbě mechanických hutnických zařízení.

(67)

V tomto rozhodnutí se v oblasti výstavby elektrotechnických hutnických zařízení musí vycházet z následujících výrobkových trhů:

celkový trh výstavby elektrotechnických hutnických zařízení, včetně všech možných dílčích trhů na nižší úrovni;

možný (úžeji chápáno) celkový trh výstavby elektrotechnických hutnických zařízení úrovní automatizace 0-2 v oblasti železo/ocel;

možné dílčí trhy výstavby elektrotechnických hutnických zařízení tekuté, teplé a studené fáze a válcování dlouhých výrobků (trhy výrobního procesu v oblasti) v oblasti železo/ocel nebo možné trhy jednotlivých kroků výrobního procesu (nebo další podrobnější rozdělení podle úrovní automatizace) a možné trhy úrovní 1 a 2;

trhy válcování hliníku za tepla a za studena a

možné trhy řešení informační techniky pro logistiku zařízení/MES/úroveň 3.

(68)

V tomto zařízení se kromě toho vychází z nejméně jednoho odděleného výrobkového trhu pro údržbu a služby v oblasti hutnických zařízení.

(69)

Definice výrobkového trhu pro výstavbu elektrotechnických průmyslových zařízení v jiných oblastech může zůstat otevřená.

2.   PROSTOROVĚ RELEVANTNÍ TRHY

a.   Výstavba mechanických hutnických zařízení

(70)

Společnost Siemens je toho názoru, že u trhu pro výstavbu mechanických hutnických zařízení se jedná o světový trh nebo přinejmenším o trh celého EHP se silnou tendencí k celosvětovému trhu.

(71)

V tomto rozhodnutí však není nutné stanovit prostorově relevantní trh, jelikož spojení vyvolává pochybnosti o hospodářské soutěži v oblasti výstavby mechanických hutnických zařízení nezávisle na definici prostorově relevantního trhu (trh EHP nebo větší trh).

b.   Výstavba elektrotechnických hutnických zařízení

(72)

Společnost Siemens vychází i v oblasti výstavby elektrotechnických hutnických zařízení z existence světového trhu.

(73)

Podle výsledků průzkumu trhu by prostorově relevantní trh ve smyslu tohoto rozhodnutí zahrnoval přinejmenším oblast celého EHP, měla by se však zvážit i možnost většího trhu.

(74)

To platí pro všechny možné dílčí trhy výstavby elektrotechnických hutnických zařízení, včetně možných trhů řešení informační techniky pro logistiku zařízení/MES/úroveň 3.

(75)

Společnost Siemens souhlasí s definicí prostorového trhu pro výstavbu elektrotechnických hutnických zařízení, stanovené Komisí jen za předpokladu, že je Komise připravena zvážit možnost trhu přesahujícího rámec EHP, nesdílí však názor, že určité asijské regiony by nemohly být zahrnuty do relevantního trhu. Odpovídající dílčí trhy jsou podle ní zahraničním nabízejícím přístupné bez omezení.

(76)

Komise je však stále toho názoru, že v určitých částech světa nadále přetrvávají různé podmínky pro hospodářskou soutěž, které nelze odůvodnit historickými faktory. V podrobnostech však může zůstat otevřené to, zda existuje trh v celém EHP nebo větší, snad i celosvětový trh.

c.   Údržba a služby

(77)

Podle názoru společnosti Siemens by měl být tento trh definován jako trh v celém EHP. Většina účastníků trhu jej však považuje za užší, protože v této oblasti se za velice důležité považují krátké vzdálenosti k dodavatelům a, v určité míře, možnost domluvit se stejnou řečí. Řada zákazníků by si nevybrala žádného dodavatele z jiného členského státu, než z toho, v němž se nachází jejich výrobní provoz, zejména pokud by se ceny služeb jejich nynějšího nabízejícího zvedly o 5 až 10 %. To platí jak pro mechanickou, tak i pro elektrotechnickou oblast.

(78)

Pro toto rozhodnutí však může přesná definice trhu zůstat otevřená. Prostorově relevantní trh není v žádném případě menší než národní trh a větší než trh EHP.

d.   Výstavba elektrotechnických průmyslových zařízení v ostatních oblastech

(79)

Vnitřní organizace společnosti VA Tech, společně se společností VAI, která po celém světě staví zařízení pro zpracování kovu a se společností Elin EBG, která odpovídá za výstavbu elektrotechnických zařízení, jež má těžiště svojí činnosti převážně v Rakousku a kromě toho se zabývá výstavbou průmyslových zařízení ve střední Evropě, naznačuje, že trh, resp. trhy výstavby jiných elektrotechnických průmyslových zařízení jsou z prostorového hlediska omezeny více, než trhy výstavby specializovaných hutnických elektrotechnických zařízení. Tento názor se potvrdil průzkumem trhu, při kterém mnoho průmyslových společností ve svých odpovědích vycházelo spíše z národních trhů nebo z určitých regionálních prostorově relevantních trhů. Pro některá specializovaná průmyslová výrobní odvětví, jako je papírenství a chemie, bylo možno zvažovat ještě širší prostorový trh. Při průzkumu trhu se však ukázalo, že v žádném případě nelze odkazovat na prostorový trh, který by byl větší než oblast EHP.

(80)

Pro toto rozhodnutí však může zůstat otázka přesného ohraničení prostorově relevantního trhu otevřená. Relevantní trh, resp. relevantní trhy v žádném případě nejsou menší než národní trhy a nejsou větší než trh EHP.

3.   POSOUZENÍ Z HLEDISKA HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

a.   Výstavba mechanických hutnických zařízení

(81)

Spojení způsobí na trhu EHP nebo na celosvětovém trhu výstavby mechanických hutnických zařízení nebo na jeho dílčích trzích výstavby mechanických zařízení pro výrobu oceli a pro plynulé lití významné oslabení hospodářské soutěže mezi společností Siemens/VAI a jejím hlavním konkurentem SMS. To povede, díky prokázání dominantní pozice společnosti Siemens/VAI na trhu, k citelnému omezení účinné hospodářské soutěže na uvedených dílčích trzích.

(1)   Tržní podmínky

(82)

Společnost Siemens, oproti společnosti VA Tech, v této oblasti nepůsobí. Společnost Siemens uvádí, že podíl společnosti VA Tech na trhu je na všech možných dílčích trzích menší než [10-15] (1) %.

(83)

Účastníci trhu však na možných výrobkových trzích výstavby mechanických zařízení stanovili výrazně vyšší podíly společnosti VA Tech. V oblasti výstavby hutnických zařízení byl celosvětový podíl a podíl na trhu EHP společnosti VA Tech zařazen přibližně na stejnou úroveň jakou má podnik, který dříve jako jediný ovládal trh, společnost SMS-Demag (dále jen SMS), za nimi následuje společnost Danieli, třetí a jediná společnost, nabízející komplety v celém EHP. Na jednotlivých možných dílčích trzích je společnost VA Tech považována za společnost, která jednoznačně dominuje trhu.

(84)

Výpovědi účastníků trhu také naznačují, že trh, resp. trhy pro výstavbu mechanických hutnických zařízení je nutno považovat za silně koncentrovaný trh, resp. silně koncentrované trhy.

(85)

SMS považuje společnost VAI za svého hlavního konkurenta ve většině svých obchodních oblastí. Uvádí svoje vlastní podíly na trhu ve výši 24 % a podíly společnosti VAI v oblasti výstavby mechanických hutnických zařízení ve výši 20 %. Na trzích jednotlivých kroků výrobního procesu jsou celkové podíly na trhu obou vedoucích společností podstatně vyšší. Na trhu výrobního procesu výroby oceli má společnost VAI stejný podíl jako SMS (33 %), zatímco na trhu výrobního procesu plynulého lití je společnost VAI daleko před SMS (SMS: 23 %, VAI: 62 %). Společnost VAI ve veřejných prohlášeních svoji vedoucí pozici v oblasti plynulého lití potvrdila.

(2)   Celkový trh výstavby mechanických hutnických zařízení v oblasti železo a ocel nebo celkový trh se zahrnutím neželezných kovů: podstatné omezení účinné hospodářské soutěže

(86)

Průzkum trhu ukázal, že s ohledem na menšinovou účast společnosti Siemens v SMS povede spojení k podstatnému oslabení současné hospodářské soutěže mezi společnostmi VAI a SMS. Vzhledem k mimořádné síle společnosti VAI na tomto vysoce koncentrovaném trhu, velice úzkým konkurenčním poměrům mezi společnostmi VAI a Siemens a skutečnosti, že ostatní soutěžitelé nebudou schopni dostatečně omezit prostor společností Siemens/VAI pro hospodářskou soutěž, pokud poklesne konkurenční tlak, který SMS vyvíjí na společnosti Siemens/VAI, povede spojení v každém případě k citelnému omezení účinné hospodářské soutěže z důvodu nekoordinovaného chování a snad i z důvodu vzniku dominantního postavení společnosti Siemens/VAI na trhu.

(87)

Společnosti VAI a SMS jsou nejbližšími konkurenty na dotčeném trhu. Z důvodu těchto blízkých konkurenčních vztahů by zákazník, který se v určitém hutnickém projektu rozhodl proti společnosti VA Tech, s velkou pravděpodobností považoval SMS za první alternativu. To vyplývá ze zařazení, které provedli soutěžitelé a zákazníci během průzkumu trhu.

(88)

Jako třetí nejsilnější soutěžitel je všeobecně považována společnost Danieli, avšak většinou daleko za společnostmi SMS a VAI. Její síla spočívá především ve válcování dlouhých výrobků, kde je vedoucí společností na trhu. S ohledem na svoji pozici na trhu a na řazení zákazníků by společnost Danieli byla jen stěží schopna celkově zabránit poklesu hospodářské soutěže na trhu výstavby mechanických hutnických zařízení nebo ohrozit vedoucí postavení, které by mohla získat společnost VAI z důvodu výhody znalosti informací dostupných u společností Siemens/VAI. Kromě toho zákazníci požadují nejméně tři nabídky k tomu, aby mohli v oblasti výstavby hutnických zařízení úspěšně jednat.

(89)

Od jiných konkurentů nevychází žádný znatelný nátlak. Ti, které společnost Siemens uvedla kromě tří velkých nabízejících s významným postavením na trhu, působí v Evropě pouze omezeně nebo vůbec, takže pro evropské zákazníky nepředstavují žádnou přiměřenou alternativu. U malých nabízejících není pravděpodobné, že by mohli úspěšně nabízet pro velké zakázky. Kromě tří společností s významným postavením na trhu je konkurence roztříštěná a nemohla by proto působit proti síle tří vedoucích nabízejících na trhu.

(90)

Velký nabízející v oblasti výroby mechanických hutnických zařízení má velký počet zákazníků, na něž připadá velký podíl jeho zakázek, proto není významně závislý na jednotlivých zákaznících.

(91)

Spojení by podstatně oslabilo konkurenční tlak, který vyvíjí SMS na společnost Siemens/VAI. Společnost Siemens by díky tomu získala kromě svého stávajícího podílu v SMS ve výši 28 % také kontrolu nad společností VA Tech. Nelze sice, vzhledem k mimořádným okolnostem věci (viz následující odstavec: dřívější převzetí prodejní opce; obvykle je třeba stanovit hodnotu aktiv ke dni 31. 12. 2004), s dostatečnou jistotou vycházet z toho, že akciový podíl 28 % společnosti Siemens ve společnosti SMS (a finanční účast na obchodním úspěchu SMS, která s tím zpravidla souvisí) přiměje společnost Siemens/VA Tech k tomu, aby polevila v hospodářské soutěži proti SMS. […] (1)

(92)

Společnost Siemens uplatnila prodejní opci, aby prodala svůj podíl u SMS většinovému akcionáři. Hodnota podílu společnosti Siemens je však sporná a u německých soudů je zahájeno projednávání zřejmě zdlouhavého sporu. Dokud se tento spor nevyřeší a dokud nebude uzavřen prodej 28 % podílu společnosti Siemens […] (1).

(93)

[…] (1).

(94)

[…] (1).

(95)

[…] (1). Jelikož podíl akcií ve výši 28 % stále zůstává u SMS, spojení by podstatně oslabilo hospodářskou soutěž mezi společnostmi Siemens/VAI a SMS. Otázka, zda výhoda znalosti informací ve srovnání se svým nejsilnějším konkurentem SMS a náskok v tržní síle ve srovnání se společností Danieli poskytuje společnosti Siemens/VAI dominantní postavení, může zůstat otevřená. V každém případě by spojení mělo mimořádně škodlivé dopady na hospodářskou soutěž jako následek nekoordinovaného chování společností. Z toho vyplývá podstatné omezení účinné hospodářské soutěže na společném trhu výstavby mechanických hutnických zařízení.

(3)   Dílčí trhy výstavby mechanických hutnických zařízení: odůvodnění dominantního postavení

(96)

Tyto závěry platí o to více pro možné trhy na různých stupních výrobního procesu výstavby mechanických zařízení pro výrobu oceli a plynulé lití. U zbývajících možných dílčích trhů výstavby mechanických hutnických zařízení však nelze s jistotou stanovit, zda by spojení vedlo k citelnému omezení účinné hospodářské soutěže.

(97)

Na možném trhu výstavby mechanických zařízení pro výrobu oceli byla společnost VAI při průzkumu trhu provedeném Komisí zařazena konkurenty i zákazníky na nejvyšší příčku. Hned za ní následuje na druhém místě SMS. Společnosti VAI a SMS si na tomto koncentrovaném trhu drží vysoké podíly na trhu EHP i celosvětově. Jejich aktuální podíl na světovém trhu se pohybuje mezi 30 a 40 %; jejich podíly na trhu EHP jsou s velkou pravděpodobností ještě vyšší. Tyto vysoké podíly na trhu lze připsat již vysoce koncentrovanému trhu, což způsobuje, že to bude pravděpodobně mít značně nevýhodné důsledky pro zákazníky. To platí zejména s ohledem na těsnou hospodářskou soutěž mezi oběma nejsilnějšími nabízejícími, která by po sloučení poklesla ve prospěch vedoucích společností. Společnosti VAI a SMS jsou nejtěsnější konkurenti. Na třetím místě následuje s velkým odstupem společnost Danieli a není v tak těsném konkurenčním poměru. Zbývající konkurence je roztříštěná. Menší nabízející nemohou u velkých projektů soutěžit s velkými nabízejícími, resp. jsou odkázání na spolupráci s nimi nebo se specializují na jednotlivé mezery na trhu.

(98)

Na možném trhu výstavby mechanických zařízení pro plynulé lití považují zákazníci i konkurenti společnost VAI jednoznačně za podnik ovládající trh EHP i celosvětový trh. Společnost VAI s nejvyšší pravděpodobností drží více než 50 % podílů na trhu EHP i na celosvětovém trhu. SMS následuje na druhém místě a je nejbližším konkurentem společnosti VAI. Na třetím místě je s velkým odstupem společnost Danieli. Konkurence je roztříštěná a není způsobilá k omezení dominantního postavení společnosti VAI na trhu.

(99)

Za těchto okolností by […] (1) vedlo ke vzniku dominantního postavení společnosti Siemens na možných trzích výstavby mechanických zařízení pro výrobu oceli a výstavby mechanických zařízení pro plynulé lití a tím k citelnému omezení účinné hospodářské soutěže.

b.   Výstavba elektrotechnických hutnických zařízení

Trh výstavby elektrotechnických hutnických zařízení (stupeň 0-2, železo/ocel), možné trhy pro jednotlivé oblasti a kroky výrobního procesu

Struktura trhu a podíly na trhu

(100)

Průzkum trhu ukázal, že mnoho účastníků trhu považuje společnost Siemens za nejdůležitějšího nabízejícího v sektoru výstavby elektrotechnických hutnických zařízení pro výrobu oceli/železa v EHP i v celém světě. To platí pro možný celkový trh i pro většinu dílčích trhů s výjimkou možného dílčího trhu válcování dlouhých výrobků, kde za vedoucí podnik na trhu je považována společnost Danieli. V této oblasti se společnost VAI vyskytuje jako nejsilnější konkurent převážně na druhém místě, v oblasti plynulého lití je dokonce považována za stejně silnou jako společnost Siemens. Je však třeba zdůraznit, že za silné a hodnověrné nabízející jsou považováni další čtyři soutěžitelé. Zde se jedná hlavně o společnosti ABB, Alstom, SMS a Danieli, v některých oblastech, zejména na celosvětové úrovni, o společnosti Toshiba (resp. TMEIC-GE) a Sundwig-Andritz, Ingelectric a ASI Robicon.

Podíly na trhu

(101)

Podíly na trhu lze v této homogenní a diferencované oblasti výrobků a služeb stanovit jen obtížně. Komise má k dispozici některé odhady společnosti Siemens, které byly zpracovány částečně pro účely řízení a částečně před zahájením řízení. K dispozici jsou také odhady, které před zahájením řízení zpracovala společnost VA Tech a odhady, které byly zpracovány během řízení na žádost Komise. Kromě toho Komisi pro účely řízení předložila svoje odhady společnost SMS. Tyto odhady uvádějí velké rozpětí podílů na trhu. Společnost Siemens ve svých odhadech vychází ze společných podílů na trhu ve výši méně než 20 %, zatímco údaje společnosti VAI se pohybují podstatně výše, v rozmezí 40-50 %. Nejvyšší údaje pro některé trhy na jednotlivých stupních výrobního procesu se objevují v odhadech SMS.

(102)

Podle názoru Komise (a některých uvedených soutěžitelů) nemůže žádný z těchto odhadů platit jako spolehlivý.

(103)

Komise provedla analýzu síly nejdůležitějších soutěžitelů v hlavní části uvedených trhů, tj. zakázek v objemu více než 1 mil. EUR v období roků 2002-2004. Dotázala se soutěžitelů na všechny zakázky, které získali v dotyčném časovém období a sečetla odpovídající číselné údaje. Ve výsledcích dotazování se znovu odráží relativně velký počet dotazovaných společností. V pozdějším stádiu řízení předložila společnost Siemens další dílčí údaje k jiným soutěžitelům u kapalné fáze. Komise tyto údaje přezkoumala a vzala je v úvahu poté, kdy je potvrdili zákazníci a/nebo soutěžitelé. Podle názoru Komise je tento propočet použitelným přiblížením ke skutečným podílům na trhu. Uvedené podíly na trhu je však třeba považovat za horní hranici, zatímco skutečné podíly na trhu je třeba s nejvyšší pravděpodobností stanovit níže.

(104)

Tato čísla ukazují, že spojení s vysokou pravděpodobností nepovede ke získání podílu na trhu větším než 35-40 %. V každé oblasti a na každém stupni výrobního procesu zůstanou na trhu minimálně čtyři silní nabízející, u nichž lze předpokládat, že vyvinou dostatečný konkurenční tlak na spojující se společnosti.

Analýza veřejné nabídky

(105)

U relevantního trhu/relevantních trhů se jedná o nabídkové trhy, kde podíly na trhu mají pouze orientační hodnoty. Rozhodující je konkurenční tlak, který navzájem vyvíjejí společnosti v nabídkovém procesu, přičemž dlouhodobé podíly na trhu jsou důležitým indikátorem této síly.

(106)

Analýza údajů týkající se veřejné nabídky společností Siemens a VAI ukazuje, že na některých možných dílčích trzích (plynulé lití, kapalná fáze) lze za blízké konkurenty považovat nanejvýš společnosti Siemens a VAI, ale ani na těchto dílčích trzích nejsou nejbližšími konkurenty.

Dopady podílu společnosti Siemens ve společnosti SMS

(107)

Přísliby ohledně […] (1) jejího podílu u SMS, které byly společnosti Siemens uloženy, aby vyřešila pochyby o hospodářské soutěži v oblasti výstavby mechanických hutnických zařízení, odstraňují podstatnou překážku hospodářské soutěže pouze z důvodu tohoto podílu […] (1) přinejmenším v oblasti výstavby elektrotechnických hutnických zařízení (toto platí i pro všechny ostatní trhy výstavby elektrotechnických hutnických zařízení).

Možné trhy s automatizací úrovní 1 a 2

(108)

Průzkum trhu potvrdil, že soutěžitelé považují softwarová řešení úrovní 1 a 2 za indikátory vypovídající o síle trhu.

(109)

[…] (1). Také na těchto silných trzích však zůstává dostatečný počet silných soutěžitelů jako jsou společnosti SMS, Danieli, ABB, Alstom a TMEIC-GE. Kromě toho existuje řada jiných soutěžitelů, kteří působí jako konkurence společností Siemens/VA Tech především v úrovni 1, kde jsou překážky pro přístup menší než v úrovni 2. To je potvrzeno analýzou síly trhů softwarových modulů úrovní 1 a 2 na některých stupních výrobního procesu. Nejsou k dispozici údaje od jednotlivých hlavních soutěžitelů, bylo však možné posoudit nejhorší případ, který potvrdil, že na možných trzích bude pokračovat silná hospodářská soutěž.

Výstavba elektrotechnických hutnických zařízení pro válcování hliníku za tepla a za studena

(110)

Možné trhy pro výstavbu válcovacích stolic hliníku jsou ve srovnání s válcovacími stolicemi oceli velice malé. Pouze z tohoto důvodu by se předcházející analýza trhů pro válcování oceli změnila jen nepatrně, pokud by se do ní započítaly i trhy pro válcování hliníku.

(111)

Velká většina zákazníků považuje dopady spojení na výstavbu elektrotechnických zařízení pro válcování hliníku za tepla a za studena za bezproblémové. Platí, že společnosti Siemens a VA Tech jsou často řazeny za vedoucí nabízející. Jako úspěšní nabízející však byly uváděny i jiné společnosti jako ABB, TMEIC, Alstom, ASI Robicon a IAS.

(112)

Překážky pro přístup na trh s hliníkem jsou pro nabízející mechanických válcovacích stolic hliníku a pro společnosti, které již nabízejí automatizaci úrovní 1 a 2 v oblasti oceli znatelně menší. Vysoce koncentrované straně poptávky lze s jistotou připsat určitou míru síly poptávky, což by mohlo podpořit vstup nových nabízejících z této skupiny na trh.

Řešení informační techniky pro logistiku zařízení/MES/úroveň 3

(113)

Na tomto relativně mladém a již silně rostoucím trhu nevzbuzuje zamýšlené spojení žádné pochybnosti o hospodářské soutěži. Proto nevznikne žádný podstatný rozdíl, pokud se vezme tato malá oblast v úvahu v rámci celkového možného trhu výstavby elektrotechnických hutnických zařízení.

Závěr k možnému celkovému trhu výstavby elektrotechnických hutnických zařízení s uvážením všech výše uvedených a všech možných trhů.

(114)

Problémy s hospodářskou soutěží neexistují na žádném z možných dílčích trhů celkového trhu výstavby elektrotechnických hutnických zařízení a tím ani na možném celkovém trhu. Na žádném možném trhu výstavby elektrotechnických hutnických zařízení nevzniká otázka vzniku nebo posílení dominantního postavení nebo jiného citelného omezení účinné hospodářské soutěže. Žádné vlivy nepříznivé pro hospodářskou soutěž na trhu výstavby elektrotechnických hutnických zařízení nevyplývají ani z dodatečné kontroly možných nehorizontálních vlivů.

c.   Údržba hutnických zařízení a služby

(115)

Činnosti společností Siemens a VA Tech se překrývají i na tomto trhu. Průzkum trhu však nenaznačil žádné problémy v hospodářské soutěži na trhu údržby hutnických zařízení a služeb. Prahy přístupu na tento trh jsou podstatně nižší než u trhů výstavby elektrotechnických a mechanických zařízení. V této oblasti také působí dostatečný počet místních soutěžitelů. Kromě toho jsou zákazníci stavitelů hutnických zařízení schopni provádět tyto práce sami.

(116)

Spojení by proto na tomto trhu nevedlo ke vzniku nebo posílení dominantního postavení nebo jinému citelnému omezení účinné hospodářské soutěže.

d.   Výstavba elektrotechnických průmyslových zařízení v jiných oborech

(117)

Plánované spojení je nezávisle na definici výrobkového trhu výstavby elektrotechnických nehutnických průmyslových zařízení z hlediska hospodářské soutěže neškodné.

e.   Závěry k trhům výstavby elektrotechnických hutnických zařízení a k trhům/trhu výstavby elektrotechnických průmyslových zařízení v nehutnických oborech

(118)

Z uvedených důvodů nezpůsobí oznámené zamýšlené spojení na relevantních trzích výstavby elektrotechnických hutnických zařízení nebo na trhu/trzích výstavby průmyslových zařízení v nehutnických oborech vznik nebo posílení dominantního postavení nebo jiné citelné omezení hospodářské soutěže.

F.   ROZVADĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ

(119)

Relevantní výrobkový trh s rozvaděči nízkého napětí lze rozdělit podle zabudovaných odpínačů na tři dílčí trhy ACB, MCB a MCCB. Kromě toho existuje oddělený trh proudových přípojnicových rozvodů, což je další komponent. Dalšími komponenty jsou ovládací systémy s programovatelnou pamětí („SPP“) a odbočky u spotřebitelů. Trhy s komponenty a smontovanými rozvaděči byly v souladu s předcházejícími rozhodnutími zkoumány podle členských států, ale jelikož navrhované spojení nevyvolává žádné pochybnosti o hospodářské soutěži ani na úrovni EHP, může tato otázka zůstat v podstatě otevřená.

(120)

Na tomto základě by byly trhy s rozvaděči nízkého napětí a s některými komponenty v Rakousku a jinými komponenty v EHP a v některých členských státech zamýšleným spojením dotčeny horizontálně a/nebo vertikálně. Společnost VA Tech je výrobce základních desek a komponenty potřebné pro ovládací panely nízkého napětí nakupuje u třetích dodavatelů. Společnost Siemens vyrábí jak základní desky, tak také veškeré potřebné komponenty. Nezávisle na zvolené definici trhu nepřekračuje celkový podíl na žádném horizontálním dotčeném trhu [30-40] (1) %, kromě toho na všech dotčených trzích působí silní konkurenti, kteří vyrábějí své vlastní komponenty nebo mají k dispozici vlastní, nezávislé zdroje dodávky komponentů, takže společnost Siemens tyto konkurenty nemůže vyloučit. Proto Komise dospěla k závěru, že nenastanou žádné pochybnosti o hospodářské soutěži.

G.   TECHNIKA BUDOV A SPRÁVA ZAŘÍZENÍ

1.   RELEVANTNÍ VÝROBKOVÉ TRHY

G1.   Technika budov

(121)

Společnosti Siemens a VA Tech působí v oblasti techniky budov, kterou je třeba podle názoru společnosti Siemens dále rozdělit na úroveň komponentů, systémů a zařízení. Podle společnosti Siemens sice existují trhy pro správu budov (viz odstavec G.2), ostatní služby by však měly být přiřazeny k příslušnému hlavnímu trhu. Úrovně komponentů a systémů by se měly dále rozdělit podle oblasti použití. Na úrovni komponentů by se tak mělo, podle společnosti Siemens, dále rozlišovat především podle elektrické instalační techniky, bezpečnostní techniky, řídící techniky a techniky TKOS (topení, klimatizace, odvětrávání a sanitární techniky), na úrovni systémů by se mělo rozlišovat mezi bezpečnostní a řídící technikou. Na úrovni zařízení by se potom mělo rozlišovat mezi výstavbou elektrotechnických a mechanických zařízení. Podle výsledků průzkumu trhu se u bezpečnostní techniky musí rozlišovat přinejmenším mezi oblastí (i) protipožární ochrana a (ii) zabezpečení proti vstupu/vloupání. Otázka dalšího dělení může v tomto rozhodnutí zůstat otevřená.

(122)

Na úrovni zařízení lze rozlišovat mezi elektrotechnickým a mechanickým zařízením budov. Průzkum trhu ukázal, že by mohl existovat i oddělený, tyto oblasti přesahující trh pro výstavbu elektrotechnických a mechanických zařízení budov (5), který by pokrýval jeden generální dodavatel, který odpovídá za celkový trh. Přesné vymezení však může zůstat otevřené.

G2.   Správa budov

(123)

Průzkum trhu ukázal, že tento trh může být rozdělen na technickou, obchodní a všeobecnou správu budov. Otázka přesné definice výrobkového trhu však může zůstat otevřená.

2.   PROSTOROVĚ RELEVANTNÍ TRHY

G1.   Technika budov

(124)

Podle názoru společnosti Siemens jsou všechny trhy uvedené v části G (s výjimkou komponentů pro techniku budov) přinejmenším trhy celého EHP. Průzkum trhu naznačil, že se jedná o národní trhy. Otázka definice prostorového trhu však může zůstat otevřená.

G2.   Správa budov

(125)

Totéž platí pro trh/trhy správy budov.

3.   POSOUZENÍ Z HLEDISKA HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

G1.   Technika budov

(126)

Na úrovni komponentů mohou existovat jen vertikálně dotčené trhy, jelikož společnost VA Tech na těchto trzích nepůsobí.

(127)

Průzkum trhu nepřinesl dostatečné důkazy o tom, že by se na úrovni komponentů podařilo společnosti Siemens díky spojení izolovat od svých konkurentů trhy s komponenty v Rakousku. Na podřízených trzích systémů a zařízení panuje dostatečná konkurence. Na bezprostředně podřízené systémové úrovni je navíc navýšení podílu na trhu z důvodu spojení velice nízké. Na vlastních trzích s komponenty stojí proti společnosti Siemens velké mezinárodně působící společnosti (mj. ABB a Möller, resp. Honeywell, Johnson Controls a Sauter).

(128)

Společnost VA Tech podle vlastního vyjádření nepůsobí na systémové úrovni. Svůj obrat v této oblasti přiřazuje do oblasti výstavby zařízení. Horizontální dopady spojení v oblasti jednotlivých obchodních činností mimo Rakousko nejsou významné. Ani v Rakousku neexistují žádné relevantní trhy s přírůstkem podílu na trhu větším než 10 %. Existuje dostatečný počet náhradních systémových integrátorů a společností nabízejících systémy. Spojení by ani z vertikálního hlediska nezpůsobilo citelné omezení účinné hospodářské soutěže.

(129)

U zařízení dochází mezi společnostmi VA Tech a Siemens k významnému překrytí jen v Rakousku. Nejvýznamnější je přímé konkurenční postavení a příslušná tržní síla společností Siemens a VA Tech na možném dílčím trhu generálních dodavatelů. Spojení by zde sice vedlo ke snížení počtu nabízejících v Rakousku, avšak zůstali by zde větší nabízející technických služeb generálních dodavatelů jako jsou RWE Solutions, MCE, nizozemské skupiny Imtech (přes její německou dceřinou společnost) a M+W Zander (Německo). Společnosti zajišťující výstavbu elektrotechnických zařízení střední velikosti jako např. Klenk & Meder, Landsteiner a Bostelmann působí na tomto trhu jako konsorcia. Pokud by v některých jednotlivých případech, například u záměrů velkého rozsahu, nebylo z uživatelského pohledu dostatek nabízejících, potom by zákazníci podle vlastního vyjádření neváhali rozdělit výběrové řízení do menších dávek (pro jednotlivé systémy/obchodní činnosti namísto jedné technické generální zakázky). Zákazníci by potom sami prováděli plánování a integraci nebo by tím pověřili projektovou poradenskou kancelář. Tím by nedošlo k citelnému omezení hospodářské soutěže. Totéž platí pro oblasti výstavby elektrotechnických a mechanických zařízení.

G2.   Správa budov

(130)

Většina zákazníků společností Siemens a VA Tech při průzkumu trhu uvedla, že žádná jiná strana nebyla při výběrových řízeních a přidělování veřejných zakázek nadějnějším konkurentem. V Rakousku, jediném možném dotčeném trhu, existuje řada jiných větších nabízejících, jejich služby v oblasti technické správy budov z hlediska zákazníka prakticky odpovídají službám společností VA Tech a Siemens. Na uvedené větší soutěžitele vyvíjejí konkurenční tlak i menší společnosti, zejména na regionální úrovni. Záměr by proto nevedl k citelnému omezení účinné hospodářské soutěže v této oblasti.

H.   ZAŘÍZENÍ INFRASTRUKTURY A TECHNIKA LANOVÝCH DRAH

H1.   ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

(131)

V oblasti zařízení dopravní infrastruktury by pouze v Rakousku vznikla některá menší překrytí mezi společnostmi Siemens a VA Tech u osvětlení ulic, zařízení dopravní signalizace, zařízení pro obhospodařování parkovišť a zařízení pro dopravní kontrolu. Otázka věcně a prostorově relevantních trhů může v těchto oblastech zůstat otevřená. Zákazníci mají dostatek možností volby. Spojení by nevedlo k citelnému omezení účinné hospodářské soutěže.

H2.   ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU VODY

(132)

Totéž platí pro zařízení pro úpravu vody.

H3.   ELEKTRICKÁ INSTALACE PRO ZAŘÍZENÍ LANOVÝCH DRAH

(133)

Totéž platí pro elektrické instalace pro zařízení lanových drah.

I.   DALŠÍ SLUŽBY V INFORMAČNÍ TECHNICE

(134)

Totéž platí pro elektrická zařízení u ostatních služeb v informační technice.

ZÁVĚR

(135)

Návrh tímto došel k závěru, že by ohlášený záměr vedl k citelnému omezení účinné hospodářské soutěže, zejména z důvodu vzniku dominantního postavení na trzích se (i) zařízeními pro vodní elektrárny a (ii) výstavbou mechanických hutnických zařízení.

J.   PŘÍSLIBY

(136)

K odstranění pochybností v oblasti hospodářské soutěže na trzích se (i) zařízeními pro vodní elektrárny a (ii) výstavbou mechanických hutnických zařízení předložily strany následující přísliby:

(137)

V oblasti zařízení pro vodní elektrárny prodat společnost VA Tech Hydro, což je dceřiná společnost VA Tech, v níž jsou sloučeny činnosti společnosti v oblasti zařízení pro vodní elektrárny a zařízení pro elektrárny s kombinovanými plynovými a parními turbínami. Druhá uvedená oblast nevyvolala žádné pochybnosti o hospodářské soutěži, avšak její převážná část je ve velké míře fyzicky i finančně integrována do obchodu s vodními elektrárnami. Tržní test potvrdil, že prodej společnosti VA Tech Hydro (kterým se plně odstraní konkurenční překrytí u vodních elektráren) by na tomto trhu vyřešil problémy s hospodářskou soutěží.

(138)

V oblasti výstavby mechanických hutnických zařízení prodat 28 % podíl společnosti Siemens ve společnosti SMS Demag, která je největším konkurentem společnosti VA Tech, aby se odstranilo citelné omezení účinné hospodářské soutěže. Společnost Siemens již uskutečnila prodejní opci s účinností od 31. prosince 2004, aby svůj podíl prodala akcionáři vykonávajícímu kontrolu nad společností SMS Demag. Uskutečnění prodeje však bylo posunuto na neurčito kvůli právnímu sporu se společností SMS o ocenění akcií. Společnost Siemens proto předložila příslib, že přes svůj stávající podíl […] (1) nebude nijak narušovat hospodářskou soutěž týkající se společnosti SMS a ekonomického zájmu svého budoucího konkurenta. Z toho důvodu nahradí zástupce společnosti Siemens v akcionářském výboru a v dozorčí radě společnosti SMS nucený správce. Společnost Siemens se nedozví žádné citlivé strategické údaje v souvislosti s budoucím obchodním chováním společnosti SMS. Nucený správce poskytne společnosti Siemens jen takové informace, které jsou bezpodmínečně nutné k tomu, aby se společnost Siemens mohla bránit u soudních jednání a aby mohla sestavit roční uzávěrky. První informace se týkají pouze časového období ke dni 31. 12. 2004, další informace nebudou využity na základě dohody akcionářů, ale na základě obvyklých práv vyplývajících z menšinového podílu. Kromě toho jsou z důvodu vzdání se zpětné koupě a na základě vysvětlení, že byla stanovena hodnota podílu společnosti Siemens ke dni 31. prosince 2004 a z důvodu skutečnosti, že společnost Siemens nemůže počítat s výplatou dividend, odstraněny jakékoli pochybnosti, že by společnost Siemens mohla počítat s tím, že bude mít nadále podíl na budoucím zisku společnosti SMS Demag. Tím tento příslib plně odpovídá úplnému prodeji podílu ve společnosti SMS Demag až do uzavření soudního sporu. Tržní test s ohledem na přislíbený závazek v oblasti výstavby mechanických hutnických zařízení dopadl kladně.

(139)

Komise dospěla ve svém rozhodnutí k závěru, že na základě příslibů předložených stranami nezpůsobí oznámené spojení vznik dominantního postavení stran v oblastech (i) zařízení pro vodní elektrárny a (ii) výstavba mechanických hutnických zařízení.

K.   ZÁVĚR

(140)

Rozhodnutí dospělo k závěru, že zamýšlené spojení, s výhradou, že strany budou plně dodržovat dané přísliby, nenaruší účinnou hospodářskou soutěž na společném trhu nebo na jeho podstatné části. Proto Komise rozhodla prohlásit spojení podle čl. 2 odst. 2 a čl. 8 odst. 2 nařízení o kontrole spojování podniků a článku 57 Dohody o EHP za slučitelné se společným trhem a s Dohodou o EHP.

III.   PORADNÍ VÝBOR

(141)

Poradní výbor pro kontrolu spojování podniků na svém 133. zasedání dne 29. června 2005 jednomyslně podpořil návrh rozhodnutí Komise schválit spojení za podmínek a při dodržení opatření předložených stranami v jejich příslibech.

(142)

Podle čl. 19 odst. 7 nařízení o kontrole spojování podniků zveřejní Komise stanovisko Poradního výboru spolu s rozhodnutím s přihlédnutím k oprávněným zájmům společností na ochranu jejich obchodních tajemství. V uvedené věci neobsahuje stanovisko Poradního výboru žádná obchodní tajemství.


(1)  Tyto části textu byly vypuštěny, aby bylo zaručeno, že nebudou zveřejněny žádné důvěrné informace; tyto části jsou označeny hranatými závorkami a hvězdičkou.

(2)  Voith Siemens je společný podnik, s kterým společnost Siemens působí v oblasti vodních elektráren.

(3)  Nekontrolovaný podíl ve výši 40 %; 60 % prodáno v roce 2004 společnosti Southern States LLC (USA).

(4)  IV/M.1450 – SMS/Mannesmann Demag.

(5)  Aktivity stran se v této oblasti týkají především stavby bytů, kanceláří, koncertních hal, muzeí, nemocnic a tunelů.


Top