EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0894

2006/894/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 17. prosince 2002 týkající se postupu podle článku 65 Smlouvy o ESUO určené společnostem: Alfa Acciai S.p.A., Feralpi Siderurgica S.p.A., Ferriere Nord S.p.A, IRO Industrie Riunite Odolesi S.p.A., Leali S.p.A., Acciaierie e Ferriere Leali Luigi S.p.A. v likvidaci, Lucchini S.p.A., Siderpotenza S.p.A., Riva Acciaio S.p.A., Valsabbia Investimenti S.p.A., Ferriera Valsabbia S.p.A. a sdružení podniků Federacciai, Federazione delle Imprese Siderurgiche Italiane. (Věc č. C.37.956 – Výztuže do betonu) (oznámeno pod číslem K(2002) 5807)

OJ L 353, 13.12.2006, p. 1–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 142M , 5.6.2007, p. 804–807 (MT)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/894/oj

13.12.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 353/1


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 17. prosince 2002

týkající se postupu podle článku 65 Smlouvy o ESUO určené společnostem: Alfa Acciai S.p.A., Feralpi Siderurgica S.p.A., Ferriere Nord S.p.A, IRO Industrie Riunite Odolesi S.p.A., Leali S.p.A., Acciaierie e Ferriere Leali Luigi S.p.A. v likvidaci, Lucchini S.p.A., Siderpotenza S.p.A., Riva Acciaio S.p.A., Valsabbia Investimenti S.p.A., Ferriera Valsabbia S.p.A. a sdružení podniků Federacciai, Federazione delle Imprese Siderurgiche Italiane.

(Věc č. C.37.956 – Výztuže do betonu)

(oznámeno pod číslem K(2002) 5807)

(Pouze italské znění je závazné)

(2006/894/ES)

Komise dne 17. prosince 2002 přijala rozhodnutí týkající se postupu podle článku 65 Smlouvy o ESUO. V souladu s ustanoveními článku 30 nařízení Rady (ES) č. 1/2003 ze dne 16. prosince 2002 o provádění pravidel hospodářské soutěže stanovených v článcích 81 a 82 Smlouvy  (1) , Komise tímto sdělením zveřejňuje hlavní obsah rozhodnutí a jména stran, kterých se rozhodnutí týká, včetně udělených pokut s přihlédnutím k oprávněnému zájmu podniků na nerozšiřování jejich obchodních tajemství. Jedna nevyhrazená verze úplného znění rozhodnutí je k dispozici v jazykovém znění, které je závazné, a v pracovních jazycích Komise na internetovém portálu Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž s následující adresou: http://europa.eu.int/comm/competition/index_en.html.

I.   SOUHRN PORUŠENÍ PRAVIDEL

(1)

Subjekty, kterým je rozhodnutí určeno, jsou: Alfa Acciai S.p.A., Feralpi Siderurgica S.p.A., Ferriere Nord S.p.A, IRO Industrie Riunite Odolesi S.p.A., Leali S.p.A., Acciaierie e Ferriere Leali Luigi S.p.A. v likvidaci, Lucchini S.p.A., Siderpotenza S.p.A., Riva Acciaio S.p.A., Valsabbia Investimenti S.p.A., Ferriera Valsabbia S.p.A., jakož i sdružení podniků Federacciai, Federazione delle Imprese Siderurgiche Italiane.

(2)

Subjekty, kterým je rozhodnutí určeno, se podílely na společném, komplexním a trvalém porušování čl. 65 odst. 1 Smlouvy o založení Evropského společenství uhlí a oceli (dále jen „Smlouva“), jehož cílem a účinkem bylo určení ceny a které rovněž vedlo k omezování nebo kontrole výroby nebo prodejů výztuží do betonu ve formě tyčí nebo svitků na italském trhu.

(3)

Subjekt Alfa Acciai S.p.A, kterému je rozhodnutí určeno, je odpovědný za jednání společnosti Alfa Acciai S.p.A. samotné, ale i za jednání společnosti Acciaieria Megara S.p.A. (od roku 1996) a společnosti Alfa Acciai S.R.L. (před rokem 1996) a společnosti Acciaierie di Sicilia S.p.A.

(4)

Subjekt Feralpi Siderurgica S.p.A., kterému je rozhodnutí určeno, je odpovědný za jednání současné společnosti Feralpi Siderurgica S.p.A., ale i za jednání společnosti Feralpi Siderurgica S.R.L. (od roku 1990) a předchozí společnosti Feralpi Siderurgica S.p.A.

(5)

Subjekty Leali S.p.A. a Acciaierie e Ferriere Leali Luigi S.p.A. v likvidaci, kterým je rozhodnutí určeno, jsou odpovědné za jednání společnosti Leali S.p.A. a společnosti Acciaierie e Ferriere Leali Luigi S.p.A. v likvidaci, ale i za jednání společnosti Acciaierie e Ferriere Leali Luigi S.p.A. (do listopadu 1998), po které nastoupily. Po tomto datu je společnost Leali S.p.A. sama odpovědna za uvedená jednání.

(6)

Subjekty Lucchini S.p.A. a Siderpotenza S.p.A., kterým je rozhodnutí určeno, jsou odpovědné za jednání společnosti Lucchini S.p.A. a společnosti Siderpotenza S.p.A. a též za jednání společného podniku Siderpotenza S.p.A. (do roku 1991) a společnosti Lucchini Siderurgica S.p.A. (do konce roku 1997).

(7)

Subjekt Riva S.p.A., kterému je rozhodnutí určeno, je odpovědný za jednání společnosti Riva S.p.A., ale též za jednání společností Fire Finanziaria S.p.A., Riva Prodotti Siderurgici S.p.A., Acciaierie e Ferriere di Galtarossa S.p.A. a Acciaierie del Tanaro S.p.A..

(8)

Subjekty Valsabbia Investimenti S.p.A. a Ferriera Valsabbia S.p.A., kterým je rozhodnutí určeno, jsou odpovědné za jednání společnosti Valsabbia Investimenti S.p.A. a společnosti Ferriera Valsabbia S.p.A., ale též za jednání bývalé společnosti Ferriera Valsabbia S.p.A. (do roku 2000) a jí předcházející společnosti Ferriera Valsabbia S.p.A. (do roku 1990).

(9)

Ostatní subjekty, kterým je rozhodnutí určeno, jsou stejné podniky a stejné sdružení podniků, jakož i stejné právnické osoby se stejnou firmou, které působily na trhu s výztužemi do betonu, na začátku porušování (od roku 1993, pokud se týká společnosti Ferriere Nord S.p.A.).

(10)

Podniky se podílely na porušování přinejmenším v obdobích, která jsou uvedena dále:

 

Alfa Acciai SpA, od 6. prosince 1989 do 4. července 2000;

 

Feralpi Siderurgica SpA, od 6. prosince 1989 do 27. června 2000;

 

Ferriere Nord, SpA, od 1. dubna 1993 do 4. července 2000;

 

IRO Industrie Riunite Odolesi SpA, od 6. prosince 1989 do 27. června 2000;

 

Leali SpA a Acciaierie e Ferriere Leali Luigi SpA v likvidaci, od 6. prosince 1989 do 27. června 2000;

 

Lucchini SpA/Siderpotenza SpA, od 6. prosince 1989 do 27. června 2000;

 

Riva SpA, od 6. prosince 1989 do 27. června 2000;

 

Ferriera Valsabbia SpA a Valsabbia Investimenti SpA, od 6. prosince 1989 do 27. června 2000;

 

Federacciai, Federazione delle Imprese Siderurgiche Italiane, od 6. prosince 1989 do 24. července 1998.

(11)

Výztuže do betonu jsou za tepla válcovaným ocelovým výrobkem podélného tvaru, ve svitcích nebo v tyčích o 5 mm či více s hladkým, šupinovitým nebo žebrovým povrchem, pro vyztužení betonu. Výztuže do betonu se nejčastěji dodávají ve tvaru rovných tyčí (která se válcují za tepla na válcovací stolici na tyče). Tyče mohou být dlouhé 12 nebo 6, 14 a méně často i 18 metrů.

(12)

Výztuže do betonu ve svitcích mají formu svitku, který uživatel sám narovnává a dělí na požadovanou délku. Cena výztuží do betonu ve svitcích, která je obvykle o něco vyšší než cena výztuží v tyčích, má tendenci se ceně tyčí vyrovnávat.

(13)

Všechny výše uvedené typy výztuží do betonu jsou vyráběny o kruhovém průřezu o různých průměrech podle nároků konstrukčního použití, od 5 mm do 40 mm v průměru. Výztuže do betonu ve svitcích nepřevyšují průměr 16 mm. Velikost průměru určuje navýšení ceny (tzv. „příplatku za průměr“), které se připočítává k základní ceně za výztuže do betonu.

(14)

Výztuže do betonu se používají především ve stavebnictví ke zpevnění konstrukcí.

(15)

Z patnácti členských států Evropské unie se největší množství výztuží do betonu vyprodukuje v Itálii. Obrat dosažený vyráběním výztuží do betonu podniky, kterým je rozhodnutí určeno, a jež zaujímaly na konci období tohoto porušování přibližně 80 % italského trhu, se pohyboval v letech 2000-2001 kolem 900 milionů eur.

(16)

Federacciai a další podniky, které s ní spolupracovaly, se rozhodly a prováděly minimálně od konce roku 1989 jednotné určování výše „příplatku za průměr“ pro výztuže do betonu v Itálii. Počínaje dubnem roku 1992 tyto podniky za podpory Federacciai svá rozhodnutí a jednání rozšířily na určování výše základní ceny výztuží do betonu v Itálii. Od téhož okamžiku až do konce září 1995 se tato dohoda dále rozšířila na určování platebních podmínek.

(17)

Počínaje minimálně koncem roku 1994 Federacciai svou organizační činnost prováděla systematičtěji, pokud se týká cen, ale i pokud se týká vyprodukovaných a prodaných množství výztuží do betonu.

(18)

Od roku 1995 se tito účastníci dohody začali domlouvat na snížení a kontrole výroby a prodeje za účelem snížení množství výztuží do betonu uváděných na trh. Některé výrobní podniky zavedly systém přesnější a systematičtější vícestranné vzájemné kontroly vyrobených a prodaných množství každým jednotlivým podnikem.

(19)

Komise nedisponuje dostatečnými informacemi, aby prokázala existenci porušování pravidel hospodářské soutěže v období po 4. červenci 2000. Je třeba upřesnit, že ne všechny podniky se nutně účastnily na všech jednáních, která byla popsány výše, a že některé podniky se jich účastnily po kratší období.

II.   POKUTY

(20)

Porušení spočívá v jednotné, komplexní a trvalé dohodě, jejímž předmětem je určování cen a omezování nebo kontrola výroby a prodeje, tedy v jednáních, která jsou přirozeně velmi závažným porušením čl. 65 odst. 1 Smlouvy o ESUO. Tento kartel byl rozšířen na celé území Italské republiky. Bylo zjištěno, že tyto kartelové dohody byly zaváděny do praxe a že měly dopady na trh, i když nebylo vždy zcela dosaženo očekávaných efektů. Komise má za to, že subjekty, kterým je rozhodnutí určeno, se dopustily velmi závažného porušení. Omezení dopadu dohody pouze na italský trh neumožňuje snížit stupeň závažnosti porušení z velmi závažného na závažné, neboť je třeba přihlédnout k objemu italské výroby.

(21)

Přesto, aniž by předjímala vysokou míru závažnosti tohoto porušení, Komise při stanovování základní částky pokuty přihlédla ke zvláštním charakteristikám tohoto případu, konkrétně ke skutečnosti, že se dohoda týká vnitrostátního trhu, který v době porušení podléhal zvláštní úpravě uvedené ve Smlouvě ESUO, a na kterém měly podniky, kterým je rozhodnutí určeno, pouze omezené podíly.

(22)

Podle čl. 65 odst. 5 Smlouvy o ESUO nemůže být sdružení podniků pokutováno nebo penalizováno. Ze znění čl. 65 odst. 1 však nevyplývá, že zákaz uvedený v tomto ustanovení se nepoužije rovněž na sdružení, které zavádělo dohodu směřující k vyloučení, omezení nebo zkreslení hospodářské soutěže. Federacciai je proto subjektem, kterému je rozhodnutí určeno, a to i přesto, že mu nebyla uložena žádná pokuta za výše uvedená jednání, která narušují hospodářskou soutěž.

(23)

Ve skupině velmi závažných porušení umožňuje stupnice udělitelných pokut přistupovat k podnikům rozdílným způsobem tak, aby bylo možné přihlédnout ke skutečným ekonomickým schopnostem pachatelů porušení vážně narušit hospodářskou soutěž, a aby bylo možné stanovit takovou výši pokuty, která by zaručila dostatečně odrazující účinek.

(24)

Komise má za to, že podíl na trhu, kterého dosáhly subjekty, kterým je rozhodnutí určeno, v celém posledním roce porušování (rok 1999), nepředstavuje jejich skutečnou přítomnost na dotčeném trhu v předmětném období. Mezi lety 1990 a 1999 se totiž podíly těchto podniků na trhu prakticky ztrojnásobily. Proto lze na základě průměrných podílů na trhu z období let 1990 až 1999 určit tři skupiny podniků podle klesající stupnice přítomnosti na trhu. Do první skupiny patří Feralpi a Valsabbia, do druhé Lucchini/Siderpotenza, Alfa, Riva a Leali (s průměrným podílem na trhu odpovídajícím přibližně 70 % podílu podniků z první skupiny) a do třetí skupiny patří společnosti Iro a Ferriere Nord (s průměrným podílem na trhu odpovídajícím přibližně 35 % podílu na trhu podniků první skupiny).

(25)

U společností Riva a Lucchini/Siderpotenza je třeba základní částku pokuty vypočtené v závislosti na významu relevantního trhu navýšit, aby bylo možné přihlédnout k rozsahu a globálním zdrojům těchto podniků. Ve skutečnosti je obrat dosažený těmito podniky u produktů ESUO o mnoho vyšší (přibližně 3,5 miliardy eur společnosti Riva v roce 2001 a přibližně 1,2 miliardy eur společnosti Lucchini), než je obrat dosažený ostatními podniky podílejícími se na tomto jednání. Je třeba připomenout, jak vyplývá ze spisu, že v mnohých případech se vrcholný management těchto podniků přímo účastnil tohoto porušování. Proto, aby bylo dosaženo dostačujícího odrazujícího účinku, je třeba navýšit základní částku pokuty o 225 % v případě společnosti Lucchini/Siderpotenza, jejíž obrat výrobků ESUO je přibližně třikrát vyšší, než je obrat největší z ostatních podniků, a o 375 % v případě společnosti Riva, jejíž obrat výrobků ESUO je přibližně třikrát vyšší, než je obrat společnosti Lucchini/Siderpotenza. Tato znásobení zohledňují značnou nerovnost v rozsahu a v globálních zdrojích obou dvou těchto podniků oproti ostatním podnikům, kterým je rozhodnutí určeno.

(26)

Porušování pravidel tedy trvalo více než deset let a šest měsíců u všech podniků, vyjma společnosti Ferriere Nord S.p.A., u níž doba trvání porušování byla delší než sedm let. Z tohoto důvodu se základní výše pokuty zvyšuje o 105 % u všech podniků, vyjma společnosti Ferriere Nord, u které se zvyšuje o 70 %.

(27)

V této věci Komise zaznamenala pouze jednu přitěžující okolnost v recidivě společnosti Ferriere Nord, které již bylo jednou sděleno rozhodnutí Komise ze dne 2. srpna 1989 týkající se její účasti na dohodě o určování cen a omezování prodeje elektricky svařovaných sítí (2).

(28)

Komise má za to, že je nezbytné základní částku pokuty uložené společnosti Ferriere Nord navýšit o 50 %.

(29)

Komise nezaznamenala žádnou polehčující okolnost.

(30)

Žádný z podniků, kterým je rozhodnutí určeno, nelze zařadit mezi subjekty, kterým by se pokuta neudělila či se velmi výrazně nebo výrazně snížila výše pokuty podle ustanovení bodů B a C sdělení o shovívavém přístupu z roku 1996 (3), neboť nebyla splněna žádná podmínka, která je v něm obsažena. Zmíněné podniky vskutku tuto dohodu nepřiznaly ani předem ani poté, kdy Komise přistoupila k prošetřování, a neposkytly žádný určující nebo důkazní materiál pro účely prokázání existence dohody.

(31)

Pokud se týká bodu D sdělení z roku 1996, Komise uznala, že společnost Ferriere Nord poskytla užitečné údaje, které Komisi umožnily lépe pochopit fungování dohody. Komise má za to, že toto jednání je v souladu s bodem D, odstavcem 1 sdělení, které stanoví, že snížení částky pokuty je možné v případě, kdy před sdělením obvinění podnik poskytne Komisi informace, doklady nebo jiný důkazní materiál, který přispěje k potvrzení existence porušení.

(32)

Komise má za to, že je oprávněné poskytnout společnosti Ferriere Nord snížení částky pokuty, která jí byla uložena, o 20 %.

Rozhodnutí

1.

Udělují se následující pokuty:

Feralpi Siderurgica S.p.A.

10,25 milionů eur

Valsabbia Investimenti S.p.A. a Ferriera Valsabbia S.p.A., nerozdílně

10,25 milionů eur

Lucchini S.p.A. a Siderpotenza S.p.A., nerozdílně

16,14 milionů eur

Alfa Acciai S.p.A.

7,175 milionů eur

Riva Acciaio S.p.A.

26,9 milionů eur

Leali S.p.A. a Acciaierie e Ferriere Leali Luigi S.p.A. v likvidaci, nerozdílně

6,093 milionů eur

Leali SpA (4)

1,082 milionů eur

IRO Industrie Riunite Odolesi S.p.A.

3,58 milionů eur

Ferriere Nord S.p.A.

3,57 milionů eur

2.

Federacciai a podniky uvedené v seznamu jsou povinny okamžitě ukončit porušování pravidel, pokud tak již neučinily. Tyto subjekty se vyvarují opakování úkonů nebo jednání podobných zjištěnému porušování v tomto prošetřovaném případě a přijímání opatření, která by měla obdobný cíl nebo účinek.


(1)  Úř. věst, L1, 4.1.2003, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 260, 6.9.1989, s. 1.

(3)  Úř. věst. C 45, 19.2.2002, s. 3.

(4)  Je třeba rozlišit jednání společnosti Acciaierie e Ferriere Leali Luigi S.p.A do té doby, kdy byla uvedena do likvidace, a jednání společnosti Leali S.p.A., počínaje jejím založením: z prvního jednání je třeba obvinit nerozdílně společnosti Acciaierie e Ferriere Leali Luigi S.p.A. v likvidaci a společnost Leali S.p.A., zatímco z druhé skupiny činů je třeba výlučně obvinit společnost Leali S.p.A. Z tohoto důvodu výše pokuty byla rozdělena na dvě období: první probíhající mezi začátkem porušování a 25. listopadem 1998, a druhé mezi tímto datem a koncem porušování. Výši pokuty týkající se prvního období je třeba udělit společnosti Leali S.p.A. a Acciaierie e Ferriere Leali Luigi S.p.A. v likvidaci nerozdílně, zatímco pokutu týkající se druhého období je třeba udělit společnosti Leali S.p.A. samostatně.


Top