EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0596

2006/596/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 4. srpna 2006 , kterým se stanoví seznam členských států způsobilých k financování z Fondu soudržnosti na období 2007–2013 (oznámeno pod číslem K(2006) 3479)

OJ L 243, 6.9.2006, p. 47–48 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 142M , 5.6.2007, p. 28–29 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 14 Volume 002 P. 136 - 138
Special edition in Romanian: Chapter 14 Volume 002 P. 136 - 138
Special edition in Croatian: Chapter 14 Volume 003 P. 28 - 29

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/596/oj

6.9.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 243/47


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 4. srpna 2006,

kterým se stanoví seznam členských států způsobilých k financování z Fondu soudržnosti na období 2007–2013

(oznámeno pod číslem K(2006) 3479)

(2006/596/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999 (1), a zejména na čl. 5 odst. 3 a čl. 8 odst. 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 1 odst. 1 nařízení (ES) č. 1083/2006 o zřízení Fondu soudržnosti přispívá Fond soudržnosti k posilování hospodářské a sociální soudržnosti Společenství v zájmu podpory udržitelného rozvoje.

(2)

Podle čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 1083/2006 jsou členské státy způsobilé k financování z Fondu soudržnosti státy, jejichž hrubý národní důchod (HND) na obyvatele měřený paritou kupní síly a vypočtený na základě údajů Společenství za období 2001–2003 je nižší než 90 % průměrného HND EU-25.

(3)

Podle čl. 8 odst. 3 nařízení (ES) č. 1083/2006 členské státy, které v roce 2006 byly způsobilé k financování z Fondu soudržnosti a které by nadále byly způsobilé k financování, pokud by práh způsobilosti byl i nadále 90 % průměrného HND EU-15, ale které pozbývají způsobilosti, neboť jejich nominální HND na obyvatele přesáhne 90 % průměrného HND EU-25 měřeného a vypočteného podle čl. 5 odst. 2 uvedeného nařízení, jsou přechodně a na zvláštním základě rovněž způsobilé pro financování z Fondu soudržnosti.

(4)

Je nutné sestavit seznam způsobilých členských států,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Členské státy způsobilé k financování z Fondu soudržnosti od 1. ledna 2007 jsou uvedeny v příloze I.

Článek 2

Členské státy způsobilé k financování z Fondu soudržnosti přechodně a na zvláštním základě podle čl. 8 odst. 3 nařízení (ES) č. 1083/2006 jsou uvedeny v příloze II.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 4. srpna 2006.

Za Komisi

Danuta HÜBNER

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 210, 31.7.2006, s. 25.


PŘÍLOHA I

Seznam členských států způsobilých k financování z Fondu soudržnosti od 1. ledna 2007

 

Česká republika

 

Estonsko

 

Řecko

 

Kypr

 

Lotyšsko

 

Litva

 

Maďarsko

 

Malta

 

Polsko

 

Portugalsko

 

Slovinsko

 

Slovensko


PŘÍLOHA II

Seznam členských států způsobilých k financování z Fondu soudržnosti přechodně a na zvláštním základě na období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2013

Španělsko


Top