EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0397

2006/397/ES: Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady ze dne 27. dubna 2006 o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie podle bodu 3 interinstitucionální dohody ze dne 7. listopadu 2002 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o financování Fondu solidarity Evropské unie, kterou se doplňuje interinstitucionální dohoda ze dne 6. května 1999 o rozpočtové kázni a zdokonalení rozpočtového procesu

OJ L 154, 8.6.2006, p. 20–21 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 118M , 8.5.2007, p. 846–847 (MT)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/397/oj

8.6.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 154/20


ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

ze dne 27. dubna 2006

o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie podle bodu 3 interinstitucionální dohody ze dne 7. listopadu 2002 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o financování Fondu solidarity Evropské unie, kterou se doplňuje interinstitucionální dohoda ze dne 6. května 1999 o rozpočtové kázni a zdokonalení rozpočtového procesu

(2006/397/ES)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 7. listopadu 2002 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o financování Fondu solidarity Evropské unie, kterou se doplňuje interinstitucionální dohoda ze dne 6. května 1999 o rozpočtové kázni a zdokonalení rozpočtového procesu (1), a zejména s ohledem na bod 3 této dohody,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2012/2002 ze dne 11. listopadu 2002, kterým se zřizuje Fond solidarity Evropské unie (2),

s ohledem na návrh předložený Komisí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Evropská unie zřídila Fond solidarity Evropské unie (dále jen „fond“), aby prokázala svou solidaritu s obyvatelstvem regionů postižených pohromami,

(2)

interinstitucionální dohoda ze dne 7. listopadu 2002 umožňuje uvolnění prostředků z fondu v rámci ročního stropu ve výši 1 miliardy EUR,

(3)

nařízení (ES) č. 2012/2002 obsahuje ustanovení, podle nichž mohou být prostředky z fondu uvolněny,

(4)

Bulharsko, Rumunsko a Rakousko předložily žádosti o uvolnění finančních prostředků z fondu z důvodu pěti přírodních katastrof vyvolaných záplavami,

ROZHODLY TAKTO:

Článek 1

V rámci souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2006 se využije Fond solidarity Evropské unie za účelem přidělení částky 106 357 627 EUR do položek závazků a položek plateb.

Článek 2

Toto rozhodnutí se zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 27. dubna 2006.

Za Evropský parlament

předseda

J. BORRELL FONTELLES

Za Radu

předseda

H. WINKLER


(1)  Úř. věst. C 283, 20.11.2002, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 311, 14.11.2002, s. 3.


Top