EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1147

Nařízení Komise (ES) č. 1147/2005 ze dne 15. července 2005, kterým se zakazuje rybolov smáčkovitých v Severním moři a Skagerraku pomocí některých lovných zařízení

OJ L 185, 16.7.2005, p. 19–19 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1147/oj

16.7.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 185/19


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1147/2005

ze dne 15. července 2005,

kterým se zakazuje rybolov smáčkovitých v Severním moři a Skagerraku pomocí některých lovných zařízení

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 27/2005 ze dne 22. prosince 2004, kterým se pro rok 2005 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro určité populace ryb a skupiny populací ryb, platné ve vodách Společenství a pro plavidla Společenství ve vodách podléhajících omezením odlovů (1), a zejména na čl. 12 odst. 6 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Intenzita rybolovu Společenství u plavidel, která loví smáčkovité v Severním moři a Skagerraku, je prozatímně stanovena v příloze V nařízení (ES) č. 27/2005.

(2)

Podle bodu 6 písm. c) uvedené přílohy Komise přezkoumá intenzitu rybolovu pro rok 2005 na základě stanoviska Vědeckotechnického a hospodářského výboru pro rybářství (VTHVR) týkajícího se velikosti smáčkovitých v Severním moři v roce 2004. Pokud VTHVR odhadne populaci smáčkovitých v Severním moři na méně než 300 000 milionů jedinců ve stáří 0 let, bude po zbytek roku 2005 rybolov pomocí vlečných sítí pro lov při dně, košelkových nevodů a podobných tažených zařízení o velikosti ok menší než 16 mm zakázán.

(3)

VTHVR odhadl stav smáčkovitých v roce 2004 na 150 000 milionů jedinců ve stáří 0 let.

(4)

Vzhledem k tomu, že VTHVR odhaduje, že populace smáčkovitých v Severním moři se v roce 2004 nacházela pod hranicí 300 000 milionů jedinců ve věku 0 let, jejich lov se po zbytek roku 2005 zakazuje,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Rybolov smáčkovitých v Severním moři a Skagerraku (subdivize ICES IIa, IIIa a podoblast IV) (2) pomocí vlečných sítí pro lov při dně, košelkových nevodů a podobných tažených zařízení o velikosti ok menší než 16 mm se zakazuje od data vstupu v platnost stanoveného v článku 2. do 31. prosince 2005.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. července 2005.

Za Komisi

Joe BORG

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 12, 14.1.2005, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 860/2005 (Úř. věst. L 144, 8.6.2005, s. 1).

(2)  Vody ES vyjma vod v pásmu 6 mil od základních linií Spojeného království u Shetland, ostrovů Fair a Foula.


Top