EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1103

Nařízení Komise (ES) č. 1103/2005 ze dne 13. července 2005 o žádostech o dovozní licenci pro rýži pocházející z Egypta v rámci celní kvóty pro rok 2005 stanovené nařízením (ES) č. 955/2005

OJ L 183, 14.7.2005, p. 67–67 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1103/oj

14.7.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 183/67


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1103/2005

ze dne 13. července 2005

o žádostech o dovozní licenci pro rýži pocházející z Egypta v rámci celní kvóty pro rok 2005 stanovené nařízením (ES) č. 955/2005

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1785/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s rýží (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 955/2005 ze dne 23. června 2005, kterým se otevírá kvóta pro dovoz rýže pocházející z Egypta do Společenství (2), a zejména na čl. 4 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Žádosti o dovozní licence pro rýži kódu KN 1006 podané v období mezi 1. a 4. červencem 2005 do 13 hodin a oznámené Komisi se vztahují na množství 59 135 tun, přičemž největší množství, které má být dovezeno, je 9 342 tun rýže kódu KN 1006, v souladu s Protokolem k Evropsko-středomořské dohodě mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Egyptskou arabskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii (3), který je připojen k rozhodnutí Rady 2005/89/ES (4).

(2)

Z toho důvodu by mělo být stanoveno procentní snížení pro žádosti o dovozní licenci podané do 4. července 2005 do 13 hodin, pro které se o 100 % snižuje clo vypočtené podle článku 11 nařízení (ES) č. 1785/2003.

(3)

Rovněž by neměly být vydávány další dovozní licence, které umožňují získat snížení cla o 100 % pro rok 2005.

(4)

S ohledem na svůj předmět musí toto nařízení vstoupit v platnost dnem svého vyhlášení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Pro žádosti o dovozní licence pro rýži kódu KN 1006 v rámci kvóty otevřené nařízením (ES) č. 955/2005, které byly podány do 4. července 2005 do 13 hodin a oznámeny Komisi, mohou být vydány licence pro množství, o něž se žádá, upravená procentním snížením ve výši 84,202249 %.

Článek 2

Pro žádosti o dovozní licence pro rýži kódu KN 1006 podané v období od 4. července 2005, 13 hodin do konce roku 2005 již nebudou vydávány dovozní licence v rámci kvóty otevřené nařízením (ES) č. 955/2005.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. července 2005.

Za Komisi

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 96.

(2)  Úř. věst. L 164, 24.6.2005, s. 5.

(3)  Úř. věst. L 31, 4.2.2005, s. 31.

(4)  Úř. věst. L 31, 4.2.2005, s. 30.


Top