Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0632

Nařízení Komise (ES) č. 632/2005 ze dne 26. dubna 2005, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 1185/2004 o vyhlášení stálého nabídkového řízení pro vývoz žita v majetku německého intervenčního orgánu

OJ L 106, 27.4.2005, p. 3–3 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/632/oj

27.4.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 106/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 632/2005

ze dne 26. dubna 2005,

kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 1185/2004 o vyhlášení stálého nabídkového řízení pro vývoz žita v majetku německého intervenčního orgánu

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady č. 1784/2003/EHS ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1), a zejména na článek 6 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1185/2004 (2) zahájilo stálé nabídkové řízení pro vývoz žita ze zásob německé intervenční agentury.

(2)

Čl. 5 odst. 4 nařízení (ES) č. 1185/2004 uvádí adresu, na kterou musejí být zaslány nabídky německé intervenční agentuře. Na základě vnitřní reorganizace v rámci německých správních útvarů je třeba tuto adresu změnit.

(3)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V článku 5 nařízení (ES) č. 1185/2004 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

„4.   Nabídky je třeba předkládat německé intervenční agentuře:

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)

Deichmannsaue 29

D-53179 Bonn

Fax

:

00 49 (0) 228 6845 3985

00 49 (0) 228 6845 3276

.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení se začíná uplatňovat dnem 28. dubna 2005 v 9:00 hodin (bruselského času).

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 26. dubna 2005.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  Úř. věst. L 227, 26.6.2004, s. 11. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1730/2004 (Úř. věst. L 307, 5.10.2004, s. 3).


Top