EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0281

Nařízení Komise (ES) č. 281/2005 ze dne 18. února 2005, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2921/90 o podpoře výroby kaseinu a kaseinátů z odstředěného mléka

OJ L 48, 19.2.2005, p. 5–5 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 21/11/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/281/oj

19.2.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 48/5


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 281/2005

ze dne 18. února 2005,

kterým se mění nařízení (EHS) č. 2921/90 o podpoře výroby kaseinu a kaseinátů z odstředěného mléka

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky (1), a zejména na čl. 15 písm. b) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Čl. 2 odst. 1 nařízení Komise (EHS) č. 2921/90 (2) o podpoře výroby kaseinů a kaseinátů z odstředěného mléka, stanoví výši podpory pro odstředěné mléko zpracované na kasein nebo na kaseináty. S ohledem na vývoj tržní ceny odstředěného sušeného mléka na vnitřním trhu a kaseinu a kaseinátů na trhu Společenství a na světovém trhu je nutné podporu snížit.

(2)

Nařízení (EHS) č. 2921/90 bude následně změněno.

(3)

Řídící výbor pro mléko a mléčné výrobky nezaujal stanovisko ve lhůtě stanové jeho předsedou,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V čl. 2 odst. 1 nařízení (EHS) č. 2921/90 se částka „2,70 EUR“ nahrazuje částkou „1,30 EUR“.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. února 2005.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 186/2004 (Úř. věst. L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  Úř. věst. L 279, 11.10.1990, s. 22. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1826/2004 (Úř. věst. L 321, 22.10.2004, s. 3).


Top