EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005L0036R(02)

Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 7. září 2005 o uznávání odborných kvalifikací ( Úř. věst. L 255 ze dne 30.9.2005 )

Úř. věst. L 271, 16.10.2007, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2005/36/corrigendum/2007-10-16/oj

16.10.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 271/18


Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 7. září 2005 o uznávání odborných kvalifikací

( Úřední věstník Evropské unie L 255 ze dne 30. září 2005 )

1.

V čl. 21 odst. 7 směrnice se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Komise zveřejní tuto informaci v Úředním věstníku Evropské unie s uvedením označení přijatých členskými státy pro doklady o dosažené kvalifikaci a případně subjektu, který tyto doklady vydává, průvodních osvědčení a příslušných profesních označení uvedených v příloze V bodech 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 a 5.7.1.“

2.

Příloha II oddíl 1 – Oblast zdravotnická a péče o dítě, trvání odborné přípravy podle přílohy C směrnice 92/51/EHS se upravuje takto:

 

Německo

Na straně 55 se za výraz „(‚Sprachtherapeut(in)‘);“ vkládá tato věta:

„která odpovídá vzdělávání a odborné přípravě o celkové délce nejméně třinácti let zahrnující:

buď nejméně tříletou odbornou přípravu na specializované škole ukončenou zkouškou, v některých případech doplněnou jednoletým nebo dvouletým specializačním studiem ukončeným zkouškou,

nebo nejméně dva a půl roku na specializované škole ukončené zkouškou a doplněné alespoň šestiměsíční odbornou praxí nebo alespoň šestiměsíční stáží ve schváleném zařízení,

nebo nejméně dva roky na specializované škole ukončené zkouškou a doplněné alespoň jednoletou odbornou praxí nebo alespoň jednoletou stáží ve schváleném zařízení;“

 

Itálie

Na straně 55 se za výraz „(‚ottico‘);“ vkládá tato věta:

„která odpovídá vzdělávání a odborné přípravě o celkové délce nejméně třinácti let zahrnující:

buď nejméně tříletou odbornou přípravu ve specializované škole ukončenou zkouškou, v některých případech doplněnou jednoletým nebo dvouletým specializačním studiem ukončeným zkouškou,

nebo nejméně dva a půl roku na specializované škole ukončené zkouškou a doplněné alespoň šestiměsíční odbornou praxí nebo alespoň šestiměsíční stáží ve schváleném zařízení,

nebo nejméně dva roky na specializované škole ukončené zkouškou a doplněné alespoň jednoletou odbornou praxí nebo alespoň jednoletou stáží ve schváleném zařízení;“

 

Lucembursko

Na straně 56 se za výraz „(‚éducateur/trice‘);“ vkládá tato věta:

„která odpovídá vzdělávání a odborné přípravě o celkové délce nejméně třinácti let zahrnující:

buď nejméně tříletou odbornou přípravu ve specializované škole ukončenou zkouškou, v některých případech doplněnou jednoletým nebo dvouletým specializačním studiem ukončeným zkouškou,

nebo nejméně dva a půl roku na specializované škole ukončené zkouškou a doplněné alespoň šestiměsíční odbornou praxí nebo alespoň šestiměsíční stáží ve schváleném zařízení,

nebo nejméně dva roky na specializované škole ukončené zkouškou a doplněné alespoň jednoletou odbornou praxí nebo alespoň jednoletou stáží ve schváleném zařízení;“

 

Nizozemsko

Strana 57: následující text:

„která odpovídá vzdělání v celkové délce nejméně 13 let zahrnujícímu:

i)

nejméně 3 roky odborné přípravy na specializované škole zakončené zkouškou, v některých případech doplněné jednoletým nebo dvouletým specializačním studiem zakončeným zkouškou, nebo

ii)

nejméně 2,5 roku odborné přípravy na specializované škole zakončené zkouškou a doplněné alespoň 6 měsíci odborné praxe nebo alespoň 6 měsíci stáže ve schváleném zařízení, nebo

iii)

nejméně 2 roky odborné přípravy na specializované škole zakončené zkouškou a doplněné alespoň 1 rokem odborné praxe nebo alespoň 1 rokem stáže ve schváleném zařízení, nebo

iv)

v případě veterinárního asistenta (‚dierenartsassistent‘) 3 roky odborné přípravy na specializované škole (typu ‚MBO‘) nebo 3 roky odborné přípravy v duálním učňovském systému (‚LLW‘), v obou případech zakončené zkouškou;“,

se nahrazuje tímto:

„která odpovídá vzdělávání a odborné přípravě o celkové délce nejméně třinácti let zahrnující nejméně tříletou odbornou přípravu na specializované škole (typu ‚MBO‘) nebo tři roky odborné přípravy v duálním učňovském systému (‚LLW‘), v obou případech zakončené zkouškou;“


Top