Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0425

2005/425/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 6. června 2005 o přidělení jednoho dodatečného dne mimo přístav Dánsku a Spojenému království v souladu s přílohou IVa nařízení Rady (ES) č. 27/2005 (oznámeno pod číslem K(2005) 1657)

OJ L 144, 8.6.2005, p. 51–51 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/425/oj

8.6.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 144/51


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 6. června 2005

o přidělení jednoho dodatečného dne mimo přístav Dánsku a Spojenému království v souladu s přílohou IVa nařízení Rady (ES) č. 27/2005

(oznámeno pod číslem K(2005) 1657)

(Pouze anglické a dánské znění je závazné)

(2005/425/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 27/2005 ze dne 22. prosince 2004, kterým se pro rok 2005 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro určité populace ryb a skupiny populací ryb, platné ve vodách Společenství a pro plavidla Společenství ve vodách podléhajících omezením odlovů (1), a zejména na přílohu IVa odst. 6 písm. e),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V příloze IVa odst. 6 písm. a) nařízení (ES) č. 27/2005 je stanoven počet dnů, po které mohou být určitá rybářská plavidla Společenství mimo přístav v zeměpisných oblastech definovaných v odstavci 2 uvedené přílohy v období od 1. února 2005 do 31. prosince 2005.

(2)

Ustanovení odst. 6 písm. e) uvedené přílohy umožňuje Komisi přidělit dodatečný den, ve kterém může být plavidlo mimo přístav, pokud má na palubě lovné zařízení uvedené v odst. 4 písm. a) o velikosti ok větší než 120 mm, na základě žádosti členského státu a za podmínky, že dotčený členský stát zavedl režim automatického pozastavení rybářských licencí v případě protiprávního jednání.

(3)

Dánsko a Spojené království předložily žádost a poskytly údaje o režimu automatického pozastavení rybářských licencí v případě protiprávního jednání u plavidel, které mají na palubě vlečné sítě pro lov při dně, nevody nebo podobná vlečná zařízení o velikosti ok větší než 120 mm, kromě vlečných sítí vlečených pomocí výložníků na bocích lodě.

(4)

Vzhledem k předloženým údajům by měl být Dánsku a Spojenému království přidělen jeden dodatečný den v případě rybářský plavidel, která mají na palubě lovná zařízení uvedená v odst. 4 písm. a) přílohy IVa nařízení (ES) č. 27/2005 o velikosti ok větší než 120 mm.

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Jeden dodatečný den ve spojení s dny uvedenými v odst. 6 písm. a) přílohy IVa nařízení (ES) č. 27/2005 se přiděluje v každém kalendářním měsíci plavidlům z Dánska a Spojeného království, která mají na palubě vlečné sítě pro lov při dně, nevody nebo podobná vlečná zařízení o velikosti ok větší než 120 mm, kromě vlečných sítí vlečených pomocí výložníků na bocích lodě.

Článek 2

Plavidlo, kterému je přidělen dodatečný den podle článku 1, nemůže předat tento den jinému plavidlu, ledaže

a)

přijímající plavidlo používá neustále lovná zařízení o velikosti ok větší než 120 mm;

b)

jsou splněny podmínky v odst. 10 přílohy IVa nařízení (ES) č. 27/2005.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno Dánskému království a Spojenému království Velké Británie a Severního Irska.

V Bruselu dne 6. června 2005.

Za Komisi

Joe BORG

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 12, 14.1.2005, s. 1.


Top