Help Print this page 

Document 32004R1066

Title and reference
Nařízení Komise (ES) č. 1066/2004 ze dne 1. června 2004, kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze
  • No longer in force, Date of end of validity: 18/06/2004
OJ L 196, 3.6.2004, p. 3–8 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1066/oj
Multilingual display
Text

3.6.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 196/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1066/2004

ze dne 1. června 2004,

kterým se stanoví jednotkové hodnoty pro určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího rychlé zkáze

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství (1),

s ohledem na nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993 kterým se provádí nařízení (EHS) č. 2913/92 (2), a zejména na čl. 173 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Články 173 až 177 nařízení (EHS) č. 2454/93 stanoví, že Komise pravidelně stanoví jednotkové hodnoty zboží uvedeného v klasifikaci obsažené v příloze 26 uvedeného nařízení.

(2)

Použití těchto pravidel a kritérií stanovených ve výše uvedených článcích na skutečnosti, které byly sděleny Komisi v souladu s čl. 173 odst. 2 uvedeného nařízení, vedou ke stanovení jednotkových hodnot pro dotyčné zboží, jak je uvedeno v příloze tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Jednotkové hodnoty stanovené v čl. 173 odst. 1 nařízení (EHS) č. 2454/93 se stanoví podle tabulky uvedené v příloze.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dne 4. června 2004.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 1. června 2004.

Za Komisi

Erkki LIIKANEN

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2700/2000 (Úř. věst. L 311, 12.12.2000, s. 17).

(2)  Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 2286/2003 (Úř. věst. L 343, 31.12.2003, s. 1).


PŘÍLOHA

Položka

Popis zboží

Hodnota jednotných cen na 100 kg

Druhy, odrůdy, kód KN

EUR

LTL

SEK

CYP

LVL

GBP

CZK

MTL

DKK

PLN

EEK

SIT

HUF

SKK

1.10

Rané brambory

0701 90 50

51,52

30,11

1 636,84

383,22

806,14

12 942,23

177,88

34,02

21,95

239,33

12 309,54

2 063,96

469,62

34,38

 

 

 

 

1.30

Cibule (jiná než sazečka)

0703 10 19

31,15

18,20

989,50

231,66

487,32

7 823,80

107,53

20,57

13,27

144,68

7 441,33

1 247,70

283,89

20,78

 

 

 

 

1.40

Česnek

0703 20 00

129,48

75,68

4 113,58

963,07

2 025,92

32 525,38

447,04

85,51

55,17

601,47

30 935,36

5 186,97

1 180,21

86,40

 

 

 

 

1.50

Pór

ex 0703 90 00

44,33

25,91

1 408,36

329,73

693,61

11 135,70

153,05

29,28

18,89

205,93

10 591,32

1 775,86

404,07

29,58

 

 

 

 

1.80

Zelí bílé a zelí červené

0704 90 10

48,48

28,34

1 540,21

360,59

758,55

12 178,18

167,38

32,02

20,66

225,20

11 582,84

1 942,11

441,90

32,35

 

 

 

 

1.90

Brokolice (Brassica oleacea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck)

ex 0704 90 90

61,43

35,91

1 951,63

456,92

961,17

15 431,22

212,09

40,57

26,18

285,36

14 676,86

2 460,89

559,93

40,99

 

 

 

 

1.100

Čínské zelí

ex 0704 90 90

75,36

44,05

2 394,19

560,53

1 179,13

18 930,43

260,19

49,77

32,11

350,07

18 005,01

3 018,92

686,91

50,29

 

 

 

 

1.130

Mrkev

ex 0706 10 00

25,19

14,72

800,29

187,36

394,14

6 327,73

86,97

16,64

10,73

117,02

6 018,39

1 009,11

229,61

16,81

 

 

 

 

1.140

Ředkvička

ex 0706 90 90

44,01

25,72

1 398,20

327,35

688,61

11 055,31

151,95

29,06

18,75

204,44

10 514,87

1 763,04

401,15

29,37

 

 

 

 

1.160

Hrách (Pisum sativum)

0708 10 00

408,39

238,70

12 974,50

3 037,59

6 389,89

102 587,19

1 410,00

269,70

174,01

1 897,09

97 572,18

16 360,04

3 722,46

272,52

 

 

 

 

1.170

Fazole:

 

 

 

 

 

 

1.170.1

Fazole (Vigna spp., Phaseolus spp.)

ex 0708 20 00

124,37

72,70

3 951,37

925,09

1 946,03

31 242,77

429,41

82,14

53,00

577,76

29 715,46

4 982,43

1 133,67

82,99

 

 

 

 

1.170.2

Fazole (Phaseolus spp., vulgaris var. Compressus Savi)

ex 0708 20 00

184,54

107,86

5 862,84

1 372,61

2 887,42

46 356,45

637,14

121,87

78,63

857,24

44 090,30

7 392,67

1 682,08

123,14

 

 

 

 

1.200

Chřest:

 

 

 

 

 

 

1.200.1

zelený

ex 0709 20 00

361,90

211,53

11 497,51

2 691,80

5 662,48

90 908,83

1 249,49

239,00

154,20

1 681,13

86 464,72

14 497,64

3 298,70

241,49

 

 

 

 

1.200.2

jiný

ex 0709 20 00

218,46

127,69

6 940,47

1 624,91

3 418,16

54 877,15

754,25

144,27

93,09

1 014,81

52 194,46

8 751,51

1 991,26

145,78

 

 

 

 

1.210

Lilek

0709 30 00

105,66

61,76

3 356,88

785,91

1 653,25

26 542,32

364,81

69,78

45,02

490,83

25 244,79

4 232,82

963,11

70,51

 

 

 

 

1.220

Celer řapíkatý (Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.)

ex 0709 40 00

106,08

62,00

3 370,14

789,02

1 659,78

26 647,15

366,25

70,05

45,20

492,77

25 344,49

4 249,54

966,91

70,79

 

 

 

 

1.230

Lišky

0709 59 10

994,91

581,52

31 608,29

7 400,14

15 566,96

249 921,39

3 435,03

657,04

423,93

4 621,66

237 703,90

39 856,09

9 068,60

663,90

 

 

 

 

1.240

Paprika zeleninová

0709 60 10

185,34

108,33

5 888,16

1 378,54

2 899,90

46 556,70

639,90

122,40

78,97

860,95

44 280,76

7 424,61

1 689,35

123,68

 

 

 

 

1.270

Batáty, čerstvé, celé, určené pro lidskou spotřebu

0714 20 10

110,36

64,50

3 506,11

820,85

1 726,75

27 722,23

381,03

72,88

47,02

512,65

26 367,02

4 420,99

1 005,92

73,64

 

 

 

 

2.30

Ananas, čerstvý

ex 0804 30 00

165,12

96,51

5 245,94

1 228,18

2 583,60

41 478,75

570,10

109,05

70,36

767,04

39 451,04

6 614,80

1 505,09

110,19

 

 

 

 

2.40

Avokado, čerstvé

ex 0804 40 00

140,47

82,11

4 462,84

1 044,84

2 197,93

35 286,94

485,00

92,77

59,86

652,54

33 561,93

5 627,37

1 280,42

93,74

 

 

 

 

2.60

Sladké pomeranče, čerstvé:

 

 

 

 

 

 

2.60.1

krvavé a polokrvavé

0805 10 10

48,60

28,41

1 544,02

361,49

760,42

12 208,32

167,80

32,10

20,71

225,76

11 611,51

1 946,92

442,99

32,43

 

 

 

 

2.60.2

druhy Navels, Navelines, Navelates, Salustianas, Vernas, Valencia lates, Maltese, Shamoutis, Ovalis, Trovita, Hamlins

0805 10 30

51,69

30,21

1 642,11

384,45

808,73

12 983,87

178,46

34,13

22,02

240,10

12 349,15

2 070,60

471,13

34,49

 

 

 

 

2.60.3

ostatní

0805 10 50

48,60

28,41

1 544,02

361,49

760,42

12 208,32

167,80

32,10

20,71

225,76

11 611,51

1 946,92

442,99

32,43

 

 

 

 

2.70

Mandarinky (včetně tangerinek a satsum), čerstvé; klementinky, wilkingy a podobné citrusové hybridy, čerstvé

 

 

 

 

 

 

2.70.1

Klementinky

ex 0805 20 10

73,18

42,77

2 324,80

544,28

1 144,96

18 381,81

252,65

48,33

31,18

339,92

17 483,21

2 931,43

667,00

48,83

 

 

 

 

2.70.2

Monreales a satsumy

ex 0805 20 30

52,67

30,78

1 673,29

391,75

824,09

13 230,43

181,84

34,78

22,44

244,66

12 583,65

2 109,92

480,08

35,15

 

 

 

 

2.70.3

Mandarinky a wilkingy

ex 0805 20 50

24,73

14,45

785,56

183,92

386,89

6 211,30

85,37

16,33

10,54

114,86

5 907,66

990,54

225,38

16,50

 

 

 

 

2.70.4

Tangerinky a ostatní

ex 0805 20 70

ex 0805 20 90

76,07

44,46

2 416,74

565,81

1 190,24

19 108,78

262,64

50,24

32,41

353,37

18 174,64

3 047,36

693,38

50,76

 

 

 

 

2.85

Kyselé lajmy (Citrus aurantifolia), čerstvé

0805 50 90

100,13

58,52

3 180,98

744,73

1 566,62

25 151,50

345,69

66,12

42,66

465,11

23 921,96

4 011,02

912,64

66,81

 

 

 

 

2.90

Grapefruity, čerstvé

 

 

 

 

 

 

2.90.1

bílé

ex 0805 40 00

69,14

40,41

2 196,54

514,25

1 081,79

17 367,64

238,71

45,66

29,46

321,17

16 518,62

2 769,70

630,20

46,14

 

 

 

 

2.90.2

růžové

ex 0805 40 00

59,01

34,49

1 874,71

438,91

923,29

14 823,01

203,73

38,97

25,14

274,11

14 098,38

2 363,89

537,87

39,38

 

 

 

 

2.100

Stolní hrozny

0806 10 10

194,04

113,42

6 164,62

1 443,26

3 036,05

48 742,57

669,94

128,14

82,68

901,37

46 359,77

7 773,20

1 768,66

129,48

 

 

 

 

2.110

Vodní melouny

0807 11 00

49,33

28,83

1 567,22

366,92

771,85

12 391,77

170,32

32,58

21,02

229,15

11 786,00

1 976,17

449,65

32,92

 

 

 

 

2.120

Melouny (jiné než vodní melouny)

 

 

 

 

 

 

2.120.1

Amarillo, Cuper, Honey Dew (včetně Cantalene), Piel de Sapo (včetně Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro

ex 0807 19 00

47,94

28,02

1 522,92

356,55

750,03

12 041,45

165,50

31,66

20,43

222,68

11 452,80

1 920,30

436,93

31,99

 

 

 

 

2.120.2

ostatní

ex 0807 19 00

96,78

56,57

3 074,69

719,85

1 514,27

24 311,04

334,14

63,91

41,24

449,57

23 122,58

3 876,99

882,15

64,58

 

 

 

 

2.140

Hrušky

 

 

 

 

 

 

2.140.1

Hrušky — nashi (Pyrus pyrifolia)

Poires-Ya (Pyrus bretscheideri)

ex 0808 20 50

86,38

50,49

2 744,28

642,49

1 351,55

21 698,58

298,23

57,05

36,81

401,26

20 637,84

3 460,37

787,35

57,64

 

 

 

 

2.140.2

ostatní

ex 0808 20 50

95,98

56,10

3 049,39

713,92

1 501,81

24 110,98

331,39

63,39

40,90

445,87

22 932,31

3 845,09

874,89

64,05

 

 

 

 

2.170

Broskve

0809 30 90

228,49

133,55

7 259,22

1 699,53

3 575,14

57 397,42

788,89

150,90

97,36

1 061,42

54 591,52

9 153,43

2 082,71

152,47

 

 

 

 

2.180

Nektarinky

ex 0809 30 10

171,24

100,09

5 440,25

1 273,67

2 679,30

43 015,14

591,22

113,09

72,96

795,45

40 912,33

6 859,82

1 560,84

114,27

 

 

 

 

2.190

Švestky a slívy

0809 40 05

120,83

70,63

3 838,90

898,76

1 890,64

30 353,50

417,19

79,80

51,49

561,31

28 869,66

4 840,61

1 101,40

80,63

 

 

 

 

2.200

Jahody

0810 10 00

112,40

65,70

3 570,95

836,03

1 758,68

28 234,88

388,07

74,23

47,89

522,13

26 854,61

4 502,74

1 024,53

75,00

 

 

 

 

2.205

Maliny

0810 20 10

304,95

178,24

9 688,26

2 268,22

4 771,43

76 603,44

1 052,87

201,39

129,94

1 416,58

72 858,65

12 216,30

2 779,62

203,49

 

 

 

 

2.210

Borůvky (plody druhu Vaccinium myrtillus)

0810 40 30

1 605,61

938,48

51 010,23

11 942,53

25 122,34

403 329,23

5 543,53

1 060,34

684,15

7 458,54

383 612,34

64 320,74

14 635,14

1 071,42

 

 

 

 

2.220

Kiwi (Actinidia chinensis Actinidia chinensis Planch.)

0810 50 00

126,85

74,14

4 030,08

943,52

1 984,80

31 865,12

437,97

83,77

54,05

589,26

30 307,38

5 081,68

1 156,25

84,65

 

 

 

 

2.230

Granátová jablka

ex 0810 90 95

269,48

157,51

8 561,38

2 004,39

4 216,45

67 693,38

930,41

177,96

114,83

1 251,82

64 384,16

10 795,37

2 456,31

179,82

 

 

 

 

2.240

Tomel (včetně ovoce Sharon)

ex 0810 90 95

297,41

173,84

9 448,80

2 212,15

4 653,50

74 710,05

1 026,85

196,41

126,73

1 381,57

71 057,82

11 914,35

2 710,92

198,46

 

 

 

 


Top