Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004L0032

Směrnice Komise 2004/32/ES ze dne 17. března 2004, kterou se mění směrnice 2001/32/ES, pokud jde o některé chráněné zóny ve Společenství, v nichž je zdravotní stav rostlin vystaven zvláštnímu ohrožení

OJ L 85, 23.3.2004, p. 24–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 043 P. 247 - 248
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 043 P. 247 - 248
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 043 P. 247 - 248
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 043 P. 247 - 248
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 043 P. 247 - 248
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 043 P. 247 - 248
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 043 P. 247 - 248
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 043 P. 247 - 248
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 043 P. 247 - 248
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 054 P. 212 - 214
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 054 P. 212 - 214

No longer in force, Date of end of validity: 22/07/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/32/oj

32004L0032Úřední věstník L 085 , 23/03/2004 S. 0024 - 0025


Směrnice Komise 2004/32/ES

ze dne 17. března 2004,

kterou se mění směrnice 2001/32/ES, pokud jde o některé chráněné zóny ve Společenství, v nichž je zdravotní stav rostlin vystaven zvláštnímu ohrožení

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství [1], a zejména na čl. 2 odst. 1 písm. h) první pododstavec uvedené směrnice,

s ohledem na žádosti Irska, Itálie, Rakouska a Švédska,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Směrnicí Komise 2001/32/ES ze dne 8. května 2001, kterou se uznávají chráněné zóny ve Společenství, v nichž je zdravotní stav rostlin vystaven zvláštnímu ohrožení, a kterou se zrušuje směrnice 92/76/EHS [2], byly Irsko a některé oblasti Itálie a Rakouska prozatímně uznány za chráněnou zónu ohledně Erwinia amylowora (Burr.) Winsl. et al. na období do 31. března 2004.

(2) Z údajů poskytnutých Irskem a Rakouskem na základě průzkumů vyplývá, že prozatímní uznání chráněných zón pro Irsko a Rakousko ohledně Erwinia amylowora (Burr.) Winsl. et al. by mělo být prodlouženo na další omezené období.

(3) Z údajů poskytnutých Itálií na základě průzkumů vyplývá, že některé oblasti Itálie by neměly být nadále uznány za chráněné zóny ohledně Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., zatímco jiné oblasti by měly být uznány za chráněné zóny ohledně Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. na další omezené období.

(4) Směrnicí Komise 2001/32/ES byly některé oblasti Švédska prozatímně uznány za chráněné zóny ohledně beet necrotic yellow vein virus na období do 31. března 2004.

(5) Z údajů poskytnutých Švédskem na základě průzkumů vyplývá, že některé oblasti Švédska by neměly být nadále uznány za chráněné zóny ohledně beet necrotic yellow vein virus.

(6) Směrnice 2001/32/ES by proto měla být změněna.

(7) Opatření této směrnice jsou v souladu se stanoviskem Stálého rostlinolékařského výboru,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Smģrnice 2001/32/ES se mģnķ takto:

1. článek 1 se mění takto:

a) druhý pododstavec se nahrazuje tímto:

"Pokud jde o písm. b) bod 2 přílohy, uznávají se uvedené zóny v Irsku, Itálii (Puglia, Emilia-Romagna: provincie Forlí-Cesena, Parma, Piacenza a Rimini; Lombardia; Trentino-Alto Adige: autonomní provincie Trento; Veneto: kromě v provincii Rovigo obcí Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara a v provincii Padova obcí Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi a v provincii Verona obcí Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), a pro Rakousko (Burgenland, Korutany, Dolní Rakousko, Tyrolsko (správní kraj Lienz), Štýrsko, Vídeň) do 31. března 2006.";

b) zrušuje se třetí pododstavec;

2. příloha se mění v souladu s přílohou této směrnice.

Článek 2

1. Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 20. dubna 2004. Neprodleně sdělí Komisi znění těchto předpisů a poskytnou srovnávací tabulku mezi těmito předpisy a touto směrnicí.

Budou tyto předpisy používat od 21. dubna 2004.

Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2. Členské stįty oznįmķ Komisi znģnķ hlavnķch ustanovení svżch vnitrostįtnķch prįvnķch pųedpisł, které pųijaly v oblasti płsobnosti této smģrnice.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 24. března 2003.

Za Komisi

David Byrne

člen Komise

[1] Úř. věst. L 169, 10.7.2000, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2003/116/ES (Úř. věst. L 321, 6.12.2003, s. 36).

[2] Úř. věst. L 127, 9.5.2001, s. 38. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2003/46/ES (Úř. věst. L 138, 5.6.2003, s. 45).

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

1. V písm. b) bodu 2 se údaje v pravém sloupci nahrazují tímto:

"Španělsko, Francie (Korsika), Irsko, Itálie (Abruzzi; Puglia; Basilicata; Calabria, Campania; Emilia-Romagna: provincie Forlí-Cesena, Parma, Piacenza a Rimini; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardia; Marche; Molise; Piemont; Sardinia; Sicilia; Trentino-Alto Adige: autonomní provincie Trento; Toscana; Umbria; Valle d'Aosta; Veneto: kromě v provincii Rovigo obcí Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara a v provincii Padova obcí Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi a v provincii Verona obcí Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), a pro Rakousko (Burgenland, Korutany, Dolní Rakousko, Tyrolsko (správní kraj Lienz), Štýrsko, Vídeň), Portugalsko, Finsko, Spojené království (Severní Irsko, ostrov Man a Normanské ostrovy);"

.

2. 3. v písm. d) bodu 1 se údaje v pravém sloupci nahrazují tímto:

"Dánsko, Francie (Bretaň), Irsko, Portugalsko (Azory), Finsko, Spojené království (Severní Irsko)."

--------------------------------------------------

Top