Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004E0847

Společná akce Rady 2004/847/SZBP ze dne 9. prosince 2004, o policejní misi Evropské unie v Kinshase (KDR) týkající se integrované policejní jednotky (EUPOL „Kinshasa“)

OJ L 367, 14.12.2004, p. 30–34 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 153M , 7.6.2006, p. 256–260 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 18 Volume 003 P. 77 - 81
Special edition in Romanian: Chapter 18 Volume 003 P. 77 - 81

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/2004/847/oj

14.12.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 367/30


SPOLEČNÁ AKCE RADY 2004/847/SZBP

ze dne 9. prosince 2004,

o policejní misi Evropské unie v Kinshase (KDR) týkající se integrované policejní jednotky (EUPOL „Kinshasa“)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 14, čl. 25 třetí pododstavec, článek 26 a čl. 28 odst. 3 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 26. ledna 2004 přijala Rada společný postoj 2004/85/SZBP o předcházení konfliktům v Africe, jejich zvládání a řešení (1).

(2)

Evropská unie již přijala konkrétní opatření s cílem přispět k opětovnému nastolení bezpečnosti v Konžské demokratické republice (KDR), a to prostřednictvím operace Artemis provedené v KDR v průběhu roku 2003 v rámci společné akce 2003/423/SZBP ze dne 5. června 2003 o vojenské operaci Evropské unie v Konžské demokratické republice (2).

(3)

Dne 14. prosince 2000 přijala Rada společnou akci 2000/792/SZBP (3) o jmenování pana Aldy Ajella zvláštním zástupcem Evropské unie pro oblast afrických Velkých jezer a o zrušení společné akce 96/250/SZBP. Mandát zvláštního zástupce byl naposledy prodloužen společnou akcí 2004/530/SZBP (4).

(4)

Dne 29. září 2003 přijala Rada společný postoj 2003/680/SZBP (5), kterým se mění společný postoj 2002/829/SZBP o dodávkách určitého vybavení do KDR.

(5)

Celková a úplná dohoda o transformaci v Konžské demokratické republiky, podepsaná v Pretorii dne 17. prosince 2002, a memorandum o bezpečnosti a armádě ze dne 29. června 2003 stanovily zřízení integrované policejní jednotky (IPJ).

(6)

Dne 28. července 2003 přijala Rada bezpečnosti OSN rezoluci č. 1493 (2003), ve které vyjadřuje uspokojení nad tím, že dne 4. dubna 2003 byla v Konžské demokratické republice přijata prozatímní ústava a že dne 30. června 2003 bylo oznámeno vytvoření vlády národní jednoty a transformace. Rovněž vyzývá dárce, aby podpořili zřízení integrované konžské policejní jednotky, a schvaluje, aby mise Organizace spojených národů v KDR (MONUC) poskytla dodatečnou pomoc, která by mohla být potřebná pro její výcvik.

(7)

Ve společném prohlášení o spolupráci mezi OSN a EU při řešení krizí ze dne 29. září 2003 přivítali generální tajemník OSN a předsednictví Rady Evropské unie stávající spolupráci mezi Organizací spojených národů a Evropskou unií v oblasti civilních a vojenských operací pro řešení krizí a posoudili způsoby, jakými lze pomoci zřídit integrovanou policejní jednotku v Kinshase, a zajistit tak bezpečnost pro přechodnou vládu a její orgány.

(8)

Dne 20. října 2003 podala vláda KDR vysokému představiteli pro SZBP Evropské unie oficiální žádost o pomoc při zřízení integrované policejní jednotky, což by mělo přispět k zajištění ochrany státních institucí a posílení orgánů vnitřní bezpečnosti.

(9)

Dne 15. prosince 2003 vyslovil Politický a bezpečnostní výbor souhlas s tím, že Evropská unie by měla podpořit zřízení integrované policejní jednotky ve třech fázích: rekonstrukce a renovace školicího střediska a poskytnutí základního vybavení; výcvik integrované policejní jednotky; a následná kontrola, monitorování a odborné vedení při konkrétním provádění mandátu integrované policejní jednotky po počáteční výcvikové fázi.

(10)

Komise přijala rozhodnutí o financování z Evropského rozvojového fondu (ERF) pro projekt, který zahrnuje technickou pomoc, rekonstrukci školicího střediska a poskytnutí určitého vybavení pro integrovanou policejní jednotku, jakož i odpovídající výcvik.

(11)

Dne 17. května 2004 přijala Rada společnou akci 2004/494/SZBP (6), v níž se Evropská unie zavazuje, že bude „podporovat prostřednictvím pomoci pro zřízení integrované policejní jednotky (IPJ) v Kinshase proces konsolidace vnitřní bezpečnosti v KDR, která představuje podstatný faktor pro mírový proces a rozvoj země.“ Pro tento účel a kromě činností financovaných z ERF poskytla Evropská unie a její členské státy finanční nebo materiální prostředky, aby vláda KDR získala vybavení pro vymáhání práva, zbraně a střelivo, které byly shledány jako nezbytné pro zřízení integrované policejní jednotky.

(12)

Dne 1. října 2004 přijala Rada bezpečnosti OSN rezoluci č. 1565 (2004), v níž rozhodla o prodloužení nasazení MONUC do 31. března 2005. Rada bezpečnosti OSN také rozhodla, že MONUC bude mimo jiné mít mandát, aby na podporu vlády národní jednoty a transformace „přispívala k opatřením na zajištění bezpečnosti institucí a ochrany úředníků podílejících se na transformaci v Kinshase, dokud nebude integrovaná policejní jednotka připravena tento úkol převzít, a napomáhal konžským orgánům udržovat pořádek v jiných strategických oblastech.“

(13)

Současná bezpečnostní situace v KDR se může zhoršit, což by mohlo mít vážné důsledky pro proces upevňování demokracie, právního státu a mezinárodní i regionální bezpečnosti. Pokračující závazek politické úsilí Evropské unie a poskytnutí zdrojů přispěje k zajištění stability v tomto regionu.

(14)

Podle 12. bodu odůvodnění společné akce 2004/494/SZBP „Rada může rozhodnout, že projekt ERF a dodávky vybavení pro vymáhání práva, zbraní a střeliva integrované policejní jednotce musí být přiměřeně následovány prvkem evropské bezpečnostní a obranné politiky pro monitorování, odborného vedení a poradenství“.

(15)

Na zasedání dne 16. listopadu 2004 vyslovil Politický a bezpečnostní výbor souhlas s koncepcí, podle níž bude po projektu ERF následovat mise v rámci evropské bezpečnostní a obranné politiky.

(16)

Dne 22. listopadu 2004 Rada zopakovala své odhodlání úzce spolupracovat s MONUC a poskytovat jí účinnou podporu, aby mohla plnit svůj mandát včetně policejního výcviku,

PŘIJALA TUTO SPOLEČNOU AKCI:

Článek 1

Mise

1.   Evropská unie zřizuje policejní misi Evropské unie (EUPOL „KINSHASA“), aby bylo zajištěno pokračování procesu, který zahájil projekt ERF uvedený ve společné akci 2004/494/SZBP a který zahrnuje zřízení integrované policejní jednotky (IPJ) v Kinshase (KDR) na počátku ledna roku 2005. Před tímto datem, nejpozději 1. prosince 2004, se za účelem přípravy policejní mise vytvoří plánovací tým, který bude vykonávat činnost do zahájení mise.

2.   EUPOL „KINSHASA“ působí v souladu s cíli a ostatními ustanoveními, které jsou obsaženy v prohlášení o mandátu mise uvedeném v článku 3.

Článek 2

Plánovací fáze

1.   Během plánovací fáze sestává plánovací tým z policejního vedoucího mise/vedoucího plánovacího týmu a z personálu nutného k plnění úkolů vyplývajících z potřeb mise.

2.   Souhrnné posouzení rizika bude provedeno jako priorita plánovacího procesu a může být podle potřeby aktualizováno.

3.   Generální sekretariát Rady vypracuje koncepci operací. Plánovací tým potom vypracuje operační plán a určí všechny technické prostředky nutné k provedení EUPOL „KINSHASA“. Koncepce operací a operační plán vezmou v úvahu komplexní vyhodnocení rizika. Koncepci operací a operační plán schvaluje Rada.

Článek 3

Prohlášení o mandátu mise

Evropská unie uskuteční policejní misi v Kinshase (KDR), jejímž cílem je monitorovat zřizování a počáteční fungování IPJ, odborně ji vést a poskytovat jí rady, aby tak bylo zajištěno, že IPJ vyvíjí činnost v souladu s výcvikem absolvovaným v akademickém středisku a s mezinárodními osvědčenými postupy v této oblasti. Tyto činnosti budou zaměřeny na linii velení IPJ s cílem posílit řídící schopnost IPJ a monitorovat operativní jednotky při plnění jejích úkolů, odborně je vést a poskytovat jim rady.

Článek 4

Struktura mise

Misi tvoří velitelství umístěné na operativní základně IPJ. Velitelství se skládá z kanceláře vedoucího mise, skupiny pro monitorování, odborné vedení a poradenství, skupiny pro správní podporu a styčných důstojníků pro styk s nejdůležitějšími činiteli z hlediska IPJ.

Článek 5

Vedoucí mise/policejní komisař

1.   Na návrh generálního tajemníka, vysokého představitele jmenuje Politický a bezpečnostní výbor vedoucího mise/policejního komisaře. Vedoucí mise/policejní komisař vykonává v EUPOL „KINSHASA“ operativní velení a zajišťuje běžné řízení jejích operací.

2.   Vedoucí mise/policejní komisař podepisuje smlouvu s Komisí.

3.   Všichni policisté zůstávají plně pod velením příslušného vnitrostátního orgánu. Vnitrostátní orgány přenášejí operativní velení na vedoucího EUPOL „KINSHASA“.

4.   Vedoucí mise/policejní komisař odpovídá za disciplinární dohled nad personálem. Disciplinární řízení proti vyslanému personálu zahajuje příslušný vnitrostátní orgán nebo orgán Evropské unie.

Článek 6

Personál

1.   Počet a pravomoci personálu EUPOL „KINSHASA“ jsou v souladu s prohlášením o mandátu mise uvedeným v článku 3 a se strukturou mise uvedenou v článku 4.

2.   Policisty vysílají členské státy. Každý členský stát nese náklady na policisty, které vyslal, včetně platů, zdravotního pojištění, dávek jiných než denních dávek a příspěvků na bydlení a cestovních výdajů na cestu do KDR a zpět.

3.   EUPOL „KINSHASA“ přijímá podle potřeby mezinárodní civilní personál a místní personál na smluvním základě.

4.   Přispívající státy nebo orgány Společenství mohou též v případě potřeby vyslat mezinárodní civilní personál. Každý přispívající stát nebo orgán Společenství nese náklady na vyslaný personál, včetně platů, zdravotního pojištění, dávek jiných než denních dávek a příspěvků na bydlení a cestovních výdajů na cestu do KDR a zpět.

Článek 7

Linie velení

Struktura EUPOL „KINSHASA“ má jako operace na řešení krize jednotnou linii velení.

Zvláštní zástupce Evropské unie podává Radě zprávy prostřednictvím generálního tajemníka, vysokého představitele.

Politický a bezpečnostní výbor zajišťuje politickou kontrolu a strategické řízení.

Vedoucí mise/policejní komisař řídí EUPOL „KINSHASA“ a zajišťuje její běžné řízení.

Vedoucí mise/policejní komisař podává zprávy generálnímu tajemníku, vysokému představiteli prostřednictvím zvláštního zástupce EU.

Generální tajemník, vysoký představitel dává pokyny vedoucímu mise/policejnímu komisaři prostřednictvím zvláštního zástupce EU.

Článek 8

Politická kontrola a strategické řízení

1.   Politickou kontrolu a strategické řízení mise vykonává Politický a bezpečnostní výbor pod vedením Rady. Rada zmocňuje Politický a bezpečnostní výbor k přijímání odpovídajících rozhodnutí v souladu s článkem 25 Smlouvy. Toto zmocnění zahrnuje pravomoci měnit operační plán a linii velení. Rozhodovací pravomoc, pokud jde o cíle a ukončení operace, má i nadále Rada, které je nápomocen generální tajemník, vysoký představitel.

2.   Zvláštní zástupce EU vydává policejnímu vedoucímu mise pokyny v otázkách místní politiky. Zvláštní zástupce EU zajišťuje koordinaci s dalšími zúčastněnými činiteli EU a vztahy s orgány hostitelského státu.

3.   Politický a bezpečnostní výbor předkládá Radě pravidelné zprávy s přihlédnutím ke zprávám zvláštního zástupce EU.

4.   Policejní vedoucí mise pravidelně předkládá zprávy o průběhu mise Politickému a bezpečnostnímu výboru. Politický a bezpečnostní výbor může policejního vedoucího mise přizvat podle potřeby na svá jednání.

Článek 9

Účast třetích států

1.   Aniž je dotčena rozhodovací samostatnost Evropské unie a jednotný institucionální rámec Unie, budou přistupující státy vyzvány a kandidátské a jiné třetí státy mohou být vyzvány, aby přispěly k EUPOL „KINSHASA“ tím, že ponesou náklady na vyslání policistů nebo jimi vyslaného mezinárodního civilního personálu, včetně platů, dávek a cestovních výdajů na cestu do KDR a zpět, a že případně přispějí na provozní náklady EUPOL „KINSHASA“.

2.   Rada zmocňuje Politický a bezpečnostní výbor, aby na doporučení policejního vedoucího mise a Výboru pro civilní aspekty řešení krizí přijímal odpovídající rozhodnutí o přijetí navrhovaných příspěvků.

3.   Třetí státy přispívající na EUPOL „KINSHASA“ mají z hlediska běžného řízení operace stejná práva a stejné povinnosti jako členské státy Evropské unie, které se operace účastní.

4.   Politický a bezpečnostní výbor přijme vhodná opatření s ohledem na ujednání týkající se účasti a v případě potřeby předloží návrh Radě, též o případné finanční účasti třetích států na společných nákladech.

5.   Podrobná úprava účasti třetích států bude předmětem dohod podle článku 24 Smlouvy. O této úpravě může jménem předsednictví jednat generální tajemník, vysoký představitel, který je nápomocen předsednictví. Jestliže EU a třetí stát uzavřely dohodu, kterou se vytváří rámec pro účast třetího státu na operacích EU pro řešení krizí, použijí se v souvislosti s touto operací ustanovení takové dohody.

Článek 10

Finanční ujednání

1.   Náklady na provedení této společné akce činí nejvýše 4 370 000 EUR určených na úhradu nákladů na plánovací fázi a na rok 2005.

2.   Pokud jde o výdaje financované z rozpočtu Společenství,

a)

výdaje se spravují podle pravidel a postupů Společenství použitelných pro rozpočet s tou výjimkou, že žádné předběžné financování nezůstává ve vlastnictví Společenství. Příslušníkům třetích států je umožněno účastnit se nabídkových řízení;

b)

vedoucí plánovacího týmu/policejní vedoucí mise podává Komisi, která nad ním vykonává dohled, komplexní zprávy o činnostech vykonaných v rámci své smlouvy.

3.   Finanční ujednání respektují operativní požadavky EUPOL „KINSHASA“, včetně slučitelnosti vybavení a interoperability týmů.

Článek 11

Společenství a další příslušné akce

1.   Rada bere na vědomí, že Komise zamýšlí směrovat svou činnost k dosahování cílů této společné akce, případně prostřednictvím vhodných opatření Společenství.

2.   Rada rovněž bere na vědomí, že v Kinshase i v Bruselu je třeba zajistit koordinaci, mimo jiné s ohledem na případné budoucí projekty v rámci ERF, a brát při tom v úvahu stávající koordinační mechanismy.

Článek 12

Poskytování utajovaných skutečností

1.   Generální tajemník, vysoký představitel je v souladu s bezpečnostními předpisy Rady oprávněn poskytovat třetím státům přidruženým k této společné akci utajované skutečnosti a dokumenty Evropské unie vytvořené pro účely operace až do úrovně „CONFIDENTIEL UE“.

2.   Generální tajemník, vysoký představitel je v souladu s operativními potřebami mise a v souladu s bezpečnostními předpisy Rady též oprávněn poskytovat OSN utajované skutečnosti a dokumenty Evropské unie vytvořené pro účely operace až do úrovně „RESTREINT UE“. Za tím účelem budou vypracována místní ujednání.

3.   V případě zvláštní a neodkladné operativní potřeby je v souladu s bezpečnostními předpisy Rady generální tajemník, vysoký představitel též oprávněn poskytnout hostitelskému státu utajované skutečnosti a dokumenty Evropské unie vytvořené pro účely operace až do úrovně „CONFIDENTIEL UE“. Ve všech ostatních případech se tyto skutečnosti a dokumenty poskytují hostitelskému státu v souladu s postupy odpovídajícími úrovni spolupráce hostitelského státu s Evropskou unií.

4.   Generální tajemník, vysoký představitel je oprávněn poskytnout třetím státům přidruženým k této společné akci neutajované dokumenty o jednáních Rady týkajících se operace, které jsou předmětem služebního tajemství podle čl. 6 odst. 1 jednacího řádu Rady.

Článek 13

Postavení personálu EUPOL „KINSHASA“

1.   Postavení personálu EUPOL „KINSHASA“ v KDR, včetně případných výsad, imunit a dalších záruk nutných k plnému provedení a řádnému fungování EUPOL „KINSHASA“, bude dohodnuto postupem podle článku 24 Smlouvy. Tuto dohodu může jménem předsednictví sjednat generální tajemník, vysoký představitel, který je předsednictví nápomocen.

2.   Státní orgán nebo orgán EU, které vyslaly člena personálu, nesou odpovědnost za řešení veškerých stížností souvisejících s vysláním, které podá člen personálu nebo které se týkají člena personálu. Za zahájení řízení proti vyslané osobě odpovídá dotyčný orgán státu nebo Společenství.

Článek 14

Vstup v platnost, trvání a výdaje

Tato společná akce vstupuje v platnost dnem přijetí.

Její použitelnost končí dnem 31. prosince 2005.

Výdaje jsou způsobilé ode dne přijetí společné akce.

Článek 15

Zveřejnění

Tato společná akce bude zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 9. prosince 2004.

Za Radu

L. J. BRINKHORST

předseda


(1)  Úř. věst. L 21, 28.1.2004, s. 25.

(2)  Úř. věst. L 143, 11.6.2003, s. 50.

(3)  Úř. věst. L 318, 16.12.2000, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 234, 3.7.2004, s. 13.

(5)  Úř. věst. L 249, 1.10.2003, s. 64.

(6)  Úř. věst. L 182, 19.5.2004, s. 41.


Top