EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0846

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 846/2004/ES ze dne 29. dubna 2004, kterým se mění rozhodnutí Rady 2000/821/ES o provádění programu na podporu rozvoje, distribuce a propagace evropských audiovizuálních děl (MEDIA Plus – Rozvoj, distribuce a propagace) (2001 až 2005)

OJ L 157, 30.4.2004, p. 4–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 034 P. 824 - 824
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 034 P. 824 - 824
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 034 P. 824 - 824
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 034 P. 824 - 824
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 034 P. 824 - 824
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 034 P. 824 - 824
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 034 P. 824 - 824
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 034 P. 824 - 824
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 034 P. 824 - 824

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/846(1)/oj

32004D0846Úřední věstník L 157 , 30/04/2004 S. 0004 - 0006


Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 846/2004/ES

ze dne 29. dubna 2004,

kterým se mění rozhodnutí Rady 2000/821/ES o provádění programu na podporu rozvoje, distribuce a propagace evropských audiovizuálních děl (MEDIA Plus – Rozvoj, distribuce a propagace) (2001 až 2005)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 157 odst. 3 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru [1],

s ohledem na stanovisko Výboru regionů [2],

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy [3],

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Rozhodnutím 2000/821/ES [4] zavedla Rada program MEDIA Plus, který podporuje rozvoj, distribuci a propagaci evropských audiovizuálních projektů a měl by probíhat od 1. ledna 2001 do 31. prosince 2005.

(2) Je nezbytné zajistit návaznost politiky Společenství pro podporu evropského audiovizuálního sektoru s ohledem na cíle, které Společenství sleduje podle článku 157 Smlouvy.

(3) Je také nezbytné, aby Komise poskytla úplnou a podrobnou hodnotící zprávu o programu MEDIA Plus nejpozději do 31. prosince 2005, aby mohl zákonodárný orgán včas zvážit návrh nového programu MEDIA Plus, jehož zahájení se plánuje v roce 2007, a aby mohl rozpočtový orgán posoudit potřebu nového finančního rámce,

ROZHODLY TAKTO:

Článek 1

Rozhodnutí 2000/821/ES se mění takto:

1) V čl. 1 odst. 1 se datum 31. prosince 2005 nahrazuje datem 31. prosince 2006.

2) V čl. 5 odst. 2 se referenční částka 350 milionů EUR nahrazuje částkou 453,60 milionů EUR, jež zahrnuje úpravu v důsledku rozšíření, která následovala po přezkoumání finančního výhledu.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Ve Štrasburku dne 29. dubna 2004.

Za Evropský parlament

předseda

P. Cox

Za Radu

předseda

M. McDowell

[1] Úř. věst. C 10, 14.1.2004, s. 8.

[2] Úř. věst. C 23, 27.1.2004, s. 24.

[3] Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 12. února 2004 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 26. dubna 2004.

[4] Úř. věst. L 336, 30.12.2000, s. 82.

--------------------------------------------------

Top