Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0844

2004/844/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 9. listopadu 2004, kterým se zavádí standardní formulář pro žádosti o právní pomoc, v souladu se směrnicí Rady č. 2003/8/ES o zlepšení přístupu ke spravedlnosti v přeshraničních sporech stanovením minimálních společných pravidel pro právní pomoc v těchto sporech (oznámeno pod číslem K(2004) 4285)

OJ L 365, 10.12.2004, p. 27–34 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 269M , 14.10.2005, p. 87–94 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 007 P. 82 - 89
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 007 P. 82 - 89
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 007 P. 11 - 18

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/844/oj

10.12.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 365/27


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 9. listopadu 2004,

kterým se zavádí standardní formulář pro žádosti o právní pomoc, v souladu se směrnicí Rady č. 2003/8/ES o zlepšení přístupu ke spravedlnosti v přeshraničních sporech stanovením minimálních společných pravidel pro právní pomoc v těchto sporech

(oznámeno pod číslem K(2004) 4285)

(2004/844/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady č. 2003/8/ES ze dne 27. ledna 2003 o zlepšení přístupu ke spravedlnosti v přeshraničních sporech stanovením minimálních společných pravidel pro právní pomoc v těchto sporech (1), a zejména na čl. 16 odst. 1 uvedené směrnice,

po konzultaci s výborem zřízeným v souladu s čl. 17 odst. 1 směrnice 2003/8/ES,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V ustanovení čl. 16 odst. 1 směrnice 2003/8/ES se stanoví, že Komise musí zavést standardní formulář pro žádosti o právní pomoc a pro předávání těchto žádostí.

(2)

Standardní formulář pro předávání žádostí o právní pomoc mezi soudními orgány členských států byl zaveden rozhodnutím Komise K(2003) 1829 (2).

(3)

Podle ustanovení čl. 16 odst. 2 pododstavce 2 směrnice 2003/8/ES, bude standardní formulář pro žádosti o právní pomoc zaveden nejpozději do 30. listopadu 2004. Uvedený formulář by se proto měl zavést tímto rozhodnutím.

(4)

V souladu s články 1 a 2 Protokolu o postavení Dánska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o založení Evropského společenství, se Dánsko nepodílí na přijímání směrnice 2003/8/ES, a proto pro Dánsko není toto rozhodnutí závazné ani použitelné,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Standardní formulář pro žádosti o právní pomoc, v souladu se směrnicí 2003/8/ES, je uveden v příloze.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 9. listopadu 2004.

Za Komisi

António VITORINO

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 26, 31.1.2003, s. 41.

(2)  Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.


PŘÍLOHA

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


Top