Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0379

Rozhodnutí Komise ze dne 26. dubna 2004, kterým se mění rozhodnutí 2001/471/ES, pokud jde o bakteriologické testy v některých masných závodech (oznámeno pod číslem K(2004) 1519)Text s významem pro EHP

OJ L 144, 30.4.2004, p. 1–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 044 P. 284 - 285
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 044 P. 284 - 285
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 044 P. 284 - 285
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 044 P. 284 - 285
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 044 P. 284 - 285
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 044 P. 284 - 285
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 044 P. 284 - 285
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 044 P. 284 - 285
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 044 P. 284 - 285
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 056 P. 251 - 252
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 056 P. 251 - 252

No longer in force, Date of end of validity: 10/01/2006; Implicitně zrušeno 32006D0765

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/379/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

32004D0379

Rozhodnutí Komise ze dne 26. dubna 2004, kterým se mění rozhodnutí 2001/471/ES, pokud jde o bakteriologické testy v některých masných závodech (oznámeno pod číslem K(2004) 1519)Text s významem pro EHP

CS.ES Kapitola 3 Svazek 44 S. 284 - 285
ET.ES Kapitola 3 Svazek 44 S. 284 - 285
HU.ES Kapitola 3 Svazek 44 S. 284 - 285
LT.ES Kapitola 3 Svazek 44 S. 284 - 285
LV.ES Kapitola 3 Svazek 44 S. 284 - 285
MT.ES Kapitola 3 Svazek 44 S. 284 - 285
PL.ES Kapitola 3 Svazek 44 S. 284 - 285
SK.ES Kapitola 3 Svazek 44 S. 284 - 285
SL.ES Kapitola 3 Svazek 44 S. 284 - 285


Rozhodnutí Komise

ze dne 26. dubna 2004,

kterým se mění rozhodnutí 2001/471/ES, pokud jde o bakteriologické testy v některých masných závodech

(oznámeno pod číslem K(2004) 1519)

(Text s významem pro EHP)

(2004/379/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 64/433/EHS ze dne 26. června 1964 o hygienických otázkách obchodu s čerstvým masem uvnitř Společenství [1], a zejména na čl. 10 odst. 2 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Rozhodnutí Komise 2001/471/ES [2] ukládá provozovatelům zařízení vyrábějících maso povinnost provádět pravidelné kontroly obecných hygienických podmínek výroby.

(2) Uvedené rozhodnutí stanoví metody bakteriologických testů jatečně upravených těl skotu, prasat, ovcí, koz a koňovitých. Uvádí, že výsledky bakteriologických testů musí být převedeny do hodnot dekadických logaritmů denních průměrů, aby mohly být porovnány se stanovenými limity.

(3) Členské státy používají v současnosti dvě různé metody výpočtu pro převádění výsledků testů do průměrných hodnot dekadických logaritmů, což vede k rozdílným číselným hodnotám.

(4) Zavedení bakteriologických testů musí být ve Společenství harmonizováno. Metoda výpočtu pro převod výsledků bakteriologických testů masa stanovená rozhodnutím 2001/471/ES musí být proto objasněna.

(5) Proto je třeba pozměnit rozhodnutí 2001/471/ES.

(6) Opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha rozhodnutí 2001/471/ES se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí se použije ode dne 20. května 2004.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 26. dubna 2004.

Za Komisi

David Byrne

člen Komise

[1] Úř. věst. L 121, 29.7.1964, s. 2012/64. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 95/23/ES (Úř. věst. L 243, 11.10.1995, s. 7).

[2] Úř. věst. L 165, 21.6.2001, s. 48.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

Část I přílohy rozhodnutí 2001/471/ES se mění takto:

1. V oddíle nazvaném

"Použití mikrobiologických kritérií na výsledky testů vyříznutých vzorků (tabulka 1)"

se první věta nahrazuje tímto:

"Denní průměr dekadických logaritmů z výsledků musí být zařazen do jedné ze tří kategorií pro ověření kontroly procesu: přijatelné, mezní a nepřijatelné."

2. Tabulka 1 se nahrazuje tímto:

"Tabulka 1

Denní průměr hodnot dekadických logaritmů [1] pro mezní a nepřijatelné výsledky kritérií bakteriální činnosti pro skot, prasata, ovce, kozy a koňovité (ktj/cm2) pro vzorky odebrané destruktivní metodou

| Přijatelné | Mezní (> m aleM) | Nepřijatelné (> M) |

| Skot/ovce/kozy/koňovití | Prasata | Skot/prasata/ovce/kozy/koňovití | Skot/prasata/ovce/kozy/koňovití |

Denní průměr hodnot dekadických logaritmů pro | Celkový počet mikroorganismů (TVC) | < 3,5 | < 4,0 | 3,5 (prasata: 4,0) - 5,0 | > 5,0 |

Entero-bakterie | < 1,5 | < 2,0 | 1,5 (prasata: 2,0) - 2,5 (prasata: 3,0) | > 2,5 (prasata: > 3,0) |

[1] "Denní průměr hodnot dekadických logaritmů se získá tak, že nejprve vypočítáme hodnotu dekadického logaritmu (log"10") z každého jednotlivého výsledku testu a pak provedeme aritmetický průměr těchto hodnot dekadických logaritmů."

--------------------------------------------------

Top