EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R0608

Nařízení komise (ES) č. 608/2003 ze dne 2. dubna 2003, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2505/96, pokud jde o objem kvót některých autonomních celních kvót Společenství

OJ L 86, 3.4.2003, p. 20–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 013 P. 261 - 261
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 013 P. 261 - 261
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 013 P. 261 - 261
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 013 P. 261 - 261
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 013 P. 261 - 261
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 013 P. 261 - 261
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 013 P. 261 - 261
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 013 P. 261 - 261
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 013 P. 261 - 261

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2003; Implicitně zrušeno 32004R0226

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/608/oj

32003R0608Official Journal L 086 , 03/04/2003 P. 0020 - 0020


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 608/2003

ze dne 2. dubna 2003,

kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2505/96, pokud jde o objem kvót některých autonomních celních kvót Společenství

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2505/96 ze dne 20. prosince 1996 o otevření a správě autonomních celních kvót Společenství pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky[1], naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2287/2002[2], a zejména na článek 6 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Výše kvót stanovená v nařízení (ES) č. 2505/96 pro určité autonomní celní kvóty Společenství není dostačující pro uspokojení potřeb průmyslu Společenství v běžném kvótovém období.

(2) Aby se zajistilo nepřetržité využívání těchto kvót, je třeba výše kvót zvýšit s účinkem od 1. ledna 2003 nebo 1. července 2002, v závislosti na datu otevření těchto kvót.

(3) Nařízení (ES) č. 2505/96 je třeba příslušným způsobem změnit.

(4) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (ES) č. 2505/96 se mění takto:

1. Pro kvótové období od 1. ledna do 30. června 2003 se výše celní kvóty s pořadovým číslem 09.2612 nahrazuje výší 150 tun.

2. Pro kvótové období od 1. července do 30. června 2003 se výše celní kvóty s pořadovým číslem 09.2976 nahrazuje výší 900 000 jednotek.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2003, s výjimkou čl. 1 bodu 2, který se použije ode dne 1. července 2002.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 2. dubna 2003.

Za Komisi

Frederik BOLKESTEIN

člen Komise

[1] Úř. věst. L 345, 31.12.1996, s. 1.

[2] Úř. věst. L 348, 21.12.2002, s. 42.

Top