Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003D0863

Rozhodnutí Komise ze dne 2. prosince 2003 o osvědčeních o zdravotní nezávadnosti pro dovoz živočišných produktů ze Spojených států amerických (oznámeno pod číslem K(2003) 4444)Text s významem pro EHP

OJ L 325, 12.12.2003, p. 46–58 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 041 P. 357 - 369
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 041 P. 357 - 369
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 041 P. 357 - 369
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 041 P. 357 - 369
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 041 P. 357 - 369
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 041 P. 357 - 369
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 041 P. 357 - 369
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 041 P. 357 - 369
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 041 P. 357 - 369
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 051 P. 281 - 293
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 051 P. 281 - 293
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 030 P. 150 - 162

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/863/oj

32003D0863Úřední věstník L 325 , 12/12/2003 S. 0046 - 0058


Rozhodnutí Komise

ze dne 2. prosince 2003

o osvědčeních o zdravotní nezávadnosti pro dovoz živočišných produktů ze Spojených států amerických

(oznámeno pod číslem K(2003) 4444)

(Text s významem pro EHP)

(2003/863/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na rozhodnutí Rady 98/258/ES ze dne 16. března 1998 o uzavření dohody mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými o hygienických opatřeních na ochranu zdraví lidí a zvířat při obchodu s živými zvířaty a živočišnými produkty [1], a zejména na článek 3 uvedeného rozhodnutí,

s ohledem na směrnici Rady 72/462/EHS ze dne 12. prosince 1972 o veterinárních a hygienických otázkách dovozu skotu, prasat, ovcí a koz, čerstvého masa nebo masných výrobků ze třetích zemí [2], naposledy pozměněnou nařízením (ES) č. 807/2003 [3], a zejména na čl. 11 odst. 2. a čl. 22 odst. 2 uvedené směrnice, a na odpovídající ustanovení ostatních směrnic, jimiž se stanoví hygienické podmínky a vzory osvědčení pro dovoz živých zvířat a živočišných produktů ze třetích zemí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Příloha V dohody mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými o hygienických opatřeních na ochranu zdraví lidí a zvířat při obchodu s živými zvířaty a živočišnými produkty (dále jen "dohoda") mimo jiné stanoví hygienická opatření pro čerstvé maso, masné výrobky a některé jiné živočišné produkty, které jsou předmětem obchodu se Spojenými státy, u nichž byla uznána rovnocennost.

(2) Směrnice Rady 92/118/EHS ze dne 17. prosince 1992 o veterinárních a hygienických předpisech pro obchod s produkty živočišného původu ve Společenství a jejich dovoz do Společenství, pokud se na ně nevztahujízvláštní předpisy Společenství uvedené v kapitole I přílohy A směrnice 89/662/EHS, a pokud jde o patogenní původce, směrnice 90/425/EHS [4] naposledy pozměněná rozhodnutím Komise 2003/721/ES [5] stanoví zvláštní požadavky na osvědčení pro zvířata a produkty živočišného původu z důvodu zamezení šíření chorob zvířat a lidí.

(3) Článek 10 směrnice 92/118/EHS stanoví, že želatina a kolagen k lidské spotřebě určené k dovozu do Evropského společenství musejí být opatřeny osvědčením o zdravotní nezávadnosti podle vzoru uvedeného v kapitole 4 přílohy II.

(4) Rozhodnutím Komise 2003/833/ES [6], kterým se jménem Evropského společenství schvalují změny příloh dohody mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými o hygienických opatřeních na ochranu zdraví lidí a zvířat při obchodu s živými zvířaty a živočišnými produkty, byla schválena a měla by být prováděna doporučení Smíšeného řídícího výboru zřízeného na základě dohody o rovnocennosti norem Spojených států pro želatinu a kolagen s normami Společenství. V důsledku toho by měla být pro dovoz želatiny a kolagenu ze Spojených států do Společenství zavedena vzorová osvědčení poskytující odpovídající záruky.

(5) Do té doby, než Spojené státy potvrdí svůj souhlas se změnami dohody, by Společenství mělo nejprve prozatímně uznat zaručenou rovnocennost právních předpisů Spojených států.

(6) Opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Členské státy schválí dovoz želatiny a kolagenu k lidské spotřebě ze Spojených států, pokud je doprovází jedním nebo více úředním osvědčením/i o zdravotní nezávadnosti v souladu se vzory stanovenými v příloze A a B.

Článek 2

Toto rozhodnutí je použitelné ode dne 15. prosince 2003.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 2. prosince 2003.

Za Komisi

David Byrne

člen Komise

[1] Úř. věst. L 118, 21.4.1998, s. 1.

[2] Úř. věst. L 302, 31.12.1972, s. 28.

[3] Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 36.

[4] Úř. věst. L 62, 15.3.1993, s. 49.

[5] Úř. věst. L 260, 11.10.2003, s. 21.

[6] Úř. věst. 316, 29.11.2003, s. 20.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA A

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA B

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Top