EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003D0020(01)

Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 18. prosince 2003 o podmínkách pro převody podílů na základním kapitálu Evropské centrální banky mezi národními centrálními bankami a pro úpravu splaceného základního kapitálu (ECB/2003/20)

OJ L 9, 15.1.2004, p. 32–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 10 Volume 003 P. 331 - 334
Special edition in Estonian: Chapter 10 Volume 003 P. 331 - 334
Special edition in Latvian: Chapter 10 Volume 003 P. 331 - 334
Special edition in Lithuanian: Chapter 10 Volume 003 P. 331 - 334
Special edition in Hungarian Chapter 10 Volume 003 P. 331 - 334
Special edition in Maltese: Chapter 10 Volume 003 P. 331 - 334
Special edition in Polish: Chapter 10 Volume 003 P. 331 - 334
Special edition in Slovak: Chapter 10 Volume 003 P. 331 - 334
Special edition in Slovene: Chapter 10 Volume 003 P. 331 - 334
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 005 P. 216 - 219
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 005 P. 216 - 219

No longer in force, Date of end of validity: 01/01/2009; Zrušeno 32008D0025(01)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/46(1)/oj

32003D0020(01)Úřední věstník L 009 , 15/01/2004 S. 0032 - 0035


Rozhodnutí Evropské centrální banky

ze dne 18. prosince 2003

o podmínkách pro převody podílů na základním kapitálu Evropské centrální banky mezi národními centrálními bankami a pro úpravu splaceného základního kapitálu

(ECB/2003/20)

(2004/46/ES)

RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky, a zejména na článek 28.5 tohoto statutu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Úprava vážených podílů přidělených národním centrálním bankám v klíči pro upisování základního kapitálu Evropské centrální banky (ECB) (dále jen "vážené podíly v klíči pro upisování základního kapitálu" a "klíč pro upisování základního kapitálu"), uvedená v rozhodnutí ECB/2003/17 ze dne 18. prosince 2003 o procentních podílech národních centrálních bank v klíči pro upisování základního kapitálu Evropské centrální banky [1], vyžaduje, aby Rada guvernérů stanovila podmínky převodů podílů na základním kapitálu mezi národními centrálními bankami tak, aby rozdělení těchto podílů odpovídalo provedeným úpravám.

(2) Rozhodnutí ECB/2003/18 ze dne 18. prosince 2003 o opatřeních nezbytných ke splacení základního kapitálu Evropské centrální banky zúčastněnými centrálními bankami [2] stanoví, jakým způsobem a v jaké výši mají národní centrální banky členských zemí, které přijaly euro (dále jen "zúčastněné národní centrální banky"), splatit základní kapitál ECB s ohledem na upravený klíč pro upisování základního kapitálu. Rozhodnutí ECB/2003/19 ze dne 18. prosince 2003 o opatřeních nezbytných ke splacení základního kapitálu Evropské centrální banky nezúčastněnými národními centrálními bankami [3] stanoví procentní podíl, který mají národní centrální banky členských zemí, jež nepřijaly euro (dále jen "nezúčastněné národní centrální banky"), splatit dne 1. ledna 2004 s ohledem na upravený klíč pro upisování základního kapitálu.

(3) Zúčastněné národní centrální banky splatily své podíly na upsaném základním kapitálu ECB v souladu s rozhodnutím ECB/1998/2 [4] a v případě Trapeza tis Ellados v souladu s článkem 2 rozhodnutí ECB/2000/14 a rozhodnutím ECB/1998/14 [5]. Vzhledem k této skutečnosti se v článku 2 rozhodnutí ECB/2003/18 [6] stanoví, že buď zúčastněná národní centrální banka převede dodatečnou částku na ECB, nebo ECB převede částku zpět na zúčastněnou národní centrální banku tak, aby bylo dosaženo částek stanovených v tabulce v článku 1 rozhodnutí ECB/2003/18. Nezúčastněné národní centrální banky rovněž splatily své podíly na upsaném základním kapitálu ECB v souladu s rozhodnutím ECB/1998/14. Vzhledem k této skutečnosti se v článku 2 rozhodnutí ECB/2003/19 stanoví, že buď nezúčastněná národní centrální banka převede dodatečnou částku na ECB, nebo ECB převede částku zpět na nezúčastněnou národní centrální banku tak, aby bylo dosaženo částek stanovených v tabulce v článku 1 rozhodnutí ECB/2003/19,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Převod podílů na základním kapitálu

S ohledem na podíl na základním kapitálu ECB, který každá národní centrální banka upíše k 31. prosinci 2003, a podíl na základním kapitálu ECB, který každá národní centrální banka upíše od 1. ledna 2004 v důsledku úpravy vážených podílů v klíči pro upisování základního kapitálu uvedené v článku 2 rozhodnutí ECB/2003/17, převedou národní centrální banky podíly na základním kapitálu mezi sebou prostřednictvím převodů na ECB a z ECB tak, aby rozdělení těchto podílů na základním kapitálu dne 1. ledna 2004 odpovídalo upraveným váženým podílům. V tomto smyslu, na základě tohoto článku, a aniž by bylo zapotřebí dalších formalit nebo úkonů, každá národní centrální banka dne 1. ledna 2004 buď převede, nebo obdrží podíl na upsaném základním kapitálu ECB, který je uveden vedle jejího názvu ve čtvrtém sloupci tabulky v příloze I tohoto rozhodnutí, přičemž znaménko "+" označuje podíl na základním kapitálu, který ECB převede na národní centrální banku, a znaménko "−" označuje podíl na základním kapitálu, který národní centrální banka převede na ECB.

Článek 2

Úprava splaceného základního kapitálu

1. S ohledem na částku základního kapitálu ECB, kterou každá národní centrální banka splatila, a částku základního kapitálu ECB, kterou každá národní centrální banka splatí dne 1. ledna 2004, jak se stanoví v článku 1 rozhodnutí ECB/2003/18 pro zúčastněné národní centrální banky a pro nezúčastněné národní centrální banky v článku 1 rozhodnutí ECB/2003/19, každá národní centrální banka dne 2. ledna 2004 buď převede, nebo obdrží čistou částku (v eurech), uvedenou vedle jejího názvu ve čtvrtém sloupci tabulky v příloze II tohoto rozhodnutí, přičemž znaménko "+" označuje částku, kterou národní centrální banka převede na ECB, a znaménko "−" označuje částku, kterou na tuto národní centrální banku převede ECB.

2. ECB a národní centrální banky, jež jsou povinny převést částku v souladu s odstavcem 1, převedou dne 2. ledna 2004 odděleně úroky, které vzniknou za období od 1. ledna 2004 do 2. ledna 2004 z jednotlivých částek, jež mají ECB a národní centrální banky převést podle odstavce 1. Převodci a příjemci těchto úroků se shodují s převodci a příjemci částek, ze kterých úroky vznikly.

Článek 3

Obecná ustanovení

1. Převody uvedené v článku 2 se uskutečňují prostřednictvím transevropského expresního automatizovaného systému zúčtování plateb v reálném čase (TARGET).

2. Výpočet úroků, které vzniknou podle čl. 2 odst. 2, se provádí denně s použitím metody výpočtu skutečný počet dnů/360, pomocí sazby rovnající se mezní úrokové sazbě, kterou použil Evropský systém centrálních bank při poslední hlavní refinanční operaci.

3. ECB a národní centrální banky, které jsou povinny provést převod podle článku 2, dají v danou dobu nezbytné příkazy k řádnému a včasnému provedení tohoto převodu.

Článek 4

Závěrečná ustanovení

1. Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 19. prosince 2003.

2. Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 18. prosince 2003.

Za Radu guvernérů ECB

Jean-Claude Trichet

[1] Úř. věst. L 9, 15.1.2004, s. 27.

[2] Úř. věst. L 9, 15.1.2004, s. 29.

[3] Úř. věst. L 9, 15.1.2004, s. 31.

[4] Úř. věst. L 8, 14.01.1999, s. 33.

[5] Úř. věst. L 336, 30.12.2000, s. 110.

[6] Úř. věst. L 110, 28.04.1999, s. 33.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

ZÁKLADNÍ KAPITÁL UPSANÝ NÁRODNÍMI CENTRÁLNÍMI BANKAMI

Národní centrální banka | Podíl upsaný k 31. prosinci 2003 (v eurech) | Podíl upsaný od 1. ledna 2004 (v eurech) | Podíl, který má být převeden (v eurech) |

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique | 143290000 | 141485000 | - 1805000 |

Deutsche Bundesbank | 1224675000 | 1170200000 | - 54475000 |

Trapeza tis Ellados | 102820000 | 108070000 | + 5250000 |

Banco de España | 444675000 | 439005000 | - 5670000 |

Banque de France | 841685000 | 825875000 | - 15810000 |

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland | 42480000 | 51270000 | + 8790000 |

Banca d'Italia | 744750000 | 728630000 | - 16120000 |

Banque centrale du Luxembourg | 7460000 | 8540000 | + 1080000 |

De Nederlandsche Bank | 213900000 | 221615000 | + 7715000 |

Österreichische Nationalbank | 117970000 | 115095000 | - 2875000 |

Banco de Portugal | 96160000 | 100645000 | + 4485000 |

Suomen Pankki | 69850000 | 71490000 | + 1640000 |

Danmarks Nationalbank | 83545000 | 86080000 | + 2535000 |

Sveriges Riksbank | 132685000 | 133180000 | + 495000 |

Bank of England | 734055000 | 798820000 | + 64765000 |

Celkem: | 5000000000 | 5000000000 | 0 |

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPLACENÝ NÁRODNÍMI CENTRÁLNÍMI BANKAMI

Národní centrální banka | Podíl splacený k 31. prosinci 2003 (v eurech) | Podíl splacený od 1. ledna 2004 (v eurech) | Převedená částka (v eurech) |

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique | 143290000 | 141485000 | - 1805000 |

Deutsche Bundesbank | 1224675000 | 1170200000 | - 54475000 |

Trapeza tis Ellados | 102820000 | 108070000 | + 5250000 |

Banco de España | 444675000 | 439005000 | - 5670000 |

Banque de France | 841685000 | 825875000 | - 15810000 |

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland | 42480000 | 51270000 | + 8790000 |

Banca d'Italia | 744750000 | 728630000 | - 16120000 |

Banque centrale du Luxembourg | 7460000 | 8540000 | + 1080000 |

De Nederlandsche Bank | 213900000 | 221615000 | + 7715000 |

Österreichische Nationalbank | 117970000 | 115095000 | - 2875000 |

Banco de Portugal | 96160000 | 100645000 | + 4485000 |

Suomen Pankki | 69850000 | 71490000 | + 1640000 |

Danmarks Nationalbank | 4177250 | 4304000 | + 126750 |

Sveriges Riksbank | 6634250 | 6659000 | + 24750 |

Bank of England | 36702750 | 39941000 | + 3238250 |

Celkem: | 4097229250 | 4032824000 | - 64405250 |

--------------------------------------------------

Top