Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002D0300

Rozhodnutí Komise ze dne 18. dubna 2002 o seznamu schválených oblastí, pokud jde o Bonamia ostreae a/nebo Marteilia refringens (oznámeno pod číslem K(2002) 1426)Text s významem pro EHP

OJ L 103, 19.4.2002, p. 24–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 035 P. 397 - 399
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 035 P. 397 - 399
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 035 P. 397 - 399
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 035 P. 397 - 399
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 035 P. 397 - 399
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 035 P. 397 - 399
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 035 P. 397 - 399
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 035 P. 397 - 399
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 035 P. 397 - 399
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 041 P. 216 - 218
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 041 P. 216 - 218

No longer in force, Date of end of validity: 01/08/2009; Zrušeno 32009D0177 . Latest consolidated version: 25/10/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/300/oj

32002D0300Official Journal L 103 , 19/04/2002 P. 0024 - 0026


ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 18. dubna 2002

o seznamu schválených oblastí, pokud jde o Bonamia ostreae a/nebo Marteilia refringens

(oznámeno pod číslem K(2002) 1426)

(Text s významem pro EHP)

(2002/300/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 91/67/EHS ze dne 28. ledna 1991 o veterinárních předpisech pro uvádění živočichů pocházejících z akvakultury a produktů akvakultury na trh1, naposledy pozměněnou směrnicí 98/45/ES2, a zejména na článek 5 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Za účelem získání statusu schválené oblasti, pokud jde o jednu nebo druhou z chorob měkkýšů známých pod názvy bonamióza a marteilióza, jsou-li způsobeny patogenními původci Bonamia ostreae (B. ostreae) a Marteilia refrigens (M. refringens), předkládají členské státy důkazy a vnitrostátní pravidla zajišťující dodržování podmínek podle směrnice 91/67/EHS.

(2) Rozhodnutím Komise 93/55/EHS3 ve znění rozhodnutí 93/169/EHS4 se mění záruky pro umístění měkkýšů do oblastí, pro něž byl schválen program týkající se B. ostreae a M. refringens.

(3) Program týkající se bonamiózy a marteiliózy v Irsku byl schválen rozhodnutím Komise 93/56/EHS5;

(4) Nařízení Rady (EHS) č. 706/73 ze dne 12. března 1973 o předpisech Společenství vztahujících se na britské Normanské ostrovy a ostrov Man, pokud jde o obchod se zemědělskými produkty 6 ve znění nařízení (EHS) č. 1174/867 stanoví, že veterinární předpisy se uplatňují vůči těmto ostrovům na produkty dovážené na tyto ostrovy nebo vyvážené z těchto ostrovů do Společenství za stejných podmínek jako ve Spojeném království.

(5) Programy týkající se bonamiózy a marteiliózy předložené Spojeným královstvím byly schváleny rozhodnutími Komise 92/528/EHS8 pro Velkou Británii a Severní Irsko, 93/57/EHS9 pro ostrov Jersey, 93/58/EHS10 pro ostrov Guernsey a 93/59/EHS11 pro ostrov Man.

(6) Irsko předložilo patřičné důkazy potřebné k získání statusu schválené oblasti, pokud jde o B. ostreae a M. refringens pro některé oblasti Irska, jakož i vnitrostátní pravidla zajišťující dodržení podmínek souvisejících s udržením statusu schválené oblasti.

(7) Spojené království předložilo patřičné důkazy potřebné k získání statusu schválené oblasti, pokud jde o B. ostreae a M. refringens pro některé oblasti, jakož i odpovídající vnitrostátní pravidla zajišťující dodržování podmínek souvisejících s udržením statusu schválené oblasti.

(8) Z dokumentace poskytnuté Irskem a Spojeným královstvím týkající se dotyčných oblastí vyplývá, že tyto oblasti splňují požadavky článku 5 směrnice Rady 91/67/EHS. Proto jsou způsobilé pro získání statutu schválené oblasti.

(9) Z důvodu srozumitelnosti a zjednodušení je zapotřebí vypracovat jediný seznam schválených oblastí, pokud jde o bonamiózu a marteiliózu a zrušit rozhodnutí schvalující programy uplatňované dříve na oblasti, které později získaly status schválené oblasti.

(10) Rozhodnutí 92/528/EHS, 93/56/EHS, 93/57/EHS, 93/58/EHS a 93/59/EHS je proto třeba zrušit a nahradit tímto rozhodnutím.

(11) Opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Oblasti uznané jako schválené oblasti, pokud jde o B. ostreae a M. refringens jsou uvedeny v příloze.

Článek 2

Rozhodnutí 92/528/EHS, 93/56/EHS, 93/57/EHS, 93/58/EHS a 93/59/EHS se zrušují.

Odkazy na zrušená rozhodnutí se považují za odkazy na toto rozhodnutí.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 18. dubna 2002.

Za Komisi

David BYRNE

člen Komise

PŘÍLOHA

SCHVÁLENÉ OBLASTI, POKUD JDE O CHOROBY MĚKKÝŠŮ ZPŮSOBENÉ B. OSTREAE A/NEBO M. REFRINGENS

1.A Oblasti v Irsku schválené, pokud jde o B. ostreae

- Celé pobřeží Irska s výjimkou těchto čtyř oblastí:

- Cork Harbour,

- Galway Bay,

- Ballinakill Harbour,

- Clew Bay.

1.B Oblasti v Irsku schválené, pokud jde o M. refringens

- Celé pobřeží Irska.

2.A Oblasti ve Spojeném království, na britských Normanských ostrovech a na ostrově Man schválené, pokud jde o B. ostreae

- Celé pobřeží Velké Británie s výjimkou těchto oblastí:

- jižní pobřeží Cornwallu od mysu Lizard po mys Start Point,

- oblast kolem ústí řeky Solent od Portland Bill po Selsey Bill,

- oblast podél pobřeží Essexu od Shoeburyness po Landguard Point.

- Celé pobřeží Severního Irska.

- Celé pobřeží ostrovů Guernsey a Herm.

- Oblast států ostrova Jersey: oblast je tvořena příbojovou a nejbližší pobřežní oblastí mezi hlavní čárou přílivu na ostrově Jersey a pomyslnou čárou ve vzdálenosti tří námořních mil od hlavní čáry odlivu ostrova Jersey. Oblast se nachází v normansko-bretaňském zálivu na jižní straně Lamanšského průlivu.

- Celé pobřeží ostrova Man.

2.B Oblasti ve Spojeném království, na britských Normanských ostrovech a na ostrově Man schválené, pokud jde o M. refringens

- Celé pobřeží Velké Británie.

- Celé pobřeží Severního Irska.

- Celé pobřeží ostrovů Guernsey a Herm.

- Oblast států ostrova Jersey: oblast je tvořena příbojovou a nejbližší pobřežní oblastí mezi hlavní čárou přílivu na ostrově Jersey a pomyslnou čárou ve vzdálenosti tří námořních mil od hlavní čáry odlivu ostrova Jersey. Oblast se nachází v normansko-bretaňském zálivu na jižní straně Lamanšského průlivu.

- Celé pobřeží ostrova Man.

1 Úř. věst. L 46, 19.2.1991, s. 1.

2 Úř. věst. L 189, 3.7.1998, s. 12.

3 Úř. věst. L 14, 22.1.1993, s. 24.

4 Úř. věst. L 71, 24.3.1993, s. 16.

5 Úř. věst. L 14, 22.1.1993, s. 25.

6 Úř. věst. L 68, 15.3.1973, s. 1.

7 Úř. věst. L 107, 24.4.1986, s. 1.

8 Úř. věst. L 332, 18.11.1992, s. 25.

9 Úř. věst. L 14, 22.1.1993, s. 26.

10 Úř. věst. L 14, 22.1.1993, s. 27.

11 Úř. věst. L 14, 22.1.1993, s. 28.

Top