Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R1347

Nařízení Rady (ES) č. 1347/2001 ze dne 28. června 2001, kterým se doplňuje příloha nařízení Komise (ES) č. 1107/96 o zápisu zeměpisných označení a označení původu podle postupu stanoveného v článku 17 nařízení Rady (EHS) č. 2081/92

OJ L 182, 5.7.2001, p. 3–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 033 P. 97 - 98
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 033 P. 97 - 98
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 033 P. 97 - 98
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 033 P. 97 - 98
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 033 P. 97 - 98
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 033 P. 97 - 98
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 033 P. 97 - 98
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 033 P. 97 - 98
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 033 P. 97 - 98
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 038 P. 128 - 130
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 038 P. 128 - 130
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 013 P. 207 - 208

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1347/oj

32001R1347Úřední věstník L 182 , 05/07/2001 S. 0003 - 0004


Nařízení Rady (ES) č. 1347/2001

ze dne 28. června 2001,

kterým se doplňuje příloha nařízení Komise (ES) č. 1107/96 o zápisu zeměpisných označení a označení původu podle postupu stanoveného v článku 17 nařízení Rady (EHS) č. 2081/92

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 ze dne 14. července 1992 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin [1], a zejména na čl. 17 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Pro název oznámený Německem podle článku 17 nařízení (EHS) č. 2081/92 byla vyžádána dodatečná informace, aby bylo možno určit, že vyhovuje článkům 2 a 4 uvedeného nařízení. Tato dodatečná informace ukazuje, že název uvedeným článkům vyhovuje. Měl by být proto zapsán a připojen k příloze nařízení Komise (ES) č. 1107/96 [2].

(2) Po oznámení žádosti o zápis názvu "Bayerisches Bier" německými orgány jako chráněného zeměpisného označení informovaly nizozemské a dánské orgány Komisi o existenci ochranných známek na pivo, které obsahují tento název.

(3) Poskytnuté informace potvrzují existenci názvu "Bavaria" jako platné ochranné známky. S ohledem na dostupné skutečnosti a informace však bylo shledáno, že zápis názvu "Bayerisches Bier" nemůže, pokud jde o skutečnou identitu výrobku, uvést spotřebitele v omyl. Proto se v případě zeměpisného označení "Bayerisches Bier" a ochranné známky "Bavaria" nejedná o situaci uvedenou v čl. 14 odst. 3 nařízení (EHS) č. 2081/92.

(4) Užívání určitých ochranných známek, například nizozemské ochranné známky "Bavaria" a dánské ochranné známky "Høker Bajer", může pokračovat bez ohledu na zápis zeměpisného označení "Bayerisches Bier", dokud splňují podmínky stanovené v čl. 14 odst. 2 nařízení (EHS) č. 2081/92.

(5) Při určení, zda název zdruhověl, a proto nemůže být zapsán, musí být podle článku 3 nařízení (EHS) č. 2081/92 posouzena situace v celém Společenství. V tomto konkrétním případě, i přes skutečnost, že termíny "bajersk" a "bajer", tj. dánské překlady názvu "Bayerisches", se vžívají jako synonyma pro termín "pivo", což je obecný název, ale není prokázáno, že označení "Bayerisches" a jeho překladů v jiných jazycích v členských státech zdruhověla.

(6) Výbor zřízený podle článku 15 nařízení (EHS) č. 2081/92 nezaujal stanovisko ve lhůtě stanovené předsedou,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Název uvedený v příloze tohoto nařízení se připojí k příloze nařízení (ES) č. 1107/96.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Lucemburku dne 28. června 2001.

Za Radu

předseda

B. Rosengren

[1] Úř. věst. L 208, 24.7.1992, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 2796/2000 (Úř. věst. L 324, 21.12.2000, s. 26).

[2] Úř. věst. L 148, 21.6.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 913/2001 (Úř. věst. L 129, 11.5.2001, s. 8).

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

Pivo

NĚMECKO

Bayerisches Bier (CHZO)

--------------------------------------------------

Top