EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R0996

Nařízení Komise (ES) č. 996/2001 ze dne 22. května 2001, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1764/86, (EHS) č. 2319/89 a (EHS) č. 2320/89 o minimálních požadavcích na jakost produktů zpracovaných z rajčat, hrušek a broskví, na které se vztahuje režim podpory produkce

OJ L 139, 23.5.2001, p. 9–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 032 P. 271 - 272
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 032 P. 271 - 272
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 032 P. 271 - 272
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 032 P. 271 - 272
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 032 P. 271 - 272
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 032 P. 271 - 272
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 032 P. 271 - 272
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 032 P. 271 - 272
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 032 P. 271 - 272
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 037 P. 198 - 199
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 037 P. 198 - 199
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 026 P. 83 - 84

No longer in force, Date of end of validity: 12/03/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/996/oj

32001R0996



Úřední věstník L 139 , 23/05/2001 S. 0009 - 0010


Nařízení Komise (ES) č. 996/2001

ze dne 22. května 2001,

kterým se mění nařízení (EHS) č. 1764/86, (EHS) č. 2319/89 a (EHS) č. 2320/89 o minimálních požadavcích na jakost produktů zpracovaných z rajčat, hrušek a broskví, na které se vztahuje režim podpory produkce

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2201/96 ze dne 28. října 1996 o společné organizaci trhu s produkty zpracovanými z ovoce a zeleniny [1], naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2699/2000 [2], a zejména na čl. 6 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Článek 2 nařízení (ES) č. 2201/96 stanoví režim podpory organizacím producentů, které dodávají rajčata, broskve a hrušky ke zpracování na produkty uvedené v příloze I uvedeného nařízení.

(2) Nařízení Komise (EHS) č. 1764/86 ze dne 27. května 1986 o minimálních požadavcích na jakost produktů zpracovaných z rajčat, na které se vztahuje podpora produkce [3], naposledy pozměněné nařízeními (ES) č. 1593/98 [4], (EHS) č. 2319/89 ze dne 28. července 1989 o minimálních požadavcích na jakost hrušek odrůd Williamsova čáslavka a Rocha v sirupu ve vlastní šťávě, na které se vztahuje režim podpory produkce [5] a (EHS) č. 2320/89 ze dne 28. července 1989 o minimálních požadavcích na jakost broskví v sirupu a broskví ve vlastní šťávě, na které se vztahuje režim podpory produkce [6], stanoví minimální požadavky na jakost na zmíněné zpracované produkty. Tato nařízení by se měla změnit s ohledem na doplňky zavedené do režimu podpory nařízením Rady (ES) č. 2699/2000.

(3) Požadavky na jakost stanovené nařízeními (EHS) č. 1764/86, (EHS) č. 2319/89 a (EHS) č. 2320/89 jsou prováděcími pravidly připojenými k pravidlům stanoveným nařízením Komise (ES) č. 449/2001 ze dne 2. března 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2201/96, pokud jde o režim podpory produktů zpracovaných z ovoce a zeleniny [7], kterým se zrušuje a nahrazuje nařízení Komise (ES) č. 504/98 [8].

(4) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro výrobky zpracované z ovoce a zeleniny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EHS) č. 1764/86 se mění takto:

1. Článek 1 se nahrazuje tímto:

"Článek 1

Toto nařízení stanoví minimální požadavky na jakost, jaké musejí splňovat produkty zpracované z rajčat stanovené v čl. 1 odst. 2 nařízení (ES) č. 449/2001."

2. V článcích 2, 3 a 8, v čl. 10 odst. 3 písm. a) a v článku 11 se slova "nařízení (ES) č. 504/97" nahrazují slovy "nařízení (ES) č. 449/2001".

Článek 2

Nařízení (EHS) č. 2319/89 se mění takto:

1. Název se nahrazuje tímto:

"o minimálních požadavcích na jakost hrušek odrůdy Williamsova čáslavka a Rocha v sirupu a/nebo ve vlastní šťávě, na které se vztahuje režim podpory produkce."

2. Článek 1 se nahrazuje tímto:

"Článek 1

Toto nařízení stanoví minimální požadavky na jakost, které musí splňovat konzervované hrušky odrůdy Williamsova čáslavka a Rocha v sirupu a/nebo ve vlastní šťávě (dále jen "hrušky v sirupu a/nebo ve vlastní šťávě"), stanovené v čl. 1 odst. 2 nařízení (ES) č. 449/2001."

Článek 3

Nařízení (EHS) č. 2320/89 se mění takto:

1. Název se nahrazuje tímto:

"o minimálních požadavcích na jakost broskví v sirupu a/nebo ve vlastní šťávě, na které se vztahuje režim podpory produkce."

2. Článek 1 se nahrazuje tímto:

"Článek 1

Toto nařízení stanoví minimální požadavky na jakost, které musí splňovat konzervované broskve v sirupu a/nebo ve vlastní šťávě, stanovené v čl. 1 odst. 2 nařízení (ES) č. 449/2001."

Článek 4

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. května 2001.

Za Komisi

Franz Fischler

člen Komise

[1] Úř. věst. L 297, 21.11.1996, s. 29.

[2] Úř. věst. L 311, 12.12.2000, s. 9.

[3] Úř. věst. L 153, 7.6.1986, s. 1.

[4] Úř. věst. L 208, 29.7.1998, s. 17.

[5] Úř. věst. L 220, 29.7.1989, s. 51.

[6] Úř. věst. L 220, 29.7.1989, s. 54.

[7] Úř. věst. L 64, 6.3.2001, s. 16.

[8] Úř. věst. L 78, 20.3.1997, s. 14.

--------------------------------------------------

Top