Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001E0542

Council Common Position of 16 July 2001 concerning a visa ban against extremists in FYROM

OJ L 194, 18.7.2001, p. 55–55 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 02/09/2004; Zrušeno 32004E0133

ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/2001/542/oj

32001E0542Official Journal L 194 , 18/07/2001 P. 0055 - 0055


SPOLEČNÝ POSTOJ RADY

ze dne 16. července 2001

o zákazu udělení víza extremistům z Bývalé jugoslávské republiky Makedonie

(2001/542/SZBP)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropské unie, a zejména na článek 15 uvedené smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Ve svých závěrech ze dne 11. června 2001 Rada vyjádřila rostoucí obavy nad vážným zhoršením bezpečnostní situace v Bývalé jugoslávské republice Makedonii a odsoudila pokračující teroristické útoky etnických albánských extremistů.

(2) Ve svých závěrech ze dne 25. června 2001 Rada znovu odsoudila všechny formy terorismus v západní oblasti Balkánu a prohlásila, že je i nadále odhodlána zabránit akcím tohoto druhu v podkopávání demokratických procesů, a to i pomocí restriktivních opatření, jako je zákaz udělení víza extremistům.

(3) Extremistům, kteří ohrožují mír a stabilitu v Bývalé jugoslávské republice Makedonii a kteří ohrožují její svrchovanost a územní celistvost, nesmějí být udělena víza.

(4) EU považuje za důležité připojení zemí střední a východní Evropy přidružených k Evropské unii, přidružených zemí Kypru, Malty a Turecka a zemí ESVO, které jsou členy Evropského hospodářského prostoru, za účelem dosažení co největšího účinku tohoto společného postoje,

PŘIJALA TENTO SPOLEČNÝ POSTOJ:

Článek 1

1. Extremistům, kteří ohrožují mír a stabilitu v Bývalé jugoslávské republice Makedonii a kteří ohrožují svrchovanost a územní celistvost Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, nesmějí být udělena víza.

2. Seznam osob spadajících do působnosti odstavce 1 se sestaví a aktualizuje prostřednictvím prováděcího rozhodnutí Rady na základě doporučení vysokého představitele.

Článek 2

Předsednictví požádá země střední a východní Evropy přidružené k Evropské unii, přidružené země Kypr, Maltu a Turecko a země ESVO, které jsou členy Evropského hospodářského prostoru, aby se připojily k tomuto společnému postoji za účelem dosažení co největšího účinku zákazu udělování víz.

Článek 3

Tento společný postoj podléhá stálému přezkumu.

Článek 4

Tento společný postoj nabývá účinku dnem přijetí.

Článek 5

Tento společný postoj bude zveřejněn v Úředním věstníku.

V Bruselu dne 16. července 2001.

Za Radu

předseda

L. MICHEL

Top