EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001D0539

Rozhodnutí Rady ze dne 5. dubna 2001 o uzavření Úmluvy o sjednocení některých pravidel pro mezinárodní leteckou dopravu (Montrealská úmluva) Evropským společenstvím

OJ L 194, 18.7.2001, p. 38–38 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 005 P. 491 - 491
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 005 P. 491 - 491
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 005 P. 491 - 491
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 005 P. 491 - 491
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 005 P. 491 - 491
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 005 P. 491 - 491
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 005 P. 491 - 491
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 005 P. 491 - 491
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 005 P. 491 - 491
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 008 P. 112 - 112
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 008 P. 112 - 112
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 021 P. 5 - 5

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/539/oj

Related international agreement

32001D0539Úřední věstník L 194 , 18/07/2001 S. 0038 - 0038


Rozhodnutí Rady

ze dne 5. dubna 2001

o uzavření Úmluvy o sjednocení některých pravidel pro mezinárodní leteckou dopravu (Montrealská úmluva) Evropským společenstvím

(2001/539/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 80 odst. 2 ve spojení s čl. 300 odst. 2 prvním pododstavcem první větou a čl. 300 odst. 3 prvním pododstavcem této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [2],

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Při stanovení odpovědnosti za škodu způsobenou leteckými dopravci Evropského společenství je výhodné řídit se jednotnými a jasnými přepisy. Tyto předpisy by měly být stejné jako předpisy platné pro dopravce ze třetích zemí.

(2) Společenství se zúčastnilo mezinárodní diplomatické konference o leteckém právu, která se konala v Montrealu od 10. do 28. května 1999 a na které byla přijata Úmluva o sjednocení některých pravidel pro mezinárodní leteckou dopravu (Montrealská úmluva), a Společenství podepsalo tuto úmluvu 9. prosince 1999.

(3) Regionální organizace pro hospodářskou integraci s pravomocemi v určitých záležitostech, které upravuje Montrealská úmluva, smějí být smluvními jejími stranami.

(4) Společenství a jeho smluvní státy mají sdílené pravomoci v otázkách, které jsou obsaženy v Montrealské úmluvě, a je tudíž pro ně nezbytné, aby tuto úmluvu ratifikovaly současně, a tím se zajistilo jednotné a úplné uplatňování ustanovení této úmluvy v rámci Evropské unie,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Úmluva o sjednocení některých pravidel pro mezinárodní leteckou dopravu ("Montrealská úmluva") se schvaluje jménem Evropského společenství.

Znění úmluvy se připojuje k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Předseda Rady provede jménem Evropského společenství uložení dokumentu uvedeného v čl. 53 odst. 3 Montrealské úmluvy u Mezinárodní organizace pro civilní letectví spolu s prohlášením o pravomoci.

Tento dokument bude uložen současně s ratifikačními dokumenty všech členských států.

V Lucemburku dne 5. dubna 2001.

Za Radu

předseda

B. Rosengren

[1] Úř. věst. C 337 E, 28.11.2000, s. 225.

[2] Stanovisko ze dne 16. ledna 2001 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

--------------------------------------------------

Top