Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000R1534

Nařízení Komise (ES) č. 1534/2000 ze dne 13. července 2000, kterým se stanoví citlivé pěstitelské oblasti a/nebo skupiny vyznačující se vysokou jakostí odrůd, na které se nevztahuje použití programu zpětného odkupu kvót v odvětví surového tabáku

OJ L 175, 14.7.2000, p. 78–78 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 030 P. 39 - 39
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 030 P. 39 - 39
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 030 P. 39 - 39
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 030 P. 39 - 39
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 030 P. 39 - 39
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 030 P. 39 - 39
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 030 P. 39 - 39
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 030 P. 39 - 39
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 030 P. 39 - 39
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 034 P. 33 - 33
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 034 P. 33 - 33

No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/1534/oj

32000R1534Úřední věstník L 175 , 14/07/2000 S. 0078 - 0078


Nařízení Komise (ES) č. 1534/2000

ze dne 13. července 2000,

kterým se stanoví citlivé pěstitelské oblasti a/nebo skupiny vyznačující se vysokou jakostí odrůd, na které se nevztahuje použití programu zpětného odkupu kvót v odvětví surového tabáku

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2075/92 ze dne 30. června 1992 o společné organizaci trhu se surovým tabákem [1], naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1336/2000 [2], a zejména na článek 14a uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Čl. 34 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 2848/98 ze dne 22. prosince 1998, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 2075/92, pokud jde o režim prémií, produkční kvóty a zvláštní podporu pro seskupení producentů v odvětví surového tabáku [3], naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1249/2000 [4], stanoví, že Komise musí na základě návrhů členských států určit citlivé pěstitelské oblasti a/nebo skupiny vyznačující se vysokou jakostí odrůd, na které se nevztahuje použití programu zpětného odkupu kvót v rámci 25 % maximálního zaručeného prahového množství každého členského státu.

(2) Na žádost některých členských států je nutné stanovit tyto skupiny vyznačující se vysokou jakostí odrůd.

(3) Čl. 35 odst. 2 nařízení (ES) č. 2848/98 stanoví, že od 1. září musejí členské státy zveřejnit svůj záměr o prodeji kvót, aby si ostatní producenti mohli tyto kvóty koupit před jejich skutečným zpětným odkupem, musí být proto toto nařízení použitelné ode dne 31. srpna 2000.

(4) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro tabák,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Množství skupin vyznačujících se vysokou jakostí odrůd, na které se pro sklizeň 2000 nevztahuje zpětný odkup kvót, jsou tato:

Portugalsko:

skupina I | 1321 tun, |

skupina II | 291 tun. |

Francie:

skupina I | 1438 tun, |

skupina II | 2237,219 tun, |

skupina III | 1302,793 tun. |

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Použije se ode dne 31. srpna 2000.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. července 2000.

Za Komisi

Franz Fischler

člen Komise

[1] Úř. věst. L 215, 30.7.1992, s. 70.

[2] Úř. věst. L 154, 27.6.2000, s. 2.

[3] Úř. věst. L 358, 31.12.1998, s. 17.

[4] Úř. věst. L 142, 16.6 2000, s. 3.

--------------------------------------------------

Top