EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999D0530

Rozhodnutí Komise ze dne 14. července 1999, kterým se mění rozhodnutí 95/453/ES, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu živých mlžů, ostnokožců, pláštěnců a mořských plžů pocházejících z Korejské republiky (oznámeno pod číslem K(1999) 2062)Text s významem pro EHP

OJ L 203, 3.8.1999, p. 76–76 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 026 P. 248 - 248
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 026 P. 248 - 248
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 026 P. 248 - 248
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 026 P. 248 - 248
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 026 P. 248 - 248
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 026 P. 248 - 248
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 026 P. 248 - 248
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 026 P. 248 - 248
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 026 P. 248 - 248
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 029 P. 97 - 97
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 029 P. 97 - 97

No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2007; Implicitně zrušeno 32006R1664

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/530/oj

31999D0530Úřední věstník L 203 , 03/08/1999 S. 0076 - 0076


Rozhodnutí Komise

ze dne 14. července 1999,

kterým se mění rozhodnutí 95/453/ES, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu živých mlžů, ostnokožců, pláštěnců a mořských plžů pocházejících z Korejské republiky

(oznámeno pod číslem K(1999) 2062)

(Text s významem pro EHP)

(1999/530/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 91/492/EHS ze dne 15. července 1991 o hygienických předpisech pro produkci a uvádění živých mlžů na trh [1] naposledy pozměněnou směrnicí 97/79/ES [2], a zejména na článek 9 uvedené směrnice,

(1) vzhledem k tomu, že článek 1 rozhodnutí Komise 95/453/ES ze dne 23. října 1995, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu živých mlžů, ostnokožců, pláštěnců a mořských plžů pocházejících z Korejské republiky [3], stanoví, že "Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries - National Fisheries Administration - National Fishery Products Inspection Station (NFPIS)" je příslušným úřadem v Korejské republice pro ověřování a potvrzování shody produktů rybolovu a akvakultury s požadavky směrnice 91/492/EHS;

(2) vzhledem k tomu, že po restrukturalizaci veřejné správy Korejské republiky byl převeden příslušný úřad pro osvědčení o zdravotní nezávadnosti pro produkty rybolovu (NFPIS) z "Ministry of Agriculture and Forestry" na "Ministry of Maritime and Fisheries"; že tento nový úřad je schopen účinně ověřovat dodržování platných právních předpisů; že je proto nezbytné v souladu s tím změnit název příslušného úřadu v rozhodnutí 95/453/ES;

(3) vzhledem k tomu, že je vhodné harmonizovat znění rozhodnutí 95/453/ES se zněním tohoto rozhodnutí, zejména s cílem upřesnit, že toto rozhodnutí stanoví podmínky dovozu zmrazených a zpracovaných mlžů, ostnokožců, pláštěnců a mořských plžů pocházejících z Korejské republiky;

(4) vzhledem k tomu, že opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem Stálého veterinárního výboru,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Rozhodnutí 95/453/ES se mění takto:

1. název se nahrazuje tímto:

"Rozhodnutí Komise ze dne 23. října 1995, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu mlžů, ostnokožců, pláštěnců a mořských plžů pocházejících z Korejské republiky.";

2. článek 1 se nahrazuje tímto:

"Článek 1

Příslušným úřadem v Korejské republice, který ověřuje a potvrzuje, že mlži, ostnokožci, pláštěnci a mořští plži splňují požadavky směrnice 91/492/EHS je "Ministy of Maritime Affairs and Fisheries - National Fishery Products Inspection Station (NFPIS)";.";

3. článek 2 se nahrazuje tímto:

"Článek 2

Mlži, ostnokožci, pláštěnci a mořští plži pocházející z Korejské republiky a určení pro lidskou spotřebu musejí pocházet z povolených produkčních oblastí uvedených v příloze tohoto rozhodnutí."

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 14. července 1999.

Za Komisi

Franz Fischler

člen Komise

[1] Úř. věst. L 268, 24.9.1991, s. 1.

[2] Úř. věst. L 24, 30.1.1998, s. 31.

[3] Úř. věst. L 264, 7.11.1995, s. 35.

--------------------------------------------------

Top