EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997R0323

Nařízení Komise (ES) č. 323/97 ze dne 21. února 1997, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2406/96 o stanovení společných obchodních norem pro některé produkty rybolovu

OJ L 52, 22.2.1997, p. 8–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 003 P. 3 - 4
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 003 P. 3 - 4
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 003 P. 3 - 4
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 003 P. 3 - 4
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 003 P. 3 - 4
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 003 P. 3 - 4
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 003 P. 3 - 4
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 003 P. 3 - 4
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 003 P. 3 - 4
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 003 P. 107 - 108
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 003 P. 107 - 108
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 002 P. 21 - 22

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/323/oj

31997R0323Úřední věstník L 052 , 22/02/1997 S. 0008 - 0009


Nařízení Komise (ES) č. 323/97

ze dne 21. února 1997,

kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2406/96 o stanovení společných obchodních norem pro některé produkty rybolovu

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 3759/92 ze dne 17. prosince 1992 o společné organizaci trhu s produkty rybolovu a akvakultury [1], naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 3318/94 [2] a zejména na čl. 2 odst. 4 tohoto nařízení,

vzhledem k tomu, že nařízení Rady (ES) č. 2406/96 [3] především zavádí kalibrační stupnici pro sledě druhu Clupea harengus; že v případě sleďů z Baltského moře tato nová stupnice stanoví zvláštní velikost pro produkty vylovené a vyložené na břeh severně od 59° 30′, ale nezahrnuje ty, které byly dříve použitelné pro celé Baltské moře;

vzhledem k tomu, že toto opomenutí nepřihlíží k produkčním a prodejním podmínkám dotčených produktů vylovených v Baltském moři jižně od 59° 30′; že je proto třeba znovu stanovit příslušnou velikostní kategorii pro tento produkt tím, že bude pozměněno nařízení (ES) č. 2406/96;

vzhledem k tomu, že tato změna znamená technickou úpravu společných obchodních norem podle čl. 2 odst. 4 nařízení (EHS) č. 3759/92;

vzhledem k tomu, že opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro produkty rybolovu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V příloze II nařízení (ES) č. 2406/96 se kalibrační stupnice platná pro sledě obecného (Clupea harengus) z Baltského moře mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Použije se ode dne 1. ledna 1997.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 21. února 1997.

Za Komisi

Emma Bonino

členka Komise

[1] Úř. věst. L 388, 31.12.1992, s. 1.

[2] Úř. věst. L 350, 31.12.1994, s. 15.

[3] Úř. věst. L 334, 23.12.1996, s. 1.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

Změna kalibrační stupnice pro sledě z Baltského moře

Druh | Velikost | Kg/ryba | Počet kusů/kg |

sleď obecný (Clupea harengus) | 1 | 0,25 a více | 4 nebo méně |

2 | 0,125–0,25 | 5–8 |

3 | 0,085–0,125 | 9–11 |

4 (a) | 0,05–0,085 | 12–20 |

sleď z Baltského moře ulovený a vyložený jižně od 59o 30′ severní zeměpisné šířky | (b) | 0,036–0,085 | 12–27 |

sleď z Baltského moře ulovený a vyložený severně od 59o 30′ severní zeměpisné šířky | 5 | 0,031 –0,085 | 12–32 |

--------------------------------------------------

Top