EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996R2400

Nařízení Komise (ES) č. 2400/96 ze dne 17. prosince 1996 o zápisu určitých názvů do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení podle nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravinText s významem pro EHP

OJ L 327, 18.12.1996, p. 11–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 020 P. 143 - 144
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 020 P. 143 - 144
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 020 P. 143 - 144
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 020 P. 143 - 144
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 020 P. 143 - 144
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 020 P. 143 - 144
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 020 P. 143 - 144
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 020 P. 143 - 144
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 020 P. 143 - 144
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 020 P. 115 - 116
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 020 P. 115 - 116
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 002 P. 50 - 51

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 31/03/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/2400/oj

31996R2400Úřední věstník L 327 , 18/12/1996 S. 0011 - 0012


Nařízení Komise (ES) č. 2400/96

ze dne 17. prosince 1996

o zápisu určitých názvů do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení podle nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 ze dne 14. července 1992 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin [1], a zejména na čl. 6 odst. 3 a 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k tomu, že podle článku 5 nařízení (EHS) č. 2081/92 postoupily členské státy Komisi žádosti o zápis některých názvů jako zeměpisných označení nebo označení původu;

vzhledem k tomu, že podle čl. 6 odst. 1 uvedeného nařízení bylo shledáno, že žádosti splňují všechny požadavky uvedeného nařízení; že zejména byly uvedeny všechny údaje požadované článkem 4;

vzhledem k tomu, že Komise neobdržela po zveřejnění dotyčných názvů v Úředním věstníku Evropských společenství [2] žádné námitky podle článku 7 uvedeného nařízení;

vzhledem k tomu, že by tedy tyto názvy měly být zapsány do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, a měly by být proto v rámci Společenství chráněny jako zeměpisná označení nebo označení původu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Názvy uvedené v příloze se podle čl. 6 odst. 3 nařízení (EHS) č. 2081/92 zapisují do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení jako chráněná zeměpisná označení (CHZO) nebo chráněná označení původu (CHOP).

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. prosince 1996.

Za Komisi

Franz Fischler

člen Komise

[1] Úř. věst. L 208, 24.7.1992, s. 1.

[2] Úř. věst. C 130, 3.5.1996, s. 7, 9 a 10.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

PRODUKTY URČENÉ K LIDSKÉ SPOTŘEBĚ UVEDENÉ V PŘÍLOZE II SMLOUVY O ES

Čerstvé maso a droby

ŠPANĚLSKO

- Ternera Gallega (CHZO)

Masné výrobky

PORTUGALSKO

- Presunto de Barrancos (CHOP)

Ovoce, zelenina a obiloviny

ŠPANĚLSKO

- Berenjena de Almagro (CHZO)

DÁNSKO

- Lammefjordsgulerod (CHZO)

--------------------------------------------------

Top