EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996L0030

Směrnice Rady 96/30/ES ze dne 13. května 1996, kterou se mění směrnice 94/80/ES, kterou se stanoví pravidla pro výkon práva volit a práva být volen v obecních volbách pro občany Unie s bydlištěm v členském státě, jehož nejsou státními příslušníky

OJ L 122, 22.5.1996, p. 14–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 001 P. 350 - 350
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 001 P. 350 - 350
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 001 P. 350 - 350
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 001 P. 350 - 350
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 001 P. 350 - 350
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 001 P. 350 - 350
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 001 P. 350 - 350
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 001 P. 350 - 350
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 001 P. 350 - 350
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 001 P. 175 - 175
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 001 P. 175 - 175
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 002 P. 60 - 60

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1996/30/oj

31996L0030Úřední věstník L 122 , 22/05/1996 S. 0014 - 0014


Směrnice Rady 96/30/ES

ze dne 13. května 1996,

kterou se mění směrnice 94/80/ES, kterou se stanoví pravidla pro výkon práva volit a práva být volen v obecních volbách pro občany Unie s bydlištěm v členském státě, jehož nejsou státními příslušníky

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 8b odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [1],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [2],

(1) vzhledem k tomu, že v příloze směrnice Rady 94/80/ES ze dne 19. prosince 1994, kterou se stanoví pravidla pro výkon práva volit a práva být volen v obecních volbách pro občany Unie s bydlištěm v členském státě, jehož nejsou státními příslušníky [3], je uveden seznam základních územních samosprávných celků v jednotlivých členských státech;

(2) vzhledem k tomu, že z důvodu přistoupení Rakouska, Finska a Švédska by měla být příloha směrnice 94/80/ES změněna a měly by v ní být uvedeny základní územní samosprávné celky těchto tří zemí;

(3) vzhledem k tomu, že podle aktu o přistoupení uvedených zemí se směrnice 94/80/ES vztahuje na Ålandské ostrovy, kde finští státní příslušníci, kteří nemají regionální občanství těchto ostrovů, a státní příslušníci ostatních členských států Evropské unie musí pro výkon práva volit a práva být volen v obecních volbách splňovat podmínku doby, po kterou zde mají bydliště,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

"v Rakousku:

Gemeinden, Bezirke in der Stadt Wien

ve Finsku:

kunta, kommun, kommun på Åland

ve Švédsku:

kommuner, landstig."

Článek 2

Tato směrnice vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Článek 3

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 13. května 1996.

Za Radu

předsedkyně

S. Agnelli

[1] Úř. věst. C 65, 4.3.1996, s. 201.

[2] Stanovisko ze dne 29. února 1996 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

[3] Úř. věst. L 368, 30.12.1994, s. 38.

--------------------------------------------------

Top