EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994D0273

Rozhodnutí Komise ze dne 18. dubna 1994 o veterinárním osvědčení pro uvedení na trh Spojeného království a Irska psů a koček nepocházejících z těchto zemí

OJ L 117, 7.5.1994, p. 37–39 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 057 P. 76 - 78
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 057 P. 76 - 78
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 016 P. 105 - 107
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 016 P. 105 - 107
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 016 P. 105 - 107
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 016 P. 105 - 107
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 016 P. 105 - 107
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 016 P. 105 - 107
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 016 P. 105 - 107
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 016 P. 105 - 107
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 016 P. 105 - 107

No longer in force, Date of end of validity: 11/10/2004; Zrušeno 32004D0595

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/273/oj

31994D0273Úřední věstník L 117 , 07/05/1994 S. 0037 - 0039
Finské zvláštní vydání: Kapitola 3 Svazek 57 S. 0076
Švédské zvláštní vydání: Kapitola 3 Svazek 57 S. 0076


Rozhodnutí Komise

ze dne 18. dubna 1994

o veterinárním osvědčení pro uvedení na trh Spojeného království a Irska psů a koček nepocházejících z těchto zemí

(94/273/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 92/65/EHS ze dne 13. července 1992 o veterinárních předpisech pro obchod se zvířaty, spermatem, vajíčky a embryi uvnitř Společenství a jejich dovoz do Společenství, pokud se na ně nevztahují zvláštní veterinární předpisy Společenství uvedené v příloze A oddíle I směrnice 90/425/EHS [1], a zejména na čl. 10 odst. 3 písmeno a) bod vii) uvedené směrnice,

vzhledem k tomu, že je nutné stanovit veterinární osvědčení pro psy a kočky uváděné na trh Spojeného království a Irska a nepocházející z těchto zemí;

vzhledem k tomu, že dotyčná zvířata musí splňovat příslušné nezbytné veterinární podmínky stanovené v osvědčení, které řádně potvrdí pověřený veterinární lékař;

vzhledem k tomu, že podle čl. 10 odst. 3 písmene a) bodu vii) musí být psi a kočky doprovázeni individuálním očkovacím průkazem;

vzhledem k tomu, že opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem Stálého veterinárního výboru,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Vzor osvědčení dle čl. 10 odst. 3 písmene a) bodu vii) směrnice 92/65/EHS je stanoven v příloze.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 18. dubna 1994.

Za Komisi

René Steichen

člen Komise

[1] Úř. věst. L 268, 14.9.1992, s. 54.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Top