EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992L0004

SMĚRNICE KOMISE 92/4/EHS ze dne 10. února 1992, kterou se mění směrnice Rady 78/663/EHS, kterou se stanoví specifická kritéria pro čistotu emulgátorů, stabilizátorů, zahušťovadel a želírujících látek pro použití v potravinách

Úř. věst. L 55, 29.2.1992, p. 96–97 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Dokument byl zveřejněn v rámci zvláštního vydání (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/01/2010; Implicitně zrušeno 32008R1333

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/4/oj

31992L0004Úřední věstník L 055 , 29/02/1992 S. 0096 - 0097
Finské zvláštní vydání: Kapitola 13 Svazek 22 S. 0004
Švédské zvláštní vydání: Kapitola 13 Svazek 22 S. 0004


Směrnice Komise 92/4/EHS

ze dne 10. února 1992,

kterou se mění směrnice Rady 78/663/EHS, kterou se stanoví specifická kritéria pro čistotu emulgátorů, stabilizátorů, zahušťovadel a želírujících látek pro použití v potravinách

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 89/107/EHS ze dne 21. prosince 1988 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se potravinářských přídatných látek povolených pro použití v potravinách určených k lidské spotřebě [1], a zejména na čl. 3 odst. 3 uvedené směrnice,

vzhledem k tomu, že s ohledem na specifikace přijaté v kodexu Codex Alimentarius a s ohledem na nové techniky výroby musí být změněna směrnice Rady 78/663/EHS [2], naposledy pozměněná směrnicí 90/612/EHS [3];

vzhledem k tomu, že podle článku 6 směrnice 89/107/EHS bylo přijetí předpisů, které mohou mít vliv na lidské zdraví, konzultováno s Vědeckým výborem pro potraviny;

vzhledem k tomu, že opatření této směrnice jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potraviny,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Příloha směrnice 78/663/EHS se mění v souladu s přílohou této směrnice.

Článek 2

Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 1. června 1993. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

Článek 3

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 10. února 1992.

Za Komisi

MARTIN Bangemann

člen Komise

[1] Úř. věst. L 40, 11.2.1989, s. 27.

[2] Úř. věst. L 223, 14.8.1978, s. 7.

[3] Úř. věst. L 326, 24.11.1990, s. 58.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

Příloha směrnice 78/663/EHS se mění takto:

a)b) U látky

"E 473 – Estery sacharosy s mastnými kyselinami"

:

v bodě týkajícím se chemického popisu se poslední věta nahrazuje tímto:

"Při jejich přípravě se nesmějí používat jiná organická rozpouštědla než dimethylsulfoxid, dimethylformamid, octan ethylnatý, isopropanol a isobutanol a methylethylketon.";

za bod týkající se isobutanolu se doplňuje nový bod, který zní:

"obsah methylethylketonu/ne více než 0 mg/kg".

--------------------------------------------------

Top