EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992L0001

Směrnice Komise 92/1/EHS ze dne 13. ledna 1992 o kontrole teploty v přepravních prostředcích a v úložných a skladovacích prostorech pro hluboce zmrazené potraviny určené k lidské spotřebě

OJ L 34, 11.2.1992, p. 28–29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 011 P. 5 - 5
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 011 P. 5 - 5
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 011 P. 73 - 74
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 011 P. 73 - 74
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 011 P. 73 - 74
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 011 P. 73 - 74
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 011 P. 73 - 74
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 011 P. 73 - 74
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 011 P. 73 - 74
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 011 P. 73 - 74
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 011 P. 73 - 74

No longer in force, Date of end of validity: 01/02/2005; Zrušeno 32005R0037

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/1/oj

31992L0001Úřední věstník L 034 , 11/02/1992 S. 0028 - 0029
Finské zvláštní vydání: Kapitola 15 Svazek 11 S. 0005
Švédské zvláštní vydání: Kapitola 15 Svazek 11 S. 0005


Směrnice Komise 92/1/EHS

ze dne 13. ledna 1992

o kontrole teploty v přepravních prostředcích a v úložných a skladovacích prostorech pro hluboce zmrazené potraviny určené k lidské spotřebě

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 89/108/EHS ze dne 21. prosince 1988 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se hluboce zmrazených potravin určených k lidské spotřebě [1], a zejména na článek 11 uvedené směrnice,

vzhledem k tomu, že právní předpisy musí být v tomto případě omezeny výhradně na požadavky, které jsou nezbytné k tomu, aby byly splněny základní a naléhavé potřeby týkající se sledování teplot v přepravních prostředcích a úložných a skladovacích prostorech takovým způsobem, aby bylo v plném rozsahu zajištěno dodržování teplot požadovaných v článku 5 směrnice 89/108/EHS;

vzhledem k tomu, že opatření této směrnice jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potraviny,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Tato směrnice se vztahuje na kontrolu teploty v přepravních prostředcích a úložných a skladovacích prostorech pro hluboce zmrazené potraviny.

Článek 2

1. Přepravní prostředky a úložné a skladovací prostory musí být při užívání vybaveny vhodnými registračními přístroji pro soustavné a pravidelné sledování teploty vzduchu, kterým jsou vystaveny hluboce zmrazené potraviny určené k lidské spotřebě.

V případě přepravy musí být měřicí přístroje schváleny příslušnými orgány země, ve které je přepravní prostředek registrován.

Teplotní záznamy získané tímto způsobem musí být opatřeny datem a uchovávány provozovatelem podle druhu potraviny nejméně po dobu jednoho roku nebo déle.

2. Teplota vzduchu se při skladování v prodejních mrazicích boxech a během místní distribuce měří nejméně jedním dobře viditelným teploměrem, který u otevřených prodejních mrazicích boxů ukazuje teplotu na straně, kde se proud vzduchu obrací, na úrovni jasně vyznačené čáry pro maximální zaplnění.

3. Členské státy se mohou odchýlit od odstavce 1 v případě mrazírenských komor menších než 10 m3 pro ukládání zásob v maloobchodních prodejnách a umožnit měření teploty vzduchu dobře viditelným teploměrem.

Článek 3

Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 31. července 1993, s výjimkou železnice, pro kterou bude den použitelnosti stanoven později.

Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 13. ledna 1992.

Za Komisi

Martin bangemann

místopředseda

[1] Úř. věst. L 40, 11.2.1989, s. 34.

--------------------------------------------------

Top