Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31989L0680

Směrnice Rady ze dne 21. prosince 1989, kterou se mění směrnice 77/536/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se ochranných konstrukcí chránících při převrácení kolových zemědělských a lesnických traktorů

OJ L 398, 30.12.1989, p. 26–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 019 P. 124 - 124
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 019 P. 124 - 124
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 010 P. 93 - 93
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 010 P. 93 - 93
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 010 P. 93 - 93
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 010 P. 93 - 93
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 010 P. 93 - 93
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 010 P. 93 - 93
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 010 P. 93 - 93
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 010 P. 93 - 93
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 010 P. 93 - 93
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 009 P. 209 - 209
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 009 P. 209 - 209

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1989/680/oj

31989L0680Úřední věstník L 398 , 30/12/1989 S. 0026 - 0026
Finské zvláštní vydání: Kapitola 13 Svazek 19 S. 0124
Švédské zvláštní vydání: Kapitola 13 Svazek 19 S. 0124


Směrnice Rady

ze dne 21. prosince 1989,

kterou se mění směrnice 77/536/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se ochranných konstrukcí chránících při převrácení kolových zemědělských a lesnických traktorů

(89/680/EHS)

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na článek 100a této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

ve spolupráci s Evropským parlamentem [2],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [3],

vzhledem k tomu, že je třeba přijmout opatření, jejichž cílem je postupné vytvoření vnitřního trhu do 31. prosince 1992; že vnitřní trh zahrnuje prostor bez vnitřních hranic, v němž je zajištěn volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu;

vzhledem k tomu, že článek 9 směrnice 77/536/EHS [4], naposledy pozměněné směrnicí 87/354/EHS [5], omezuje oblast působnosti uvedené směrnice na kolové zemědělské a lesnické traktory o hmotnosti od 1,5 do 4,5 t; že zvýšení dosud stanovené maximální hmotnosti o 1,5 t není z hlediska bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a bezpečnosti práce na poli spojeno s žádnou závažnou nevýhodou;

vzhledem k tomu, že ochranné konstrukce chránící při převrácení traktorů hmotnosti od 4,5 do 6 t jsou srovnatelné s ochrannými konstrukcemi traktorů hmotnosti od 1,5 do 4,5 t, a tudíž se na ně mohou vztahovat stejné požadavky,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

V prvním řádku čl. 9 čtvrté odrážky směrnice 77/536/EHS se slova "hmotnost od 1,5 do 4,5 t" nahrazují slovy "hmotnost od 1,5 do 6 t".

Článek 2

Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 12 měsíců od 3. ledna 1990. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Článek 3

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 21. prosince 1989.

Za Radu

předsedkyně

E. Cresson

[1] Úř. věst. C 324, 17.12.1988, s. 14.

[2] Úř. věst. C 120, 16.5.1989, s. 17 aÚř. věst. C 256, 9.10.1989, s. 75.

[3] Úř. věst. C 102, 24.4.1989, s. 8.

[4] Úř. věst. L 220, 29.8.1977, s. 1.

[5] Úř. věst. L 192, 11.7.1987, s. 43.

--------------------------------------------------

Top