Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31989D0382

Rozhodnutí Rady ze dne 19. června 1989, kterým se zřizuje Výbor pro statistické programy Evropských společenství

OJ L 181, 28.6.1989, p. 47–47 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 019 P. 21 - 22
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 019 P. 21 - 22
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 009 P. 489 - 489
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 009 P. 489 - 489
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 009 P. 489 - 489
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 009 P. 489 - 489
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 009 P. 489 - 489
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 009 P. 489 - 489
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 009 P. 489 - 489
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 009 P. 489 - 489
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 009 P. 489 - 489
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 009 P. 171 - 171
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 009 P. 171 - 171

No longer in force, Date of end of validity: 31/03/2009; Zrušeno 32009R0223

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1989/382/oj

31989D0382Úřední věstník L 181 , 28/06/1989 S. 0047 - 0047
Finské zvláštní vydání: Kapitola 13 Svazek 19 S. 0021
Švédské zvláštní vydání: Kapitola 13 Svazek 19 S. 0021


Rozhodnutí Rady

ze dne 19. června 1989,

kterým se zřizuje Výbor pro statistické programy Evropských společenství

(89/382/EHS, Euratom)

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii,

s ohledem na návrh Komise předložený Evropského parlamentu,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [1],

vzhledem k tomu, že usnesení Rady ze dne 19. června 1989, kterým se provádí plán prioritních opatření v oblasti statistických informací: statistický program Evropských společenství 1989–1992 [2], zdůraznilo potřebu všeobecného a soudržného statistického programu podporujícího cíle Evropských společenství;

vzhledem k tomu, že provádění statistického programu vyžaduje opatření odpovídající potřebám Společenství, stanovení priorit a zavedení postupů posilujících stávající úzkou spolupráci mezi členskými státy a Komisí;

vzhledem k tomu, že provádění této spolupráce vyžaduje zřízení výboru pověřeného úkolem být nápomocen Komisi při provádění statistických programů Evropských společenství;

vzhledem k tomu, že je žádoucí, aby se tato spolupráce týkala všech oblastí, jež jsou předmětem statistických programů Evropských společenství,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Zřizuje se Výbor pro statistické programy (dále jen "výbor") složený ze zástupců statistických úřadů členských států, kterému předsedá zástupce Komise (generální ředitel Statistického úřadu Evropských společenství).

Článek 2

Výbor je nápomocen Komisi při všeobecné koordinaci víceletých statistických programů, aby se tak zajistila návaznost činností, jež je třeba podniknout, na činnosti již prováděné v rámci národních statistických programů.

Článek 3

Komise konzultuje výbor:

a) o opatřeních, která hodlá podniknout pro dosažení cílů uvedených ve víceletých statistických programech, a o prostředcích a lhůtách nutných pro jejich dosažení;

b) o vývoji víceletých statistických programů;

c) o všech dalších otázkách, zejména v oblasti metodiky, vznikajících v souvislosti s vypracováním nebo prováděním statistických programů, které přednese jeho předseda buď z vlastního podnětu, nebo na žádost některého členského státu.

Článek 4

Výbor dále plní úkoly, které mu byly svěřeny předpisy přijatými Radou v oblasti statistiky, postupy stanovenými těmito předpisy v souladu s rozhodnutím 87/373/EHS [3].

Článek 5

Výbor vypracuje každoročně zprávu obsahující přehled statistických činností, kterými se zabýval. Komise předá tuto zprávu Evropskému parlamentu a Radě.

Článek 6

Výbor přijme svůj jednací řád.

V Lucemburku dne 19. června 1989.

Za Radu

předseda

C. Solchaga Catalan

[1] Úř. věst. C 158, 26.6.1989.

[2] Úř. věst. C 161, 28.6.1989, s. 1.

[3] Úř. věst. L 197, 18.7.1987, s. 33.

--------------------------------------------------

Top