EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31984D0419

Rozhodnutí Komise ze dne 19. července 1984 o kritériích pro zápis skotu do plemenných knih

OJ L 237, 5.9.1984, p. 11–12 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 032 P. 70 - 71
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 032 P. 70 - 71
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 018 P. 29 - 30
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 018 P. 29 - 30
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 006 P. 107 - 108
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 006 P. 107 - 108
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 006 P. 107 - 108
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 006 P. 107 - 108
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 006 P. 107 - 108
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 006 P. 107 - 108
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 006 P. 107 - 108
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 006 P. 107 - 108
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 006 P. 107 - 108
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 004 P. 240 - 241
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 004 P. 240 - 241
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 032 P. 21 - 22

No longer in force, Date of end of validity: 03/07/2020; Zrušeno 32020R0602 . Latest consolidated version: 08/06/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1984/419/oj

31984D0419Úřední věstník L 237 , 05/09/1984 S. 0011 - 0012
Finské zvláštní vydání: Kapitola 3 Svazek 18 S. 0029
Španělské zvláštní vydání: Kapitola 03 Svazek 32 S. 0070
Švédské zvláštní vydání: Kapitola 3 Svazek 18 S. 0029
Portugalské zvláštní vydání Kapitola 03 Svazek 32 S. 0070


Rozhodnutí Komise

ze dne 19. července 1984

o kritériích pro zápis skotu do plemenných knih

(84/419/EHS)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 77/504/EHS ze dne 25. července 1977 o čistokrevném plemenném skotu [1], naposledy pozměněnou Aktem o přistoupení Řecka, a zejména na čl. 6 odst. 1 čtvrtou odrážku uvedené směrnice,

vzhledem k tomu, že na základě čl. 6 odst. 1 čtvrté odrážky směrnice 77/504/EHS má Komise postupem podle článku 8 uvedené směrnice stanovit harmonizovaná kritéria pro zápis skotu do plemenných knih;

vzhledem k tomu, že ve všech členských zemích s výjimkou Řecka vedou nebo zakládají plemenné knihy chovatelské organizace a sdružení;

vzhledem k tomu, že je proto nezbytné stanovit kritéria pro zápis skotu do plemenných knih;

vzhledem k tomu, že k zápisu do plemenné knihy musí zvíře splňovat přesné podmínky týkající se jeho původu a identifikace;

vzhledem k tomu, že je nutné stanovit rozdělení plemenné knihy na různé oddíly a třídy, aby některé druhy zvířat nebyly vyloučeny;

vzhledem k tomu, že opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem Stálého zootechnického výboru,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

K zapsání do hlavního oddílu plemenné knihy svého plemene musí zvíře

- být potomkem rodičů a prarodičů, kteří jsou zapsáni v plemenné knize téhož plemene,

- být při narození identifikováno podle pravidel stanovených v plemenné knize,

- mít původ stanovený podle pravidel plemenné knihy.

Článek 2

Hlavní oddíl plemenné knihy může být rozdělen do více tříd podle plemenné hodnoty zvířete. Do těchto tříd může být zapsán pouze skot splňující kritéria uvedená v článku 1.

Článek 3

1. Chovatelská organizace nebo sdružení, které vede plemennou knihu, může rozhodnout, že zvíře samičího pohlaví, které nesplňuje kritéria stanovená v článku 1, může být zapsáno v doplňkovém oddíle plemenné knihy. Zvíře samičího pohlaví musí splňovat tyto požadavky:

- být identifikováno podle pravidel stanovených v plemenné knize,

- být shledáno odpovídající standardu plemene,

- splňovat minimální výkonnostní kritéria podle pravidel stanovených v plemenné knize.

2. Kritéria uvedená v odst. 1 druhé a třetí odrážce se mohou lišit podle toho, zda uvedené zvíře samičího pohlaví patří k tomuto plemeni, ačkoliv je neznámého původu, nebo vzešlo ze šlechtitelského programu schváleném chovatelskou organizací nebo sdružením, které vede plemennou knihu.

Článek 4

Zvíře samičího pohlaví, jehož matka a matka matky jsou zapsány v doplňkovém oddíle plemenné knihy podle čl. 3 odst. 1 a jehož otec a oba dědové jsou zapsáni v hlavním oddíle knihy v souladu s kritérii stanovenými v článku 1, se považuje za čistokrevné zvíře samčího pohlaví a zapíše se do hlavního oddílu plemenné knihy podle článku 1.

Článek 5

Obsahuje-li hlavní oddíl plemenné knihy více tříd, zapíše se zvíře z jiného členského státu do té třídy, jejíž kritéria splňuje.

Článek 6

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 19. července 1984.

Za Komisi

Poul Dalsager

člen Komise

[1] Úř. věst. L 206, 12.8.1977, s. 8.

--------------------------------------------------

Top