EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31972L0194

Směrnice Rady ze dne 18. května 1972, kterou se oblast působnosti směrnice ze dne 25. února 1964 o koordinaci zvláštních opatření týkajících se pohybu a pobytu cizích státních příslušníků, která byla přijata z důvodů veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti a veřejného zdraví, rozšiřuje na pracovníky využívající práva zůstat na území členského státu poté, co zde byli zaměstnáni

Úř. věst. L 121, 26.5.1972, p. 32–32 (DE, FR, IT, NL)
Anglické zvláštní vydání: Řada I Svazek 1972(II) S. 474 - 474

Jiná zvláštní vydání (DA, EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/04/2006; Zrušeno 32004L0038

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1972/194/oj

31972L0194Úřední věstník L 121 , 26/05/1972 S. 0032 - 0032
Finské zvláštní vydání: Kapitola 5 Svazek 1 S. 0174
Dánské zvláštní vydání: Řada I Kapitola 1972(II) S. 0456
Švédské zvláštní vydání: Kapitola 5 Svazek 1 S. 0174
Anglické zvláštní vydání: Řada I Kapitola 1972(II) S. 0474
Řecké zvláštní vydání: Kapitola 05 Svazek 1 S. 0218
Španělské zvláštní vydání: Kapitola 05 Svazek 2 S. 0006
Portugalské zvláštní vydání Kapitola 05 Svazek 2 S. 0006


Směrnice Rady

ze dne 18. května 1972,

kterou se oblast působnosti směrnice ze dne 25. února 1964 o koordinaci zvláštních opatření týkajících se pohybu a pobytu cizích státních příslušníků, která byla přijata z důvodů veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti a veřejného zdraví, rozšiřuje na pracovníky využívající práva zůstat na území členského státu poté, co zde byli zaměstnáni

(72/194/EHS)

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na články 49 a čl. 56 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu,

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru,

vzhledem k tomu, že směrnice Rady ze dne 25. února 1964 [1] stanovila koordinaci zvláštních opatření týkajících se pohybu a pobytu cizích státních příslušníků, která byla přijata z důvodů veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti veřejného zdraví, a že nařízení Komise (EHS) č. 1251/70 ze dne 29. června 1970 o právu pracovníků zůstat na území členského státu poté, co zde byli zaměstnáni [2], stanovilo podmínky pro výkon tohoto práva;

vzhledem k tomu, že směrnice ze dne 25. února 1964 by se nadále měla vztahovat i na osoby, na které se vztahuje zmíněné nařízení,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Směrnice Rady ze dne 25. února 1964 o koordinaci zvláštních opatření týkajících se pohybu a pobytu cizích státních příslušníků, která byla přijata z důvodů veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti veřejného zdraví, se vztahuje na státní příslušníky členských států a jejich rodinné příslušníky, kteří požívají právo zůstat na území členského státu na základě nařízení (EHS) č. 1251/70.

Článek 2

Členské státy uvedou v účinnost opatření nezbytná pro dosažení souladu s touto směrnicí do šesti měsíců od oznámení směrnice a neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Článek 3

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 18. května 1972.

Za Radu

předseda

M. Mart

[1] Úř. věst. 56, 4.4.1964, s. 850/64.

[2] Úř. věst. L 142, 30.6.1970 s. 24.

--------------------------------------------------

Top