EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22023D2321

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 16/2023 ze dne 3. února 2023, kterým se mění příloha IX (Finanční služby) Dohody o EHP [2023/2321]

Úř. věst. L, 2023/2321, 19.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2321/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2321/oj

European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Série L


2023/2321

19.10.2023

ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP č. 16/2023

ze dne 3. února 2023,

kterým se mění příloha IX (Finanční služby) Dohody o EHP [2023/2321]

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda o EHP“), a zejména na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/2058 ze dne 28. února 2022, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o regulační technické normy týkající se horizontů likvidity pro přístup založený na alternativních interních modelech, jak je uvedeno v čl. 325bd odst. 7 (1), by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(2)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/2059 ze dne 14. června 2022, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 s ohledem na regulační technické normy upřesňující technické podrobnosti požadavků na zpětné testování a přiřazování zisků a ztrát podle článků 325bf a 325bg nařízení (EU) č. 575/2013 (2), by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(3)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/2060 ze dne 14. června 2022, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o regulační technické normy, které upřesňují kritéria pro posuzování modelovatelnosti rizikových faktorů na základě přístupu interního modelu (IMA), jakož i četnost tohoto posuzování podle čl. 325be odst. 3 uvedeného nařízení (3), by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(4)

Příloha IX Dohody o EHP by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Za bod 14azze (nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1011) přílohy IX Dohody o EHP se vkládají nové body, které znějí:

„14azzf.

32022 R 2058: nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/2058 ze dne 28. února 2022, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o regulační technické normy týkající se horizontů likvidity pro přístup založený na alternativních interních modelech, jak je uvedeno v čl. 325bd odst. 7 (Úř. věst. L 276, 26.10.2022, s. 40).

14azzg.

32022 R 2059: nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/2059 ze dne 14. června 2022, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 s ohledem na regulační technické normy upřesňující technické podrobnosti požadavků na zpětné testování a přiřazování zisků a ztrát podle článků 325bf a 325bg nařízení (EU) č. 575/2013 (Úř. věst. L 276, 26.10.2022, s. 47).

14azzh.

32022 R 2060: nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/2060 ze dne 14. června 2022, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o regulační technické normy, které upřesňují kritéria pro posuzování modelovatelnosti rizikových faktorů na základě přístupu interního modelu (IMA), jakož i četnost tohoto posuzování podle čl. 325be odst. 3 uvedeného nařízení (Úř. věst. L 276, 26.10.2022, s. 60).“

Článek 2

Znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/2058, (EU) 2022/2059 a (EU) 2022/2060 v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou závazná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 4. února 2023 za předpokladu, že jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody o EHP (*1).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 3. února 2023.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

Nicolas VON LINGEN


(1)   Úř. věst. L 276, 26.10.2022, s. 40.

(2)   Úř. věst. L 276, 26.10.2022, s. 47.

(3)   Úř. věst. L 276, 26.10.2022, s. 60.

(*1)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2321/oj

ISSN 1977-0626 (electronic edition)


Top