EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22022D1874

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 174/2022 ze dne 10. června 2022, kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2022/1874]

Úř. věst. L 267, 13.10.2022, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/1874/oj

13.10.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 267/16


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP č. 174/2022

ze dne 10. června 2022,

kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2022/1874]

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda o EHP“), a zejména na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/958 ze dne 31. května 2021, kterým se stanoví formát pro předkládání údajů a informací o lovných zařízeních uvedených na trh a o odpadních lovných zařízeních sebraných v členských státech a formát zprávy o kontrole kvality v souladu s čl. 13 odst. 1 písm. d) a čl. 13 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/904 (1) , ve znění opravy v Úř. věst. L 34, 16.2.2022, s. 52, by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(2)

Příloha II Dohody o EHP by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Za bod 9d (směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/904) kapitoly XVII přílohy II Dohody o EHP se doplňuje nový bod, který zní:

„9da.

32021 D 0958: prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/958 ze dne 31. května 2021, kterým se stanoví formát pro předkládání údajů a informací o lovných zařízeních uvedených na trh a o odpadních lovných zařízeních sebraných v členských státech a formát zprávy o kontrole kvality v souladu s čl. 13 odst. 1 písm. d) a čl. 13 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/904 (Úř. věst. L 211, 15.6.2021, s. 51), ve znění opravy v Úř. věst. L 34, 16.2.2022, s. 52.“

Článek 2

Znění prováděcího rozhodnutí (EU) 2021/958 ve znění opravy v Úř. věst. L 34, 16.2.2022, s. 52 v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 11. června 2022 za předpokladu, že jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody o EHP (*).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 10. června 2022.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

Nicolas VON LINGEN


(1)  Úř. věst. L 211, 15.6.2021, s. 51.

(*)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.


Top