EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22022D1867

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 167/2022 ze dne 10. června 2022, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2022/1867]

OJ L 267, 13.10.2022, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force., Date of effect: 01/01/1001

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/1867/oj

13.10.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 267/5


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP č. 167/2022

ze dne 10. června 2022,

kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP [2022/1867]

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda o EHP“), a zejména na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2051 ze dne 24. listopadu 2021 o povolení přípravku z Bacillus velezensis PTA-6507, Bacillus velezensis NRRL B-50013 a Bacillus velezensis NRRL B-50104 jako doplňkové látky pro výkrm krůt (držitel povolení: Danisco Animal Nutrition, zastoupený společností Genencor International B.V.) (1) by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(2)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2080 ze dne 26. listopadu 2021 o povolení L-histidin-monohydrochloridu monohydrátu z fermentace pomocí Escherichia coli NITE SD 00268 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat s výjimkou ryb (2) by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(3)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2090 ze dne 25. listopadu 2021 o zamítnutí povolení oxidu titaničitého jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat (3) by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(4)

Toto rozhodnutí se týká právních předpisů o krmivech. Jak je uvedeno v odvětvových úpravách v příloze I Dohody o EHP, právní předpisy o krmivech se nepoužijí na Lichtenštejnsko po celou dobu, po niž je na Lichtenštejnsko rozšířena působnost Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty. Toto rozhodnutí se tudíž nemá vztahovat na Lichtenštejnsko.

(5)

Příloha I Dohody o EHP by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Za bod 435 (prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2094) kapitoly II přílohy I Dohody o EHP se doplňují nové body, které znějí:

„436.

32021 R 2051: prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2051 ze dne 24. listopadu 2021 o povolení přípravku z Bacillus velezensis PTA-6507, Bacillus velezensis NRRL B-50013 a Bacillus velezensis NRRL B-50104 jako doplňkové látky pro výkrm krůt (držitel povolení: Danisco Animal Nutrition zastoupená společností Genencor International B.V.) (Úř. věst. L 420, 25.11.2021, s. 19).

437.

32021 R 2080: prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2080 ze dne 26. listopadu 2021 o povolení L-histidin-monohydrochloridu monohydrátu z fermentace pomocí Escherichia coli NITE SD 00268 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat s výjimkou ryb (Úř. věst. L 426, 29.11.2021, s. 23).

438.

32021 R 2090: prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2090 ze dne 25. listopadu 2021 o zamítnutí povolení oxidu titaničitého jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat (Úř. věst. L 427, 30.11.2021, s. 160).“

Článek 2

Znění prováděcích nařízení (EU) 2021/2051, (EU) 2021/2080 a (EU) 2021/2090 v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 11. června 2022 za předpokladu, že jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody o EHP (*).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 10. června 2022.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

Nicolas VON LINGEN


(1)  Úř. věst. L 420, 25.11.2021, s. 19.

(2)  Úř. věst. L 426, 29.11.2021 s. 23.

(3)  Úř. věst. L 427, 30.11.2021, s. 160.

(*)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.


Top