Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22019D0202

Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 90/2017 ze dne 5. května 2017, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2019/202]

OJ L 36, 7.2.2019, p. 37–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/202/oj

7.2.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 36/37


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 90/2017

ze dne 5. května 2017,

kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP [2019/202]

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda o EHP“), a zejména na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (EU) 2016/1726 ze dne 27. září 2016, kterým se mění příloha IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o karvon, hydrogenfosforečnan amonný, Saccharomyces cerevisiae kmen LAS02 a syrovátku (1), by mělo být začleněno do Dohody o EHP.

(2)

Toto rozhodnutí se týká právních předpisů o krmivech a potravinách. Jak je uvedeno v odvětvových úpravách v příloze I a v úvodu kapitoly XII přílohy II Dohody o EHP, právní předpisy o krmivech a potravinách se nepoužijí na Lichtenštejnsko po celou dobu, po niž je na Lichtenštejnsko rozšířena působnost Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty. Toto rozhodnutí se tudíž na Lichtenštejnsko nepoužije.

(3)

Přílohy I a II Dohody o EHP by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V bodě 40 (nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005) kapitoly II přílohy I Dohody o EHP se doplňuje nová odrážka, která zní:

„—

32016 R 1726: nařízení Komise (EU) 2016/1726 ze dne 27. září 2016 (Úř. věst. L 261, 28.9.2016, s. 3).“

Článek 2

V bodě 54zzy (nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005) kapitoly XII přílohy II Dohody o EHP se doplňuje nová odrážka, která zní:

„—

32016 R 1726: nařízení Komise (EU) 2016/1726 ze dne 27. září 2016 (Úř. věst. L 261, 28.9.2016, s. 3).“

Článek 3

Znění nařízení (EU) 2016/1726 v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 4

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 6. května 2017 za předpokladu, že jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody o EHP (*1).

Článek 5

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 5. května 2017.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

Claude MAERTEN


(1)  Úř. věst. L 261, 28.9.2016, s. 3.

(*1)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.


Top